Byhistoriegruppa

2022

Onsdagstreff i Byhistoriegruppa 09.02.2022 kl. 11:00 i Kauffeldtgården.

13 stk. til stede. 

 

Lørdagsmøtet med Tom Torkehagen gikk på de fleste felt meget bra – 65 besøkende. Forbedringspotensialer: Foredragsholderen må selv styre bildene på lerretet, Tom holdt seg ikke til planlagt rekkefølge. En fra oss må ha til jobb å ta bilder for gjovik.blog og krøniken. 

Tor Arne lagrer bildeserien om avisen Samhold. Odd Martin sender sine bilder og Tom’s manus til Tor Arne. Han lagrer disse og videoopptaket samlet.

 

Dag

 

 

Odd Martin

Tor Arne

Årsmøter: Byhistoriegruppa og Gjøvik Gårds Venneforening holder sitt årsmøte 23 februar. Årsberetninger og regnskaper er klare. 

 

Byhistoriegruppa vil lage et forslag til Hovedlaget om å satse ekstra på salg (billig-) av årbøker og andre etter en fullstendig opptelling av beholdningene på Kirkeby, Kauffeldtgården og Eiktunet. Bøkene bør flyttes til ett nytt, tørt lager, sparer da 4000,- per år for lageret på Kirkeby.

Lissie

Sikkerhetslageret på fem innpakkede bøker av hver årgang årbok må sjekkes og kompletteres.

 

Dag sitter i valgkomiteen til Gjøvik Historielag, den har ikke startet årets arbeid.

 

Gurre hadde fått et sett postkort fra Gjøvik som Byhistoriegruppa fikk til å legge i samlingen av postkort. Audbjørn går gjennom disse og en større bunke han har fra før.

 

Audbjørn 

Audbjørn har en samling karikaturer hentet fra fotoalbum fra Alf Mjøen / Gjøvik Gård. De vil bli lagt ut på Digitalt Museum.

Audbjørn 

Tor Arne ga en repetisjon av gjovik.blog. Den må få nytt navn som lettere trekker interesserte til seg. 

Det vil bli laget en samlemappe med utklippsbøkene som kun opptar ett felt på forsida. 

Svein Erik lager en Word-fil med overskriftene til alle artiklene i utklippsbøkene. Den er søkbar, men det er vanskelig å finne tilhørende artiklerda bøkene mangler sidetall. 

 

 

Tor Arne

 

 

Svein Erik

 

 

 

 

 

 

 

 


Onsdagstreff i Byhistoriegruppa 26.01.2022 kl. 11:00 i Kauffeldtgården.

Det er et stort behov for opplæring og trening på våre nettbaserte kilder: gjovik.blog, digitalt museum, lokalhistoriewiki m.m. Neste onsdagstreff tar for seg noen av disse.

Lørdagsmøtet 5. februar er under kontroll. Tom Torkehagen snakker om avisa Samholds historie

Arve jobber med Tongjordets historie, kapitel 19 er nettopp lagt ut på hans hjemmeside på Facebook. Videre arbeider han med Toten Celluloses og taubanen fra Rambekk sin historie. Han leter etter bilder til artikkelen.

Ragnvald Nilsen er en Gjøvik-gutt som er kjemiker og har jobbet hele livet med trekjemi og cellulose-produksjon. Han kan bidra med de faglige detaljer som Arve trenger.

Toten Celluloses styre-protokoller ble levert til Saugbruks da TC ble nedlagt, mens resten av arkivet ble gitt til Eiktunet. Vi bør forsøke å få disse protokollene tilbake.

Svein Erik jobber med «fluorsaken» i Gjøvik på 1950 tallet der kommunen hadde vedtatt å tilsette fluor til drikkevannet i den hensikt å bedre tannhelsen til innbyggerne.

Det nevnes et sted at det ble gravd en vannledning under «Den store Skolebekken» ved brannstasjonen i Marcus Thranes gate. Finnes «Den lille Skolebekken»? Kan det ha vært den bekken som gikk i dalsøkket nedenfor Hunn gård, der Prost Bloms gate kom senere?

Lissie hadde funnet frem igjen en stor samling avisklipp med den store serien i OA: «1900-tallet i bilder». Her er det en stor mengde bilder fra 1900-tallet med tilhørende tekster som inneholder en mengde lokalhistorie. Terje Paulsberg og Hans Olav Granheim ga ut to bøker i etterkant med mange av disse bildene: «Bilder fra et århundre Bildealbum fra Gjøvik og distriktet» Bind I og II. Vi har en jobb å gjøre: sortere ut alle bilder fra Gjøvik og samle dem i en eller annen form. Det kan være flere bilder i klippsamlingen som ikke er med i bøkene. Hvem kan ta tak i dette?

Håvard L. har et bilde av et håndballag 1965 – 1967 i forbindelse med et vennskapsbystevne. Han vil gjerne finne navn på alle.

Håvard K. har vært i kontakt med en lege på Lillehammer, oppvokst på Gjøvik: Arnt Solberg.

Dag finner bilder og legger ut på GTH. Han rydder i byhistoriegruppas mange remedier, rekvisitter og historiske gjenstander. En del skal sendes til Eiktunet.

Bjørn Holthe: Vi har lite bilder av lasarettet som lå opp mot Ø. Totenveg der gravlunden kom senere.

Odd Martin har hatt kontakt med Trygve Berg, født og oppvokst i Gjøvik, som tilbyr seg å komme med gode råd og tips i forbindelse med markedsføring av bøker med lokalhistorisk innhold.

Fem bøker av hver årgang av Tverrdalene skal pakkes inn og lagres på Eiktunet. Det er et etterslep i denne jobben og det må sjekkes opp hvilke år som mangler slik at vi kan komplettere arkivet. Årbokkomiteen tar seg av dette.

Mustads utenlandsarkiv er kommet til Gjøvik. Det ble kjørt 12 paller arkivmateriale fra Mustadfors i Sverige, de står nå i «Glidelåsen».

Tor Arne har laget en 3 minutters filmsnutt fra rivningen av kornsiloen med stillbilder og video.

Adeleide har skrevet en artikkel om Hansen-gården som lå der sykepleierblokka står nå.

Lissie mener vi bør søke om kommunal støtte til vår generelle virksomhet i stedet for støtte til årlige bokutgivelser som kommunen ikke gir.

 

Svein Erik


2021               

Lørdag 13. november kl. 12.00     Dag Landmark – En bokhandler forteller

                                                         Sted: Byscena/Musikkhuset/Gamle bedehuset

 

Vi er treffbare hver onsdag mellom 11.00 og 13.00 i annen etasje på Kauffeldtgården.

Der har vi alle årbøker og andre bøker for salg.

Onsdagstreff i Byhistoriegruppa 13.10.2021 kl. 11:00 i Kauffeldtgården.

 16 stk. til stede.

 

Håvard L. har planlagt busstur til Løten. Avreise onsdag 3. november kl. 12:00 fra parkeringsplassen ved Plantasjen. Byhistoriegruppa sponser kostnadene ved å ta regninga for bussen kr. 3.500,- Gotmar Rustad tar kr. 135 per stk,. minimum kr. 4050,- Per Arne Granum er sjåfør. 

 

Lissie summerte opp resultatene fra lørdagsmøtet 9. oktober på Byscena (tidligere Musikkens hus (tidligere Bedehuset)) med Knut Ståle Hauge som viste lysbilder fra sin fars samling. Det var godt besøk, fullt hus, ca. 100 inne. Det ble solgt 6-7 bøker. Det kom mange spørsmål og kommentarer fra salen som mange ikke hørte og som ikke kom inn på videoopptaket. Foredragsholderen bør gjenta kommentarene i sin mikrofon for å få dem med.

 

Lissie har fått en henvendelse fra kulturutvalget i Engehaugen kirke ved Grethe Holm, som ønsker bidrag fra oss på en kulturkveld. Arve Thune kan ta på seg å lage et program for dem. Tor Arne kan bidra med det han har om Rambekkvika.

 

Arve

Tor Arne

Vårt forslag til utsetting av krakker i kommunens friarealer, er nå ferdig og kan overleveres ordfører Sveen. 

 

Vi har fått et arkiv etter Borghild Lie som samlet stoff om de eldre, helse og feriekolonien på Helgerud. 

 

Adeleide arbeider med Hansen-gården i Briskebyen. 

 

Tor Arne har hatt kontakt med Bjug Ringstad om å få plassert Mjøens Ohio Electric 1917 mer fornuftig for visning. Bjug har tatt opp saken i kommunestyret. Vi må passe på å holde saken varm til det skjer noe med den. Bilen skal være med på en utstilling av el-biler på Sulland Kirkeby. 

 

Tor Arne

Odd Martin har begynt på neste årbok. Det finnes allerede en del stoff. 

Odd Martin

Ove har kontakt med en som selger nye utgaver av bøker om norske gardsbruk.

 

Tore prater med brødrene Stein og Dag Erland Olsen om en byvandring på Bakken. 

 

Bjørn H. leter etter bilder fra eldre hus i Ø. Totenveg mellom undergangen og Vikskogen kiosk. Lissie har funnet kart på NIBIO som viser bebyggelsen på stedet til forskjellige tider.

Bjørn H.

Lissie

Svein Erik samler stoff om forslaget om tilsetting av fluor i drikkevannet i Gjøvik.

Siri Gunn Simonsen rydder i sin fars dias og tilbyr oss å se gjennom kategorien «Gamle Gjøvik-bilder» før de evt. leveres til Mjøsmuseet. 

Jan Mathisen så en gang gjennom mange dias fra Simonsen, hvor er de nå?

Vi bør skaffe oss en lysbildefremviser som viser på lerret. Adeleide og Håvard L har begge en som de gan gi bort.

 

Svein Erik

 

 

Adeleide

Håvard L

Arve etterlyser bilder fra Trondhjemsvegen 9 ovenfor Nytorvet. 

Arve jobber med Toten Cellulose. Han får se arkivet derfra, på Eiktunet. Det er kjempestort, men styreprotokollene ble med til Saugbruksforeningen. Det burde kunne være mulig nå å få dem tilbake til Gjøvik.

Arve jobber også med Tongjordets historie. Det er ulike meninger om denne bydelens utstrekning. Den er ikke med i kommunens definisjoner av bydeler.

 

 

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Byhistoriegruppa 29.09.2021 kl. 11:00 i Kauffeldtgården.

12 stk. til stede. 

 

Lissie gratulerte og ga honnør til de aktive bak idretts-utstillingen i Drengestua under marken som nettopp er avsluttet. Ca. 400 besøkende ble registrert og de solgte 9 bøker. 169 deltok i avstemmingen om hvem som er den mest populære idrettsutøver i Gjøvik, Ingvild Flugstad Østberg vant. 

Cecilie Hammerseng, nyansatt byplanlegger i Gjøvik kommune, besøkte utstillingen og viste stor interesse for lokalhistorien vår. Vi bør invitere henne med.

 

Dag var i Gjøvik Historielags styremøte, husleia i Kauffeldtgården var en viktig sak. Den er nå satt ned. 

Det er snakk om å slå sammen noen av gruppene innen laget, det er til dels svært liten aktivitet i noen. Samarbeid uten formell sammenslåing kan også være aktuelt. 

 

Vi er inviterte til Hamar Historielags regionmøte, to kan delta, Lissie og en til.

Lissie

Vi er invitert til Atlungstad til møte om poteter, spritproduksjon o.l.

Lissie

Bjørn Aa. og Lissie er i kontakt med kommunen om Bassengparken. Det er ønske om å revitalisere området. Det er gitt et tilskudd på kr. 1 mill. til formålet. Konkrete innspill ønskes. Lissie er lettet etter møtet, hun understrekte at det ikke må åpnes for biltrafikk der. Ridehallen er konkurs, men det er usikkert hva som kommer til å skje med den. 

 

Krakker i det offentlige rom: Lissie har fått inn lister fra alle som skulle registrere. Dagens dekning er registrert, men hun mangler flere forslag med vurdering av utvidelse av krakkeantallet til våren.

 

Lissie

Lissie etterlyser gamle stoler laget av kvister og greiner, kurvstoler. Spesielt husmennene rundt Eiktunet var kjent for å lage slike. Det lå vel til rette for småkårsfolk å lage dem og de gikk gjerne rundt og solgte. Hun ønsker bilder av slike.

Lissie

 

Odd Martin

Dag arbeider med byvandring i Leia.

Dag

Lissie arbeider med området ved jernbaneundergangen, Østre Totenveg og oppover som var bruk utskilt fra Øvre Gjøvik og Viken. 

Lissie

Bjørn Aa. redegjorde for planene for lørdagsmøtet 9.10. kl. 12.00 Fra lektor Knut Ståle Hauges lysbildesamling: «Fangene rømmer, kongen kommer, liv og røre på gymnaset.» Sted: Byscena/Musikkhuset/Gamle bedehuset. De som skal hjelpe til må møte kl. 11. Videokameraet må klargjøres, Tor Arne og Audbjørn ordner det.

 

 

Tor Arne Audbjørn

Dag fortalte at Jan sier at dette var hans siste sesong i Gjøvik Gårds Venner. Det må tas opp på neste styremøte som blir 6.10. kl. 18 på Kauffeldtgården (Utvidet møte)

Svein Erikinnkaller

Tor Arne og Arve jobber med historien til Caspar August Hennig og forsøker å rette opp de feil de har sett i det som er skrevet til nå. 

Tor Arne Arve Th.

Bjørn Aa. har fått spørsmål om hvorfor det hetere «Jugerspissen». Han kontaktet derfor kommunen med vårt forslag om å lage plakatere med QR-koder med oppdatert informasjon om aktuelle steder. De har faktisk et arbeide på gang med opplysnings-plakater. Vi må samarbeide med dem om QR-kode-informasjon på dem. 

 

 

Bjørn Aa.

Et annet sted som vi ikke kunne svare så godt på, var Hvor er «Fiskelausen»? Noen som vet det?

Alle

Håvard K. har drevet forretning i mange år i Vingården, Fønixgården og godshuset, han kan fortelle derfra.

Håvard K.

Håvard L. jobber med utfluktplanen for byhistoriegruppa til «En akevisitt» og annet i Løten. Gotmar Rustad kan ta imot grupper på opptil 25 personer. 

Håvard L.

Svein Erik har avsluttet letingen etter avisstoff om Kaare Ugland og firmaet «Tre og Betong». Neste prosjekt blir forberedelsene til tilsetning av fluor i drikkevannet i Gjøvik. Viktor Kongelstad var en av de aktive i motstanden mot tilsetningen av fluor.

 

Svein Erik

Bjørn H. leverte dokumentasjon om sin bestefars hus på Vikskogen, til Lissie.

 

Svein Erik


Info om Toner fra Tunet finner du her


Terminliste 2. halvår 2020


Terminliste Gjøvik Historielag, Bygruppa. Høsten 2020

Onsdagstreff annenhver onsdag fram mot desember. + styremøter.


7. november Lørdagstreff AVLYST!

18. november kl. 11, onsdagstreff

2. desember kl. 11, onsdagstreff


Deretter: Juleferie!

NB Endringer kan komme!


Svein ErikGave til Gjøvik Historielag – Bygruppa

På gruppas onsdagstreff den 4. november 2020 kom Bjørn Blichfeldt på besøk og overleverte oss en kopier av sin samling aksjebrev.
De gir et interessant innblikk i byens næringsliv gjennom mer enn 100 år.
Det eldste er for Oplandske Dampskibsselskap utstedt i 1855. De andre er fra perioden 1901 – 1995:

Gjøvik Dampskibsselskap

AS Hovdetoppen

LL Kaffistova

Gjøviks Blad og Samhold

Samhold

Vestoppland Bilselskap

Gjøvik Sæbefabrik

Holmen Brænderi

Handels- og Landmandsbanken

Gjøviks og Oplands Kreditbank

Opplandsbanken

Gjøvik Bruk

Bjørge Gruber

Gjøviks Sanerings- og utbyggingsselskap (1972. Opphørt 1978)

Færgen Gjøvik-Nes-Ringsaker

Mjøsfærgen

Gjøvik Skifabrikk

Aktieselskabet Gjøvik Brændevinssamlag

Mjøsen Eiendomssekap

Skistua

AL Vikodden

Oplandske Dampskibsselskap

Vardal Forsamlingslokale

Gjøviks Støberi & mek. Værksted

AL Gjøvik Ungdomsherberge

Gjøvik Husflid

F. Hennigs Garveri

Hunton Bruk

Norsk Orgel – Harmoniumfabrikk

Brødrene Øveraasen Motorfabrik & Mek. Verksted

AL Sverres gate 2

 

Bjørn Blichfeldt sitter de originale aksjebrevene. Kopiene kan studeres i 2. etg. i Kauffeldtgården, f.eks. på et av våre onsdagstreff, se terminlista.


Onsdagstreff i Bygruppa 21.10.2020 kl. 11:00 i Kauffeldtgården. 7 stk. til stede.

 

Vi vil starte opp igjen møteserien «onsdagstreff» under hensyntagen til de gjeldende smittevernreglene: hånd-desinfeksjon med spray-flaske i første etasje, enmetersavstand under møtet og deltagerliste for bruk ved eventuell smittesporing (Svein Erik fører denne).

 

 

 

Svein Erik

Lissie åpnet med å ønske nytt medlem velkommen: Jan Langerud. Vi kjører møtene som vanlig de første gangene, men vi vurdere å jobbe med temaer over nyttår.

Lissie

Tor Arne er opptatt av Mjøens Ohio elbil fra 1917. Det er for tørt der den står nå, men den skal ikke ha det for fuktig heller. Et innebygd bur i foajeen til Gjøvikhallen ville vært ypperlig, både for klimastyring og for å kunne vise den fram for publikum. Vi vil ta det opp med museet.

 

 

 

Lissie

Edin fortalte om konsekvensene av et forslag om å bygge forretning i Prost Bloms gate ved Fastland. Tre villaer vil gå med. Vi vil protestere mot raseringen av det gamle bymiljøet og av Fastland. Det er ikke behov for flere butikker i dette området. Utbyggingen vil forstyrre parkeringen ved Fastland. Dette bør tas opp gjennom Mjøsmuseets nye bygningsvernrådgiver Ole Tian Jarlvang. 

 

Odd Martin er fullt opptatt med å redigere årbøkene. Årets er utkommet, rekordtidlig. Den ble bra, og vi bør påvirke salget så mye vi kan. Årets opplag er 1000 eksemplarer. 

Odd Martin har ringt rundt til salgsstedene og melder om relativt bra salg så langt. Vi burde hatt en person som kan ta seg av å selge den inn til firmaers julegaver o.l.

OM holder nå på med neste bok og har blant annet en fin artikkel om krigsseilere.

Alle

Er det en som melder seg?

Vi har fått noen fine reoler i mellomgangen i 2. etg. hvor Historielagets bøker for salg, vises. Vi lager en plakat med alle titlene og tilhørende priser, når de gjeldene priser offentliggjøres i neste nr. av Gjøvik Krøniken. 

 

Dag er opptatt av bygningsvern, bl.a. for «Ringebua» ved Brusveen fabrikker. Den bør sees i sammenheng med «Lompa». Flere alternative plasseringer ble diskutert, men ingen åpenbare løsninger kom fram. 

Kommunens verneplan er under revidering / sammenslåing – Hva skjer?

 

Referat fra forrige lørdagsmøte kom ikke i Gjøviks Blad da bildene hadde for dårlig oppløsning. 

 

Foran neste lørdagsmøte må Håvard ordne med annonse, Bjørn gir ham input i god til. 

Bjørn

Bjørn har hatt kontakt med kommunen / ordfører Sveen og det gamle forfalne huset i elvekanten ved Holmen Brænderi er nå tatt ned, men plankehaugen ligger der fortsatt.

Bjørn vil sende leserbrev til OA om det vanskelige gatenavnet F. L. Suhrs veg som er feilskrevet på flere gateskilt. Han har solgt en beholdning med Hovdetopp-pins til «Fahlstrøm» for kr. 2000. Når noen i bygruppa har hatt utlegg vedrørende arbeid for gruppa er det bare å sende ham bilagene og få utleggene refundert. 

 

Kauffeldtgårdens nye kopimaskin er kommet. Det vil bli holdt kurs. Skannede filer skal kunne sendes til private mailadresser, husk JPEG-format. 

 

Svein Erik fortalte om arbeidet med Blichfeldtarkivet. Gjennomgangen av bildematerialet er ved sin avslutning. En liten og trofast arbeidsgjeng har vært i virksomhet hver onsdag unntatt i sommerferien, hele tiden siden forrige «onsdagstreff». Det videre arbeidet må nå komme i gang i samarbeid med Mjøsmuseet.

 

 

 

Svein Erik

Databasen med bilder fra Blichfeldtarkivet (tabell i Word) ble vist med eksempler på bruken. Klargjøring for bruk i Historielaget må starte, samarbeid med Mjøsmuseet.

 

Svein Erik

Oppfølgingssaker

 

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 11.03.2020 i Kauffeldtgården13 stk. til stede.

 

Nok en vellykket lørdagssamling var blitt avholdt. Lissie oppsummerte. Nær 80 fremmøtte. Det tekniske fungerte bra. Vi bør organisere en «mikrofon-bærer» som kan forsyne den enkelte i salen med mic. ved spørsmål osv. derfra. Det var kommet frem kritikk om at det ikke var ordentlig ryddet etter oss etter slutt. 

 

Det er tvilsomt om mimredagen kan avvikles med de restriksjoner som korona-virus-smitten har påført møtevirksomhet. Dag snakker med frivilligsentralen for å avklare detaljer i avviklingen.

 

Dag

Svein Erik setter sammen en komplett liste over hoppbakker etter tilbakemeldinger fra deltakere på møtet.

Svein Erik

Torgeir har hatt kontakt med kommunen vedr. Fargerikvartalet. Fristen for innsigelse mot planene er utgått. For å kunne få innflytelse på utformingen nå, må vi kontakte kommunens plansjef.

 

Odd Martin hadde vært på Præstgar’n i Snertingdal hos Hans Olav Brenner.

 

Bjørn Aa. hadde vært i møte med kommunen om byens gatebruksplan. De vil ha impulser i et 2. møte. F. eks. hva gjør vi med Panparken?  Brosjyre kan hentes på rådhuset. Nyansatt byplanlegger, Holset, skal være lydhør for ideer. 

 

Ove har vært i kontakt med Terje Solheim i Mustad Industripark. De planlegger en befaring i Ringebua for å kartlegge innholdet der. Det skal visstnok være mye maskineri som presser på ytterveggene. 

Ove har hatt kontakt med «krok-kara» som skriver om sitt yrke, fiskekrok-maker. 

Han jobber videre med Tolosa-prosjektet sammen med Tore Slåtten. 

 

Bjørn Aa. har avtale med Kjell Sveum (Sveum Fryseri på Rambekk) om at de tar vare på en grensestein som måtte flyttes da de bygde der.

 

Dag har kontakt med Tor-Arne og Toner fra tunet-komiteen. 

 

Bjørn Aa har fått tilbakemeldinger fra Lions Gjøvik på hvilke bilder de ønsker seg til 2021-kalenderen. 8 av dem ble gjennomgått med visning i skråtaket. Flere bilder er underveis. Det kom inn mange kommentarer på de viste bildene. Skrivejobben for hvert enkelt må fordeles på medlemmer i Onsdagsgjengen som ønsker å ta det på seg.

 

 

Svein Erik


 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 26.02.2020 i Kauffeldtgården, 11 stk. til stede, bra! i vinterferieuka!

 

Liv Runa Westerby hadde sendt oss ei bok, Avisklipp som ikke må glemmes. Fin gave!

 

Sigbjørn refererte fra forberedelsene til lørdagsmøtet 7. mars om hoppsporten. Alt synes klart, mange tidligere storhoppere har tilsagt sitt nærvær.

Odd Martin skriver forhåndsomtale og Håvard ordner annonse.

Sigbjørn Odd Martin

Håvard

Lissie etterlyste den lista vi en gang begynte på, med hoppbakker i Gjøvik. Den er tydeligvis ikke lagret noe sted. Hvis ingen finner den, må vi begynne på nytt og samle opplysninger.

Alle

 

Lissie

Bjørn Aa. lanserer et prosjekt om å lage en presentasjon av Gjøviks historie fra tidenes morgen til i dag, beregnet på barn og ungdom / skoleverket. OA utlyser støtte til prosjekter for denne aldersgruppen. Tore kan bli med og han vil ta kontakt med Åge Evensen. De lager en prosjektplan med kostnadsoverslag innen søknadsfristen.

Werner H. har en bildeserie med tekster som kan danne grunnlag for en presentasjon.

 

 

Tore

Dag har hatt kontakt med brannkorpset, de meddeler at de ikke kommer i havn med opplegget sitt til aprilmøtet, som da avlyses. Vi setter det opp igjen 1. lørdag i oktober.

 

Dag

Opplegget for septembermøtet er klart, Kråkjordet 5.9.

 

Odd Martin forsøker å få kontakt med Dag Landmark.

 

Dag holder tak i Mimredagen som også i år faller sammen med frivilligdagen med KulTur. Vi samarbeider med dem om opplegg og informasjon.

 

Svein Erik skriver kort notis med bilde, om ordfører Torvil Seens besøk sist onsdag. Han sender også bildet til Odd Martin som lager notis til Gjøviks Blad.

Svein Erik

Odd Martin

Vi må ta opp med Inger Christine (IC) Aarstad i Mjøsmuseet om samarbeid ved høstens utstilling under Gjøvk-Mart’n.

 

Svein Erik organiserer møte med IC + evt. flere fra Museet som oppfølging av siste møte om samarbeid bl.a. om Blichfeldtarkivet og digitalisering av avisklipp osv.

Svein Erik

 

Gjøvik Gårds Venneforening har hatt årsmøte og Jan M. er leder. Bygruppa deltar i Toner fra Tunet som tidligere.

 

Odd Martin tok på nytt opp problemet med at det ofte er stengt i Kauffeldtgården. Kun tre dager skal være åpent for publikum, men ofte er også en eller flere av disse uten bemanning pga andre gjøremål eller avspasering. Jan Torkehagen er kommunens representant i Mjøsmuseet, han burde bli kontaktet om problemet.

 

Svein Erik rapporterte om god fremgang i registrering av Blichfeldt-bilder, men trenger hjelp til den videre registrering. Noen som melder seg?

Han har levert manus om Matauk under krigen til Odd Martin og årbokkomiteen.

 

Alle

Svein Erik

Oppland Arbeiderblad er nå tilgjengelig på nettet for alle; fra første utgave i 1924 t.o.m. 25. februar 2005. Åpnes via nationalbiblioteket.no

 

Tore og Odd Martin har intervjuet Leif Rolid (87) om Tysklandsbrigaden.

 

Erland har nøstet opp en lengere historie om tidlig flytrafikk i Gjøvik med bilder ingen nålevende har sett. Bl.a. av havarier på Hunnsjordet. Utgangspunkt var i et uklart bilde i Blichfeldt-arkivet. Kan bli en fin årbokartikkel.

 

Erland

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 12.02.2020 i Kauffeldtgården17 stk. til stede

 

Utkast til ny terminliste for bygruppa ble delt ut. Aprilmøtet er fortsatt usikkert. Bjørn Aa. sjekker med Musikkens hus om vi kan flytte det til 28. mars eller 18. april.

Bjørn Aa

Bygruppas medlemmer får ikke moderasjon på «Gjøvik gård forteller»-arrangementene og vi er derfor nå løst fra oppgaven med å bistå museet med dette.

 

Bjørn Aa har søkt Folkeakademiet om støtte, har også søkt Toten Sparebank.

 

Sigbjørn har fortalt at noen idrettsforeninger har svart på brevet vårt om deltagelse på utstilling i Gjøvikhallen. 

 

Lissie har fått forespørsel om noen her kjenner til en omstreifer som ble kalt «Gjøvik-Lasse» eller «Gjøvik-Krølle». Hans egentlige navn skulle være Jens Jensen Otnes. Er det noen som kjenner til ham?

 

Alle

Lissie spurte: Hvor lå Gjøvik Møbelfabrikk? Svar: Der Huntons bygg på Mjøsstranda mellom Hunnselva og Plantasjen ligger nå. Ottar Enger drev den.

 

Leif Emil E. N. og Laila Andersen hadde med seg flere utklippsbøker etter Åge Jonny Andersen. Vi må ta vare på disse på en skikkelig måte, Edin og Tor Arne tar på seg å gå gjennom dem og registrere / gjøre dem tilgjengelige for alle medlemmer.

Edin 

Tor Arne

Bjørn Aa tar kontakt med Arne K. for å sikre registrering og trygg lagring av alle de bybilder han har tatt de siste årene.

Bjørn Aa.

Torgeir blir med i dugnadsgjengen som registrerer Blichfeldt-bilder.

 

Odd Martin er halvveis i årboka og trenger mer stoff. Han er opptatt av bruken av huset her, Kauffeldtgården.

 

Ove har samlet mye stoff om Mustads satsing i Tolosa i Spania fra 1907. De to fiskekrokmakerne Jan Edvin Hamborg og Aage Finstad fra Mustads fiskekrokproduksjon, vil skrive om yrket sitt. 

Ringebua bør restaureres. Odd Martin tar bilder av den.

Ove

 

 

Odd Martin

Dag vil ha en liste over de som kan bli med på å arrangere Toner fra Tunet i sommer. 

 

Bygruppa skal innen et par dager levere 20 bildeforslag til Lions Gjøvik. Alle bør være oppmerksomme på gode bildeforslag som passer til kalenderen.

Alle

Lissie viste fram siste forslag om Farverikvartalet. Det blir store kompakte leilighetsbygg og vil virke skjemmende. Bjørn Aa. og H. ser nærmere på utkastet og samordner våre syn på det og eventuelt tar med Mjøsmuseet på en uttalelse.

Bjørn-ene

Frist for bidrag til Krøniken er 1. mars. Odd Martin skriver om lørdagsmøtene, Svein Erik om Blichfeldt-bildene – Dag sender bilde fra en dugnad. 

Odd Martin

Svein Erik Dag

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

 

Svein Erik


Bygruppa arrangerer Lørdagstreff i «Musikkens hus», tidligere Bedehuset 1.feb 2020 kl 12:00.
Tema: Øveraasen AS - I går - i dag - og i morgen v/Thor Arve Øveraasen.
Inngang kr 50,- inkl kaffe/boller.
Velkommen!

Onsdagstreff i Bygruppa 29.01.2020 i Kauffeldtgården18 stk. til stede

 

Lissie åpnet møtet og vi reiste oss til ett minutts stillhet for å hedre vårt mangeårige medlem Karin Wollan Reiner som døde lørdag.

 

To nye ble ønsket velkommen: Torgeir Dynna og Leif Emil Nilsen som regner med å komme på møtene våre etter hvert. Velkomne skal dere være.

 

Gjøvik gårds Venner har årsmøte i Skybergstua 20. februar. Bygruppas medlemmer anbefales å møte opp. De trenger en som kan ta på seg å være kasserer i foreningen.

 

Mjøsmuseet arrangerer den 18. februar «Gjøvik gård forteller» som skal inneholde slektsgranskning og kveldsmat. Sted: 2. etasje i Drengestua på Gjøvik gård.

 

Bygruppa har styremøte fk. onsdag 5. februar i Kauffeldtgården kl. 18:00. Dette er et åpent møte og alle som er interessert kan delta. Svein Erik sender innkalling. På møtet vil vårt årsmøte bli berammet. Regnskapet og årsberetningen er ferdig. Det er ytret ønske om en kortversjon av årsmeldinga til historielaget samlemelding for alle avdelingene. Da må vi beholde den detaljerte for vår egen dokumentasjon.

Dag

Svein Erik

 

 

Svein Erik

Bygruppas første lørdagsmøte i år er fk. lørdag 1. februar i Musikkens Hus med Thor Arve Øveraasen: «Øveraasen AS I går – i dag – i morgen». De som skal hjelpe til møter kl 11:00. Kirsten Simensen Tangen kommer og akkompagnerer allsangen.

 

Flere fra oss deltok på kommunens dialogmøte om nytt kulturhus. Håvard fortalte at plassering ikke ble diskutert, men innhold. Berit Karin fortalte at saken kommer opp i «teknisk og kultur» i juni. Det var ca. 60 til stede. Arne Julsrud Berg poengterte at Gjøvik gård inkl. Gjøvikhallen, bør bli et komplett museum når kulturhuset er på plass, i henhold til Alf Mjøens testament. Gjøvik Historielag vil kunne få plass der. Vi bør bruke noe veggplass i kulturhuset til å reklamere for vår aktivitet andre steder. 

 

Lissie har fått forespørsel fra kommunen om det er noen hos oss som kan tenke seg å delta i ei gruppe som skal forberede frigjøringsjubileet 8. mai (75 år)Meld fra gjennom

 

Lissie

Erik Skjerven har gitt oss et eksemplar av boken han og familien har laget med et stort antall brev fra familien til Amerika. 

 

Vi har mottatt kr. 8.000,- fra kommunen i støtte til møtevirksomheten på lørdager.

 

Leif Emil overleverte fire scrap-bøker etter Åge Jonny Andersen. Hans etterlatte ønsker å gi disse + flere til, til oss, noe vi takker ja til. Meget pene bøker med mye nyttig info.

 

Sigbjørn jobber med utstillingen over idrettslagene i Gjøvik til høstens Marken. Han får med seg Bjørn H., Dag og Tor Arne i arbeidsgruppa. Brev til alle idrettslagene er nå sendt ut gjennom kommunen som sitter på komplett oversikt med adresser. 

Sigbjørn

Odd Martin har fått inn en god del til neste årbok, men trenger mer. Meld fra hvis dere sitter på en skriveidé. Ove har samlet stoff om Mustads anlegg i Tolosa, Spania, som han kan skrive om. 

Alle

Sigbjørn har hånd om lørdagsmøtet 7. mars der Jan Gjære blir intervjuet om sin hoppstil. Dette kan bli litt for smalt og vi bør få med oss Tormod Bruflat og Oluf Taraldsrud til å utfylle. 

 

Dag vil lage et hefte med bygårdene i Gjøvik sentrum, gjerne med alle som har bodd der. Øivind Vegard kan bli med, Lissie har mye avisklipp i vårt arkiv om disse.

 

Bjørn Aa vil ha kontakt med Bjørn Mikalsen som skal bygge nytt på Kvisgårdshjørnet for å få til et skilt med dette navnet.

 

Bjørn Aa og Svein Erik har hatt møte med IC i Mjøsmuseet som gjerne hjelper oss i vårt arkiveringsarbeide. De fleste bildene i Blichfeldtarkivet finnes fra før i digitalt museum. Skanning av avisartikler o.l. kan effektiviseres med nytt utstyr om museet ønsker å anskaffe. Da kan det bli søkbare filer av alle våre avisklippsamlinger.

 

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

 

Svein Erik


Gjøvik Historielag

ÅRSBERETNING 2019

Styret har bestått av følgende:

Leder: Dag Kløvstad

Kasserer: Bjørn Aamodt

Sekretær: Svein Erik Strande

Medlemmer:

Odd Martin Hesjadalen, Øivind Vegard Larsen, Lissie Norland og Håvard Lervold.

Det er avholdt 4 styremøter i løpet av 2019. Til alle møtene er også alle andre interesserte invitert.


AKTIVITETER I 2019

Lørdagsmøter

Det ble arrangert fem lørdagsmøter med forskjellige kåsører i Musikkens Hus (tidligere Bedehuset) og tre byvandringer.

2. februar: Lissie Norland om Hunn gård. Hun skriver på en bok om Hunn og det dukker stadig opp ny kunnskap. Denne delte hun med et stort og interessert publikum.

2. mars: Stein Villa presenterte by- og bygdesanger. Dårlig frammøte.

6. april: Revyhistorie med Bjørn Blichfeldt og Odd Magne Lundby, nesten fullt Musikkens Hus.

4. mai: Lissie Norland og Arve Thune om Brusveen. Oppmøte på Brufoss, der det ble orientert om starten på industrien her. Videre gikk man til plassen for Hans Mustad-støtten og «Det røde kontor», videre til Damhuggu og Mustads hovedinngang. Til slutt ble Mustads eget industrimuseum besøkt. Nesten 100 deltakere og god omtale på Facebook etterpå, men ingen av avisene viste interesse.

1. juni: Mimredag på Hovdetun, bra frammøte, men programmet ble forkortet pga regnvær.Det ble gitt informasjon om Hovdetoppen og Hovdetun. 

7. september: Rusletur på Hunnsjordet med Tom Torkehagen som hovedguide. Lissie Norland og Odd Martin Hesjadalen bidro på sine spesialområder. Stort frammøte, ca. 80 stk. Kaffe og nystekte boller etter en hustrig høsttur, varmet godt.

5. oktober: «Avisminner fra en tid som var». Terje Paulsberg, pensjonert journalist og redaktør i Oppland Arbeiderblad, fortalte om humor og alvor i Gjøviks avishistorie. Bra frammøte, 70 stk. 

2. november: Tore E. Bratlie trakk fullt hus med foredraget om sin deltagelse i motorsportenverden over: «Fra Hovdetoppen til Pikes Peak».

 

Lørdagssamlingene har vært holdt på Musikkens Hus (tidligere Bedehuset). På de fleste møtene har Kirsten S. Tangen bidratt med piano-akkompagnement. Hun fylte 80 år20.11.2019 og Bygruppa sendte henne en oppmerksomhet som takk for trofast akkompagnement på våre tilstelninger. 

 

Onsdagstreff

Også i 2019 har medlemsmøtene på dagtid annenhver onsdag i regi av Lissie Norland, vært avholdt stort sett hele perioden unntatt sommer og jul, til sammen 15 ganger. Fremmøtet har ligget på 9 – 17 stk. og en rekke små og store saker har vært diskutert og bearbeidet. Bygruppas arrangementer har vært tatt opp og mange fra onsdagstreffet har bidratt der.

På onsdagstreffet 30.01 hadde vi besøk av Solveig Rønningen og Tom Pettersen fra Gjøvik Frivilligsentral for å planlegge samarbeid under Frivilligdagen 2019. 

På onsdagstreffet 13.02 hadde vi besøk av Tore Struksnes, sønn av musikeren Bjørn Struksnes. Han fortalte om sin morfar Paul Østbys fiskefluefabrikk på Englandsjordet.

På onsdagstreffet 27.03 hadde vi besøk av Jan Gjære som sammen med Sigbjørn Hemstadsamler stoff om hoppmiljøet i Gjøvik. 

På onsdagstreffet 10.04 hadde vi besøk av brannsjef Tore Karlsen for å diskutere et opplegg om brannkorpsets historie på et lørdagsmøte. 

På onsdagstreffet 10.04 hadde vi besøk av Siri Gunn Simonsen som hadde med seg bilder, portretter og fotoalbum. Hun vil også gi bort en del kamerautstyr etter sin far.

 

Utstillinger

I samarbeid med Opplandsarkivet, Mjøsmuseet og Gjøvik-Marken viste Bygruppa en utstilling på scena i Gjøvikhallen med tema Gjøvik-industrien. Utstillingen vakte stor interesse og ble meget bra besøkt.

 

Andre aktiviteter

Bygruppa samarbeidet med Gjøvik Frivilligsentral om å arrangere frivilligdagen 11.05.2019 i en ny form der fokus ble satt på bakgårdene i sentrum. Vi monterte storformat-bilder i to rom i Kauffeldtgården, av de bakgårdene som andre foreninger skulle betjene samme dag. En Gjøvik-film gikk kontinuerlig i et annet rom. Lite besøk i Kauffeldtgården.

Vi har tatt på oss å levere tekster og bilder til Lions Gjøviks kalendere, og den første var 2020-kalenderen med ti av dens 12 bilder. Arbeidet vil bli honorert etter egen avtale. Bjørn Aamodt er kontaktperson

Vi samarbeider med Mjøsmuseet om deres nye serie med kåserier om Gjøvik gård. 

Vårt initiativ for å redde den gamle brua ved Brufoss førte til at rivningsvedtaket ble omgjort. Den står fortsatt ved siden av den nye. 

Bygruppa fortsetter samarbeidet med Gjøvik Gårds Venner og vi skal hjelpe til med en - to mannskaper hver lørdag til «Toner fra Tunet».

Arkivet etter Leif Blichfeldt som Mjøsmuseet plasserte på Kauffeldtgården og stilte til disposisjon for Gjøvik Historielag, er videre bearbeidet i 2019. Avisartikler o.a. av interesse er kopiert og satt i klipparkivetSvein Erik Strande har organisert en gruppe som startet gjennomgangen av bildene i arkivet og skrevet korte notater om hvert enkelt. De er videre skannet, av Erland Hvalby, og nummerert etter Mjøsmuseets system for fotografier, ETF – Eiktunet Foto. Arbeidet fortsetter minst ett år til.

 

Lissie Norland har ledet et stort arbeide med innsamling av stedsnavn i Gjøvik. Bjørn Myhre og Per Kristenstuen sammen med Erland Hvalby og Åsmund Norland har jobbet med registreringen i 2019Dette fortsetter i 2020. 

 

Bygruppa har tatt initiativ til å endre den Mjøsferga som Mjøsmuseet skal overta, fra endepåkjøring til slik den var da den seilte på Mjøsa: sidepåkjøring. Men dette var det umulig å få til. Riksantikvaren bestemte at ferga skal settes i stand slik den var siste dagen den gikk på Randsfjorden. 

 

Vi deltok med vakter i hovedbygningen under Mjøsmuseets «Jul på Gjøvik gård»

Bygruppa inviterte alle medlemmer til juleavslutning på Kauffeldtgården 11.12. med gratis julemat. Vi var også med og hjalp til i Mjøsmuseets arrangeringen av «Jul på Gjøvik gård».

 

GAVER

Bygruppa fikk fire «Lut-brev» (aksje-brev) i Kaffistova. Disse ble levert til Mjøsmuseet for registrering og oppbevaring.

 

Harald Olsen, barnebarn av Oskar Olsen, besøkte Bygruppa for å donere en samling aviser og blader fra 2. verdenskrig og en bok med rasjoneringskort, bilder, dødsannonser og avisutklipp. Dessuten en liste med navnet på alle fra Gjøvik som satt på Grini.

 

Bygruppa har fortsatt fått gamle filmer fra privatpersonerArne Korshavn og Knut Maurud har bearbeidet disse. Siri Gunn Simonsen har gitt oss mange filmer og filmapparater etter sin far fotograf Gunnar Simonsen.

 

Vi fikk i 2017 et treskjærerarbeid av Oddvar Barstad «Epleslang» som skal stilles ut på forskjellige steder i byen. Dette er utlånt til Gjøvik kommune som vil organisere utlånetFor tiden henger det i Gjøvik Barnehage.

Terje Paulsberg har gitt Bygruppa en samling kassetter med lydopptak av samtaler rundt gamle Gjøvik-bilder. Disse stammer fra tidligere Gjøvik Byhistoriske Samlinger. Videre fikk vi mapper med avisomtaler omkring ulike emnerOnsdagstreff i Bygruppa 20.11.2019 i Kauffeldtgården10 stk. til stede

 

Håvard: Kirsten Tangen er 80 år i dag, skal vi sende henne en oppmerksomhet? Årbok!

Håvard

Lissie refererte fra vellykket julemarked på Eiktunet sist helg. 3000 besøk over 2 dager.

 

Vi var på CC utenfor Norli 9. nov. og solgte Årboka og Gatenavnboka, Odd Martin og Svein Erik solgte 4 + 7 stk. Bjørn S. og Svein Erik gjentar dette 7.12. 

Bøkene blir også med i hovedbygningen under «Jul på Gjøvik gård».

Bjørn S.

Svein Erik

Håvard

Håvard har levert stoff til OA, bl.a. etter møtet med Tore E. Bratlie – uten at noe er kommet på trykk! Vi må bare fortsette å levere, kanskje pressemelding med bilde. Vi må også bruke de sosiale medier på forhånd og til referat.

 

Håvard

Svein Erik sender ut invitasjon til juleavslutning onsdag 11.12. med påmelding til Dag innen 7.12.

Svein Erik

Neste lørdags-serie starter 1. februar 2020 med Thor Arve Øveraasen. Vi tar et onsdagstreff i forkant for å planlegge: 29. januar. Vi forsøker å få leid biblioteket.Alternativet dersom det ikke går er Hovdetun

Mars er det presentasjon av hoppsporten med Jan Gjære og Sigbjørn Hemstad.

April: Brannmannskapene er ikke helt klar med det de har planlagt for presentasjonen. Dag holder kontakt med dem.

Mai/juni er det mimredag med samarbeid med de andre gruppene i Gjøvik Historielag. Stein Villa vil gjenta presentasjonen av by- og bygdesanger han hadde på Musikkens hus.

 

 

 

 

 

Dag

Ola Kongshaug ble intervjuet av to skolejenter som lagde en særoppgave. Sigbjørn er interessert i å låne denne for kopi og bruk i industrihistorien sin.

 

Ove arbeider med artikkel om Mustads etablering i Spania. Han har kontakt med ekspert i skanning på Maihaugen som vil hjelpe Mustad med deres arkiv dersom det kan skaffes økonomiske midler til det.

Ove

Knut fortsetter å tilpasse videoutstyret for dokumentasjon av foredrag. 

Knut

Odd Martin selger årbøker.

Odd M

Sigbjørn jobber med industrihistorien for Gjøvik-Toten. Han forbereder opplegg om sport til neste markensutstilling, skriver brev til alle idrettslag.

 

Sigbjørn

Svein Erik spurte om et flyvrak som sto i Gjøvik etter 2. verdenskrig. Mange husket dette, men det er ikke skrevet noe om det. Håvard samler sammen det som finnes og ser om det kan lages en artikkel om det, årboka eller krøniken

 

Håvard

Lissie fortalte om den gaven som Terje P. har gitt oss; Historielaget / Mjøsmuseet. Bl.a. en samling kassetter med lydopptak fra samtaler omkring gamle Gjøvik-bilder. Vi må ha en båndspiller for å høre gjennom dette, Håvard har en som han tar med.

Eiktunet har utstyr for avspilling og digitalisering av slike bånd.

 

 

Håvard

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

 

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 06.11.2019 i Kauffeldtgården, 11 stk. til stede

Berit Karin refererte fra kommunens arbeid med ny kulturminneplan. Den blir nå utvidet utover Gjøvik sentrum. Industribedrifter skal også kunne betraktes som kulturminne. Kommunen ytrer ønske om å få bidrag fra frivillige lag og foreninger i det videre arbeidet. Lissie får kopi av sakspapirene og følger opp videre.

Lissie

Lissie refererte fra siste lørdagstreff med Tore H. Bratlie. Dette ble meget vellykket og godt besøkt. Det kom mange nok til å ordne alt det praktiske. En ting som sviktet, var tekstene til allsangen. De ligger på en minnepinne, men det gikk ikke å få bildene overført til lerretet. Det oppsto kanskje en konflikt mellom foredragsholderens laptop med Rally-cross-bilder osv. og vår med tekstene. Neste gang må dette testes ut grundig i god tid på forhånd. Lyd-opplegget må også testes i god tid, gjerne en dag eller to på forhånd.

Tor Arne vil legge sangtekstene over i Power Point, så de blir enklere å handtere.

Knut gjorde video-opptak, men lyden ble ikke bra nok denne gangen heller. Den nye mikrofonen viste seg ikke god nok og vil bli levert tilbake til forretningen. Han vil prøve ut nye løsninger til neste gang (februar 2020).

Arrangementet kunne vært bedre markedsført (med det ble fullt hus!) og foredragets tittel ble feil i annonsen.

Tor Arne

Det er ikke reservert flere dager på Musikkens hus til våre lørdagsmøter. Vi vurderer alternativer før vi bestemmer stedet for februar 2020-møtet. Biblioteket er et aktuelt alternativ. Vi vil be om et møte med dem for å avklare muligheter.

Lissie

Odd Martin referert fra presentasjonen av årets Årbok. Det kom mye folk, men det ble solgt få bøker. Redaksjonskomiteen burde fått honnør for sitt arbeide fra historielaget.

Odd Martin og Svein Erik skal sitte på CC 9.11. og selge årboka og gatenavnboka. Det vil også bli tilsvarende en eller to lørdager i desember.

Odd Martin og redaksjonskomiteen starter på neste årbok over nyttår, bidrag ønskes.

Odd Martin

Alle

Bygruppa har fått spørsmål om vi kan delta som vakter i hovedbygningen under «Jul på Gjøvik gård» 23. – 24.11. Noen meldte seg direkte til tjeneste. Flere ønskes!

Lissie

Alle

Gurre har kopiert noen håndskrevne skrifter fra sin families opplevelser frigjøringsdagen 1945. Odd Martin overtar dem og lager årbokartikkel.

Gurre deltok på Lillehammers årboklansering.

Odd Martin

Dag inviterer til juleavslutning i Bygruppa 11.12. kl. 18:00 i Kauffeldtgårdens 2. etg.

Ove arbeider med å få til skanning av bilder og dokumenter i Mustads historiske arkiv. Han har kontakt med en på Maihaugen som kan ta på seg å gjøre jobben. Det kreves godkjenning fra bedriftsledelsen og en plan for dekning av utgiftene. Det finnes legater o.l. som gir støtte til slike prosjekter.

Ove

Arve Th. er ferdig med sin bok om Lilleengen-familien.

Ringebua på Mustad er i dårlig forfatning, skal historielaget engasjere seg i å redde bua?

Ove snakker med Tore Slåtten om å skrive årbokartikkel om Mustads utenlandske fabrikker.

Ove

Odd Martin viste fram en underlig sak som var satt igjen i gangen av en ukjent giver. Den viste seg å være ei stampe for klesvask.

Odd Martin skriver om iskremfabrikant Peder Fremstad.

Bjørn H. har fått en stor mengde gamle bilder fra Hasse Falk.

Onsdag fk blir det bilderegistrering, kl. 11 og 18. Svein Erik tar med seg boka med tidligere Lionskalendere for å kunne gi utdypende info om bildene.

Svein Erik

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Svein Erik


Vi skal nå forsøke å samles hver onsdag.

De vanlige onsdagsmøtene med samtaler rundt bordet og planlegging av aktivitetene fortsetter som før annenhver onsdag: 23.10., 6.11. og 20.11. Alle dager kl. 11:00.

Dugnadsmøter med bildene i Blichfeldtarkivet blir 16.10., 30.10., 13.11. og 27.11. Hvis vi trenger så mange dager? - men det tror jeg!

I tillegg til disse som begynner kl. 11:00 blir det også kveldsskift: Det første:

                   Onsdag 16 oktober kl 17:30

Da er det også styremøter etter en times tid med bilder. Alle er som vanlig velkomne til styremøtet der aktiviteten resten av året skal gjennomgås. Det er bruk for alle ekstra som kan ta på seg å hjelpe til med et eller annet.


Onsdagstreff i Bygruppa 23.10.2019 i Kauffeldtgården10 stk. til stede

 

Kombinert møte i onsdags-treff og dugnad på bilderegistrering i Blichfeldtarkivet.

 

Til neste lørdagsmøte har Tore H. Bratlie sjekket at det er i orden på Musikkens Hus. Bjørn H. styrer det tekniske. Bjørn Aa har fått kinolerretet og samarbeider med Viken om bruken. Det er usikkert hvordan videokanonen i taket er.

 

I tillegg til de foredrag som ble nevnt i styremøtet 16.10. har vi snakker med brannvesenet som vil komme for å snakke om sin historie. 

Dag

Bjørn Aa har hatt kontakt med Mjøsmuseet og det fortelles at Riksantikvaren har et endelig standpunkt på at den første Mjøsferga skal settes i stand til slik den var på sin siste dag på Randsfjorden. Det vil bli en mget stor kostnad å gå tilbake til slik den var på Mjøsa, det vil det ikke bli bevilget penger til. Vi forfølger derfor ikke denne saken lenger.

 

Fire grupper arbeidet med hver sine mapper fra Blichfeldtarkivet. Den første av 15 kartonger med arkivmateriale er nå gjennomgått! Det gjenstår å registrere mange av bildene i en datafil og legge dem i syrefrie konvolutter / aktomslag. Vi er godt i gang og håper å bli ferdige med dette prosjektet i løpet av våren 2020.

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 


 


 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 09.10.2019 i Kauffeldtgården, 12 stk. til stede

Dag annonserte styremøte fk onsdag 16.10 kl. 17:30 samme dag som neste fotogjennomgang kl. 11. Vi har fått anmodning om å ta en gjennomgang av bilder fra Blichfeldtarkivet også på kveldstid for at yngre folk som er i arbeid, kan få bli med. Styremøtet starter derfor med dette, den første timen. Deretter blir det gjennomgang av resten av terminlista.

Dag hadde fått et reklame- / salgsstativ for Mustads glidelåser, kjøpt i en butikk i Valdres.

Vi har etter hvert fått en del gjenstander som tar plass. Disse må vi få satt et sted der de kan oppbevares tørt og trygt og kan finnes igjen. Kanskje et rom på Holmen? Noe av det vi får, bør leveres videre til Mjøsmuseet.

Vi må sløyfe den faste posten under oppfølgingssaker om «Ny fast utstillingshall i Rådhuset

Dag har skrevet til Silje, IC og Rina og takket dem og Mjøsmuseet for godt samarbeid, støtte og hjelp til gjennomføringen av utstillingen «Gjort på Gjøvik» under Gjøvikmart’n. Hyggelig svar kom samme dag.

Dag

Svein Erik

Bjørn har tatt fram et tidligere lager av pins, slipsnåler og mansjettknapper fra Hovdetoppen og vil selge disse under den nye aktiviteten der oppe.

Bjørn Aa

Dag etterlyser materialet fra tidligere tekstilindustri-utstilling i Gjøvik Byhistoriske Salinger. Jan M. tok bilder av den. Bjørn spør ham hvor dette er nå.

Dag

Bjørn Aa

Evaluering av siste lørdagsmøte med 70 tilhørere på Terje Paulsbergs «Avisminner» på Musikkens Hus. Bjørn Aa fikk litt for mye å gjøre og det bør bli med flere neste gang. Erland må være med og fikse PC’n ved behov og Bjørn H. tar seg av lyden. Vi må vurdere å selge kaffe over disk og ta kollekt ved utgangen.

Knut gjorde videoopptak av foredraget, men synes at lyden ble for dårlig. Han kjøper inn på Bygruppas regning, en ekstra mikrofon til videokameraet.

Knut

Årboka er kommet og kjørt ut til salgsstedene. Vi har avtale med Norli på CC om å stå utenfor butikken 09.11., 07.12. og 14.12. Presentasjon på biblioteket blir30.10. med Viggo Sandvik som trekkplaster. På pressekonferansen kom bare Gjøviks Blad, OA uteble!

Vi må stramme inn på å gi bort bøker, de som gis bort må føres opp i liste med hvem som får.

Odd Martin ringer Øystein Engen på Hamar om bilder.

Odd Martin

Steffen Csirmaz har mer materiale fra Hovdetun som han vil gi oss. Vi tar opp dette på styremøtet.

Dag

Personlige opplevelser / hverdagslivet ved frigjøringen mai 1945:

Odd Martin har fått bilder av Tove Leonhardsen fra fredsdagene. Erland ser etter om vi har disse i arkivet.

Gurres mor har skrevet om fredsdagene og han vil ta med dette hit.

Erland har en artikkel om Kirsten Smith.

Erland

Gurre

Bjørn Aa vil at Bygruppa / Historielaget skal forsøke å få Mjøsmuseet med på å kreve sideinnkjøring på den Mjøsferga som nå skal settes i stand slik at den bli slik som den var da den gikk på Mjøsa. Vi tar dette opp i styremøtet.

Dag

Neste markensutstilling skal handle om idretten på Gjøvik. Da er ønsket at et utvalg av idrettsklubbene får hver sin «vegg» hvor de presenterer seg og sin historie. Vi lister opp de idrettsgrenene vi kommer på og velger ut de som skal få tilbud om å delta. Følgende kom umiddelbart: ski, fotball, svømming, turn, friidrett, kunstløp, bandy, lengdeløp, håndball, Gjøvik Atletklubb, sjakk, orientering, OL, hopp, skytterlaget.

Bjørn Aa

Alle oppfordes til å føye til flere!

Erland er for tiden opptatt med å lage plakater til årboka, artikkelplakater og utsalgssteder. Vi bør spørre kunstforeningen om de kan selge årboka og gatenavnboka under akevittutstillingen deres.

Lissie

Svein Erik er opptatt med å registrere bilder fra Blichfeldtarkivet. Det er uttalt et ønske om å digitalisere avisartikler o.a. som hører sammen med bildene. Alle bildene har referanse til den mappa i Bf-arkivet de er tatt fra og det skriftlige materialet vil være tilgjengelig der.

Det er mye annet materiale også som med fordel kunne vare skannet og lagret digitalt i vårt arkiv. Et enkelt foto av tekst tatt med med mobiltelefon eller nettbrett, kan gjøre samme nytte som et skannet dokument.

Vi bør ta kontakt med andre lokalhistorielag for å dele erfaringer.

Riksarkivet gir støtte til digitalisering. Fristen for årets tildeling er utgått, men vi kan se på det neste år! Det er flere som kan gi slik støtte.

Erland

Vi må ha ryddedugnader på kottene – tas opp på styremøtet.

Vurdere å forsikre materialet vårt, bøker, arkivet, gjenstander, malerier osv.

Dag

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 25.09.2019 i Kauffeldtgården, 10 stk. til stede

Lissie kunne referer at vårt medlem Åge Willy Larsen er død. Det har ikke vært annonsert, men står i offentlig liste over anmeldte dødsfall.

Lissie og Dag evaluerte utstillingen «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Hun delte ut blomster til Dag og Tor Arne. Sigbjørn deltok også i stor grad, men var ikke til stede.

Reiselivssjef Arne-Jørgen Skurdal ga Dag meget god tilbakemelding på denne utstillingen.

Det var verdifull hjelp vi fikk fra Mjøsmuseet, til design, montering og særlig de ferdige plakatene fra forrige utstilling. Dag sender en takk for samarbeidet til Mjøsmuseet.

Odd Martin har dokumentert utstillingen og vi ønsker at han skriver et referat om den til Gjøvik-Krøniken.

Dag sa at vaktlistene fungerte bra og alle kom til rett tid. Salget av filmer og bøker gikk bra, det ble solgt for nesten 7000 kroner. Rune Aasheim var svært fornøyd og ønsker seg ny utstilling neste år. Forslag: Idrettsmiljøet i Gjøvik.

Dag

Utkast til leiekontrakt og samarbeidsavtale med Mjøsmuseet er kommet. Dag og Lissie vurdere dem før de evt. undertegnes. Bakhagen er nå igjen åpen for alle. Vi etterlyser ny kontakt i de årlige samarbeidsmøtene historielaget skulle ha med Mjøsmuseet om bruken av Kauffeldtgården.

Dag

Lissie

Bjørn ønsker å komme i gang allerede nå med neste Mart’ns-utstilling. Hvis det blir idrettsmiljøet, bør vi nå bestemme oss for hvilke idrettsgrener vi skal ha med. Videre må vi kontakte de aktuelle idrettslagene og få dem med på laget slik at de selv kan presentere seg med egne stands på utstillingen. Vi bør sette opp ei liste til neste gang, over aktuelle idrettsgrener.

Alle

Lørdagsmøte 5. oktober er klart. Terje Paulsberg: «Avisminner fra en tid som var». Oppgaver ble fordelt. Erland lager plakat.

Dag Bjørn Håvard, Lissie, Erand

Håvard har avtalt møte med Oppland Arbeiderblads ansvarlig redaktør / daglig leder Erik Sønstelie for å legge fram vårt syn på avisas dårlige dekning av våre arrangementer. Jan Mathiesen deltar fra Gjøvik gårds venner.

Håvard

Lissie: Gatenavnboka selges nå for kr. 200,- til medlemmer. Den anbefales til alle våre faste og sporadiske deltakere. Norli på CC og Werner har den. Ved behov kan den betales til Historielagets VIPPS 84356 eller bankkonto 20102539827.

Svein Erik refererte fra arbeidet med å samle inn stoff om «Matauk under krigen» Edin har noen historier. Ingen slo gras i hagene sine, alt gikk til kaninene. Det var ikke løvetann å se langs veiene, alt ble plukket til kaninfôr. Erland hadde to fine bilder fra parselldyrkingen. Flere historier samles inn.

Svein Erik

Svein Erik refererte fra dugnad 24.09. på bildematerialet i Blichfeldtarkivet. Kun tre møtte. Tirsdag er en dårlig dag, vi forsøker onsdager neste gang, mellom onsdagstreffene.

Svein Erik

Håvard har et redigeringsapparat for smalfilm som klipper og limer. Han har også lim, Knut låner dette til sine filmer.

Håvard

Knut forteller at det kan bli vanskelig å få laget en Gjøvik-film III. Men Arne samler interessante klipp fra de nye tilskuddene på minnepinne og det kan bli et bidrag til film-formiddag en lørdag.

Knut

Arne

Lissie etterlyser lister over mindre bedrifter som det ikke er skrevet om i årboka. Ny oppfordring går til alle.

Edin hadde med bilde av Gjøvik Persiennefabrikk som Tor Arne fikk.

Alle

Bjørn hadde snakket med Arve N. om den Mjøsferga som Mjøsmuseet skal restaurere. Planen er å gi den den utforming den hadde siste gang den var i bruk – på Randsfjorden. Da hadde den endepåkjøring, men mens den gikk på Mjøsa var det sidepåkjøring slik at den kunne gå inntil skråbrygger uansett vannstand i Mjøsa. Vi vil forsøke å få Riksantikvaren til å omgjøre vedtaket og bygge den om til den tilstand den hadde i Mjøsa, ettersom det er i Mjøsa den skal ligge / operere som museumsferge.

Bjørn

Bjørns nabo Roar Struch fortalte at krigsseiler Georg Napstad ble torpedert to ganger under krigen og overlevde begge gangene. Struch vil forsøke å skrive om dette til årboka. Bjørn følger opp.

Bjørn

Tor Arne snaker med Øveraasen om å komme til et lørdagsmøte og fortelle om motorfabrikkens historie.

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag
Onsdagstreff i Bygruppa 11.09.2019 i Kauffeldtgården12 stk. til stede

 

Lissie evaluerte rusleturen på Hunnsjordet 7.9. Stort frammøte: 80 stk. Odd Martin refererer i Krøniken.

Odd Martin

Dag gikk gjennom terminlista. 5.10. blir endret da Jan Gjære har meldt forfall. Terje Paulsberg kommer og forteller om «Avisminner fra en tid som var» i Gjøvik. Jan Gjære og Sigbjørn holder sin forestilling om hoppsporten første lørdag i mars 2020.

Knut M skal lage en ny film fra gamle filmer. 

Tore H skal tenke på et eget opplegg.

Til mimredagen 2020 er det forslag om å gjenta Stein Villas viser sammen med alle gruppene i Gjøvik historielag for å få bedre frammøte enn sist.

 

 

 

Dag

Markensutstillingen. Dag mangler noen vakter og hjelp til montering: Alle som kan, kan møte på Gjøvik gård mandag f.k. 16.9. etter kl. 12 for montering av utstillingen.

Lissie ringer Erland for å produsere bilder. 

Lissie ringer Ulf for å få oversendt tre bilder fra Jemtlandboka. 

Alle

 

Lissie

Tor Arne ønsker mange flere effekter som er «gjort på Gjøvik» til utstillingen, f.eks. sko fra Gjøvik Skofabrikk og klær fra Nordheim. Bilder fra produksjon av markensgamp, på Kasper Andresen først, senere på Næss hjemmebakeri. 

 

Alle

Ove har fått respons fra Terje Solheim og Hans Mustad om bilder fra åpningen av Bright House i år. Han har også mange gjenstander og arkivalier i Mustadmuseetsom kan vises i Markensutstillingen. 

 

Ove

Odd Martin arbeider med den nye årboka

 

Sigbjørn arbeider med industrihistorien i Gjøvik – Toten. En kortversjon av denne kan være noe for årboka.

 

Lissie vil ha innspill (hjemmelekse) fra alle, om mindre bedrifter i Gjøvik som det ikke er skrevet om i årboka før. Mange navn kom på blokka under møtet, det trengs flere!

 

Alle

Knut M lager ny film for film-formiddag på Musikkens Hus. Han kontakter Dag Landmark om han kan låne oss noen av deres gamle filmer fra Gjøvik.

 

Arne K jobbet på Borden i mange år. Han kan skrive om bedriften.

 

Tor Arne kan skrive om Gjøvik Persiennefabrikk som han drev i mange år. 

 

Tore H sanker stoff om Esso-stasjonen som Olav Mæhlum drev der Tinghuset nå ligger.

 

Svein Erik samler lokalt stoff om «Matauk under krigen» og alle problemene som oppsto pga de strenge rasjoneringene.

 

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 21.08.2019 i Kauffeldtgården13 stk. til stede

 

Lissie gikk gjennom høstens aktiviteter, først ute er rusleturen 7. september på Hunnsjordet. Tom Torkehagen er hoved-guide. Lissie og Odd Martin bidrar på sine spesialområder. 

Starten er på Hunn. Odd Martin ønsker å kutte ned ruta, den forslåtte kan bli for lang for mange. 27. august er det møte om arrangementet. Odd Martin sørger for innkalling. Avslutningen er planlagt til Hovdetun med kaffe og boller. Kan den tas i Tingbygningen?

 

 

 

 

Odd Martin

5. oktober har Sigbjørn møte på Musikkens Hus, sammen med Jan Gjære, om «Hoppsporten  Gjøvik» og om omleggingen av hoppstilen som Jan var med på.

Erland har bilder som settes sammen. Flere av de gode hopperne vil bli forespurt om å være til stede på møtet.

Sigbjørn

 

Erland

September-arrangementet blir utstillingen i Gjøvikhallen, Gjøvik gård under årets Gjøvik-martn som er 18. – 22.9. Vi trenger frivillige til vakter, Gurre kontakter kandidater og setter opp liste. Ove ringer Inger Christine Årstad (IC) i Mjøsmuseet om deres bidrag til utstillingen om industrien på Gjøvik med utgangspunkt i «Gjort på Gjøvik» i 2011. 

Lissie kontakter Silje Fylkesnes i Opplandsarkivet / Mjøsmuseet for å få til et møte om utstillingen. Hun satser på onsdag eller fredag til uka (28. eller 30. august). På dette møtet må foto tas opp, og presseomtale.

Frank Schyberg bidrar med kassebil for å frakte varer til Gjøvik gård. 

 

Gurre

Ove

 

Lissie

 

Lissie: Arve Thune er mye engasjert i Vardalstreff og kan ikke komme hit så ofte. Vi noterer oss en fjær i hatten for engasjementet for å bevare den gamle brua ved Brufoss. 

 

Gjøvik Historielag hadde styremøte 20.08. Od Martin deltok og refererte derfra.

 

Odd Martin er redaktør i årbokkomiteen og fortalte at det blir lansering 30.10. med Hans Olav Brenner på biblioteket. 

 

Gatenavnboka er ferdig og alle i bygruppa oppfordres til å kjøpe den og reklamere for den utad. Erland har laget plakat og han skaffer plakatbukk til å sette på trappa ved Kauffeldtgården.

Erland

Håvard har tatt initiativ til et møte med Erik Sønstelie, ansvarlig redaktør i OA, for å bedre den neglisjeringen av våre saker vi opplever i dag. 

 

Arne har snakket med Arve Thune som forteller at han har en film fra byggingen av ny RV 4. 

 

Gurre har en gammel haikrok fra Mustad som kan brukes i utstillingen.

 

Svein Erik viste bilder fra de første dagene / årene etter krigen, utlånt fraMargrethe Stadheim. En del nye navn på personer kunne noteres.

 

Svein Erik viste frem et ferdig redigert hefte med bilder fra Roar Berntsen og md kommentarer som ble gitt til Per Sandviks presentasjon av dem på Gjøviks Tapte Historie.

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 29.05.2019 i Kauffeldtgården9 stk. til stede

 

Lissie refererte fra evaluering av Kul Tur-arrangementet. Det var ikke så mange innom vår avdeling i Kauffeldtgården, men generelt ble det bra. Det spørres om vi vil være med neste år, og Dag svarer arrangøren at det vil vi. 

 

Dag

Gatenavnboka skal nå i trykken. Søknad og kommunal støtte ble avslått, men med saksbehandlingsfeil og den kommer opp igjen 11. juni.

 

Gjøvik gårds venner trenger hjelp til Toner fra Tunet, Bygruppa lar lovet å trå til, det tas opp på fk. styremøte.

Dag

Lissie inviterer Arne Julsrud Berg til et onsdagsmøte til høsten

Lissie

Bjørn orienterte om fk. lørdag da vi arrangerer årets mimredag. De som skal hjelpe til med rigging osv. møter kl. 10. Steffen Csirmaz er forhindret og Bjørn tar hans informasjon om Hovdetun. Håvard forteller om Hovdetoppen. Steffen Hellum kommer og forteller om Hovdetoppen Utvikling og planene for framtida

 

Erland har hatt kontakt med Roald Høgberget som har informasjon som kan belyse bakgrunnen for det tårnet vi ser på gamle bilder av Hovdetoppen. Det kan ha hatt noe med det militære å gjøre (vakttårn?) som holdt til på Hunnsmoen

 

Lionskalenderen. Vi tar ikke med kildehenvisninger under tekstene. Erland kan bidra med opplysninger om når (cabildene er tatt. 

Svein Erik

Bilder fra Blichfeldt-arkivet: Svein Erik forsøker å sammenkalle prosjektgruppa den 4.6.

Svein Erik

Ove arbeider med Auto-line-artikkel. Han holder kontakt med de to krokmakerne som viste fiskekrokmaskinene på Mustad-museet. De er villige til å skrive om maskinene.

 

Ove

Bjørn holder fokus på klokka på DNB-bygget og årstall-vimplene på Vingården og Grand Hotell.

Bjørn

Arve Norsveen har hatt kontakt med Hunndals-historikeren Harald Paulsrud for samarbeid om Skumsjøen. 

 

Dag har hatt kontakt med IC på Mjøsmuseet, de ønsker samarbeid med oss og 5. juni er foreslått som møtedato for en nærmere diskusjon.

Bjørn har snakket med Rune Aasheim i Gjøvik-Marken, han sier vi kan lage utstillingen til høsten i foajeen til Gjøvikhallen da Hilde Svae skal være i Drengestua.

 

Knut M har vært hos Siri Simonsen igjen og fått mange filmruller samt flere framvisere, noen er brukbare.

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 08.05.2019 i Kauffeldtgården11 stk. til stede

 

Lissie refererte fra byvandringen 4. mai. Nesten 100 deltakere og meget vellykket med unntak av litt regn på slutten. Arve Th. fikk mye ros på Facebookog det kom fram mye nytt om den eldste historien ved Brufoss, dvs. den tidlige forhistorien til Mustad. 

Det kom dessverre ingen fra avisene, protesten mot å rive den gamle brua hadde fortjent et oppslag. Erland skriver om vandringen og sender det med bilder til Odd Martin. Gjøviks Blad / Gjøvikkrøniken. 

De to krokmakerne som demonstrerte fiskekrokmaskinen vil skrive årbokartikkel om dem. 

Denne vandringen bør gjentas om to år! Da ønsker Arve seg en fastere regi,

 

 

 

 

Erland

Odd Martin

Vi bør får med NTNU-studenter til å digitalisere en fremstilling av Arves stoff om det gamle Brufoss. Dette bør knyttes sammen med kulturstien langs Hunnselva.

 

Lissie hadde fått info om et møte i Mjøsmuseet der det var vektlagt industrihistorie. Lokalt fokus på Hunton og Hoff, men ikke Mustad! Se uttalelsene fra Arve N nedenfor.

 

Håvard hadde fått et fotoalbum av Siri Gunn Simonsen med portrettbilder. Arve skanner bildene. 

Arve

Håvard rapporterte fra Gjøvik gårds venner. Det trengs tre-fire konferansierer til Toner fra Tunet-konsertene og de vanlige to medhjelperne hver gang. Konsertene går fra 15. juni til 17. august. 

 

Onsdagsmøtet 22. mai utsettes til 29. mai

Lissie

Dag har fått et anker som en gutt har funnet på Mjøs-stranda, kr. 100,- i finnerlønn. Arve N har sett på det og sagt at det stammer fra ca 1850-1870. 

 

Bjørn har kontaktet utbyggeren på Hovdetoppen og får ham muligens til å komme 1. juni for å fortelle om dens framtid. Håvard tar historien om restauranten. 

Bjørn Håvard

Håvard kontakter Hans Ove Danielsen, frilanser i OA, som har mange bilder fra hopp-miljøet. 

Håvard

Svein Erik viste fram de bildene som Lions nå har landet på til kalenderen 2020. Han må purre opp noen av skribentene som skal bidra med tekster til bildene. 

Is-danserne: Håvard kjente igjen sin frue, og vil spørre henne om hun kjenner de andre.

Arve N har kontakt med Thor Bjerke på Jernbanemuseet og vil spørre ham om fakta rundt lokomotivet på bilde 8. Erland sender bildet til Arve som videreformidler det.

Hunton: Vi ser en kraftig waier fra ei kabelkran, som går over anlegget. Sør på tomta lå råstoffet, tømmer, i vifteform ved en skinnegang i bue. Byggearbeidene er gjenoppbygging etter brann i sponplatefabrikken. 

Svein Erik

 

Håvard

Arve N

Erland

Arve N fortalte om seminaret i Mjøsmuseet han hadde deltatt på, der IC fortalteom planene for et industrimuseum. I den forbindelse ble RA, Hunton og Hoff nevnt, men ikke Mustad.

Han arbeider for å få fredet ferjebrygga i Gjøvik, den er nå truet med riving for utvidet småbåthavn. Den var tredje største ferjestrekning i Norge og Mjøssamlingene trenger den for å ha et sted å anløpe med den fredede ferja de nå disponerer. 

Fjerningen er stilt litt i bero foreløpig, av andre grunner!

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 10.04.2019 i Kauffeldtgården14 stk. til stede

 

Brannsjef Jan Tore Karlsen besøkte oss for å diskutere opplegget for et foredrag til høsten om historien til Gjøvik brannkorps. Brannene er relativt godt beskrevet, men historien til korpset, folk og den tekniske utviklingen er også av interesse. 

Ivar Valheim, tidligere brannsjef er Gjøvik-gutt og har samlet mye stoff. Han har utklippsbøker om oppdrag og hendelser. Vi satser på et møte i februar – april neste år.

 

Industriutstilling til høsten. Lissie kontakter Rina Nysethbakken i Mjøsmuseet som kan vise oss hva de har. Håvard ringer Kirsten Onsrud for om mulig å låne effekter fra Gjøvik Skofabrikk til utstillingen. 

Lissie Håvard

Lissie summerte opp erfaringene fra siste lørdagsmøte. Å ta inngangspenger ved døra gikk bra, men vi fikk ikke dekket alle utgifter. Besøkstallet har gått ned etter flyttingen fra Arbeidersamfunnet. 

Dag tar opp problemene med lerret-prosjektor-utstyr med huseieren.

Knut tok opp Bjørn Blichfeldts foredrag på video. Det gikk bra med unntak av lyden som ikke blir sterk nok når foredragsholderen går frem og tilbake i salen. Siri Gunn fortalte om det systemet de bruker på NTNU: «Snibel» der taleren har en mic påmontert og et videokamera følger hans bevegelser automatisk medretnings-styrt lydopptak. Paul Ole Hegstad på Tonga kan kontaktes. 

 

Arve orienterte om opplegget 4. mai, fremmøte kl. 11:00. Start og oppmøte er ved Brufoss hvor han orienterer om starten på industrien her; deretter til plassen for Hans Mustad-støtta og «Det røde kontor», videre til Damhuggu og ned til hovedinngangen til Mustad til slutt der vi har med stoler. De som vil kan etterpå besøke Mustad-museet der en krokmaker forteller om maskinene. 

 

Mimredagen er 1.6. Start kl. 11:00 på Hovdetun med musikk. Vi har med vegger med bilder som vises der. Oppe på toppen forteller Odd Martin om ruinene og støtta. Vi kjøper kaffe og vafler av Steffen Csirmaz på vandrerhjemmet. 

 

Tom Torkehagen blir guide på Hunnsjordet.

 

Onsdagstreffet 24. april kuttes.

 

Gjøvik-Krøniken skal leveres inn til Nasjonalbiblioteket, men nr. 1, 2018 mangler. Er det noen som har ekstra eksemplarer av dette er vi takknemlige for å få noen, det trengs i alt tre stykker!

Alle

Lissies brev til kommunen om Skolegata 8 er referert i avisa i dag. 

 

Siri Gunn hadde med seg mange portretter fra Nils og Petrine Sæthermoen som vi får, i tillegg til to store private fotoalbum som vi låner. Arve skanner dem og får Siri Gunn til å fortelle om personene. 

 

Knut og Håvard vil bli med Siri Gunn og ser over kamerautstyr etter hennes far, Gunnar Simonsen, som bodde i Bjørklundvegen i Nordlia

 

 

 


  

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 27.03.2019 i Kauffeldtgården17 stk. til stede

 

Jan Gjære og Sigbjørn Hemstad orienterte om sine planer om å samle stoff om hoppmiljøet i Gjøvik. Det kan bli en årbokartikkel.

Jan Gjære kan komme på et lørdagstreff til høsten og fortelle om sin «hopp-historie» med Sigbjørn som utspørrer. 1. lørdag i oktober!

 

Terje Solheim i Mustad har trukket seg fra oppdraget med å fortelle om bedriftenpå et lørdagsmøte.

 

På lørdagsmøtene skal vi heretter ta kr. 50,- ved inngang og det inkluderer kaffe + kake. Rigging skal skje fra kl. 11. Bjørn har avklart problemene fra forrige gang, 6. april kommer Bjørn Blichfeldt og har med seg Odd Magne Lundby.

 

På byvandring til høsten blir Tom Torkehagen med på Hunnsjordet.

 

Bjørn etterlyser bilder og spesielt stoff / fakta om det første stupetårnet på Fastland og om byggingen av de andre elementene der.

 

Bygruppa deltar i Frivilligdagen 11. mai med bildeutstilling og Gjøvik-film i Kaufeldtgården 1. etg. Bilder fra de bakgårdene som er bemannet av andre foreninger, i de to første rommene og gjentagende filmvisning innerst. Erland finner fram bilder.

 

 

Erland

Bjørn foreslår å skaffe en ekte smed som kan vise sitt håndverk enten i Kauffeldtgårdens bakgård eller i Knivstikker’n der smed Kristiansen holdt til.

 

Dag har snakket med Rune Aasheim som ønsker at vi lager en utstilling på Gjøvik-Marken til høsten. Tema: Gjøvik-industrien. Sigbjørn har mye stoff og vi får med Silje Fylkesnes fra Opplandsarkivet med hennes «Gjort på Gjøvik» fra Gjøviks 150-års jubileum. Er det noen som har gjenstander fra byens produksjonsbedrifter?

 

 

 

Alle

Arve har alt klart til vandringen ved Mustad i mai. Terje Solheim er klar over våre planer. 

 

Håvard fortalte om «Skjenken» i Hunndalen og spurte om hva navnet kom av. Var det et skjenkested? Det lå der Kiwi-butikken er nå, på begge sider av vegen. Også det siste huset etter Fathøgda-toppen oppover Valdresvegen før Aschumsmyra, ble kalt Skjenken.

 

Arve refererte fra Vardalsgruppa som hadde møte på Rambekk samme kveld. Temaet er Gjøviks byutvidelser 1921 og 1955 sett fra Vardal, der Vardal avsto arealer til byen uten særlige protester.

 

Arve fortalte om ny kunnskap som resultat av utgravingene i forbindelse med omlegging av vegen fra Lundsgate ved Nybrua og opp til NTNU. 

 

Ove har skrevet om Mustads Autoline-produksjon og har levert et manus for gjennomsyn i bedriften. Han har kontakt med en fotograf for skanning av bilder fra Mustads arkiv. 

 

Svein Erik ønsket avlastning i jobben med å video-dokumentere våre foredarags- og kåserimøter. Knut Maurud tar med seg Bygruppas innkjøpte video-kamera hjem og vil forsøke å ta opp Bjørn Blichfeldt i første omgang.

 

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 13.03.2019 i Kauffeldtgården9 stk. til stede

 

Dag ledet møtet i Lissies fravær

 

Dag: Vi mangler en post til lørdagsmøtene til høsten, jeg spør Tore Bratlie enda en gang. Bjørn: Jeg kan spørre Øveraasen.

Til byvandring prøver vi Hunnsjordet, Odd Martin spør Tom Torkehagen om han kan lede en vandring og vise bilder etterpå, f.eks. i huset der sykehotellet holdt til.

Dag

Bjørn

Odd Martin

Bjørn Blichfeldt kommer på neste lørdagstreff. Vi averterer med inngang kr. 50 inkl. kaffe.

 

Dag har kontaktet Bakke på Kaffistova som sier at Barstadmaleriene skal følge huset og vil bli tatt vare på.

 

Erland: Lionskalenderen

 

Bjørn har forsynt en klasse på Gjøvik Videregående skole med stoff om Fastlands historie. Han savner fakta og bilder fra tiden omkring bygging av stupetårnet.

 

Bjørn snakker med Bekkevold om et samarbeide om interessante Gjøvikbilder i deres arkiv.

 

Bjørn introduserte Tore Ødrud som vil delta i vårt registreringsarbeide med bilder.

 

Tore H. har tidligere hatt planer om artikkel om Fredheim Bl. kor. Nå får han tilbake materialet han ga til Odd Martin som allikevel ikke får tid til å skrive slik artikkel.

Tore

Svein Erik inviterte til arbeidsgrupper for å registrere bildene fra Blichfeldt-arkivet. Ole Anders i Mjøsmuseet har forsynt oss med syrefrie konvolutter til lagringen, men vi mangler store formater, Svein Erik etterspør. Jeg setter opp et standard formular som skal fylles ut for hvert bilde.

Svein Erik

 

 

Svein Erik

Hele gruppa startet på mappe Bf 1-1 (Viktoria Hotel) og vant erfaring med utfyllingen. Svein Erik innkaller til ny dugnad utenom onsdagstreffene når vi har fått store konvolutter. 

Svein Erik

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 27.02.2019 i Kauffeldtgården10 stk. til stede

 

Lissie refererte fra Mjøsmuseets åpne møte i Drengestua forrige tirsdag (19.02.), mye folk og det ble litt for trangt.

 

Dag minnet om at vi hadde glemt å sende innkalling til årsmøtet i Bygruppa som er den 6. mars. Svein Erik må sende innkalling i dag og ta imot den kritikken som kommer. Vi arrangerer i så fall eks.ord. årsmøte dersom noen krever det.

Svein Erik

Lissie gikk gjennom huskeliste for arrangementet fklørdag med kaffespleis. Håvard ordner «Det skjer» i OA og annonser. Erland: Plakat. Lissie og Bjørn ordner bokkasser og annet nødvendig utstyr. Bjørn koker kaffe, og Dag ordner boller.

Erland har hatt Historielaget lap-top, men abonnementet på Office-programmer har gått ut. Lissie tar den med seg til El-kjøp og ordner ny avtale.

Håvard

Erland

Lissie Bjørn Dag

 

Bjørn og Arve har hatt møte med den nye kultursjefen i Gjøvik, men hun kan ikke gjøre noen med vedtaket om å rive den gamle brua ved Brufoss. Dette vedtaket er gyldig bare til det endres ved et nytt vedtak. Derfor bør vi fremme argumentet om at det er så godt som gratis å la den gamle brua bli stående ved siden av den nye, mens det forbundet med en del kostnader å rive den. Vi fremmer ideen om en kulturpark i området inneholdende den gamle brua.  Vå spør Arve om han kan lage et skriv til kommunen på vegne av Bygruppa om dette. Bjørn meddelte onsdag ettermiddag at det var i orden for Arve.

 

 

 

 

 

 

 

Arve

Jan kom tilbake etter langt fravær og hilste fra Karin. Han er nå valgt til leder for Gjøvik Gårds Venner, og har en rekke underholdere på blokka til sommerens «Toner fra Tunet».

 

Lionskalenderen: Vi må få tilsendt de 12 bilder som skal brukes i neste utgave så vi kan komme i gang med teksting. Dette tar tid og må være ferdig til medio april.

 

Ove har vært i Mustads arkiv og lest gjennom «Mustad-nytt» 1971 – 98 og notert seg alt vedr. Auto-Line som han skriver årbokartikkel om. Han forteller at Mustad har «tusenvis» av bilder som burde vært scannet og gjort tilgjengelig. Han vil anbefale bedriften å søke om kulturmidler til dette kjempestore arbeidet. Vi i bygruppa kan (mot betaling selvfølgelig) være med,- idet vi har et lignende prosjekt med alle bildene i Blichfeldt-arkivet. Mjøsmuseet er også interessert i å utvikle industrihistorien i distriktet. Ove snakker med Solheim om å søke kulturmidler til arbeidet.

 

 

 

 

 

Ove

Svein Erik fortalte om arbeidet med Blichfeldt-arkivet. Det tas kopier av avisartikler o.a. av interesser som settes i vårt klipparkiv. Men vel så viktig er å ta vare på bildene og gjøre dem tilgjengelige. Vi må få til en gruppe til å gjøre denne jobben og notere mest mulig omkring bildene. Svein Erik prøver å organisere ei slik gruppe.

 

 

 

Svein Erik

Knut har sett gjennom de 15 kamera-kassettene fra Simonsen, to var av interesse. Det gjenstår en del 8 mm filmer. Han savner en DVD-brenner, får låne en av Svein Erik.

 

Svein Erik

Lissie har vært hos Anne-Lises bror som vil gi bort det meste av hennes bøker til oss. Dette er bøker om mange forskjellige emner, mye om klær, håndarbeid, strikking og andre spesielle emner innen kulturhistorien.  

 

Bygruppas I-pad er ødelagt, sier Erland, som har hatt den den siste tiden. Det blir derfor ikke gjort noe opptak av våre lørdagsmøter. 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 13.02.2019 i Kauffeldtgården11 stk. til stede

 

Forrige lørdagssamling på Musikkens Hus hadde problemer med å rulle sangtekstene på lerretet.

 

Mjøsmuseet har hatt en serie kåserier på Stenberg. Nå ønsker de å kjøre en lignende på Gjøvik gård. Den starter 19.02. i Drengestua. Bygruppa og Gjøvik gårds venner skal delta. Tema er den historiske bruken av Drengestua. Bjørn er skeptisk til at vi i Bygruppa skal være med og støtte museets arrangement som henvender seg til det samme publikum som våre lørdagsmøter. Vi tar med signalene inn i styret. 

 

Bjørn har hatt kontakt med Gjøviks nye kultursjef ang. broene ved Brufoss uten noen positive resultat. De kan bli med på en befaring, men saken er vedtatt, den gamle broen skal rives. 

Arve foreslår at vi i stedet fremmer ideen om å gjøre i stand en park ved brua, med info om stedets historie. Bjørn Rognstad arbeider med skulptursti langs Hunnselva, en slik park kan gjerne inngå i det prosjektet. Arve sjekker reguleringsplanen for området.

 

 

 

 

 

Arve

Svein Erik viste fram fire «Lut-brev» (aksje-brev) i Kaffistova som vi har fått av en privatperson. Museet får dem til registrering og oppbevaring. 

Office-pakka på Bygruppas laptop må fornyes, det er bruk for både XL regneark, tekstbehandler og Power Point. Lissie skaffer konto for betaling og Arve foretar fornyelsen over nettet.

Lissie

 

 

Lissie

Erland

Et lengre artikkel-manus om kommunikasjonsproblemer i gammel og nyere tidsom Leif Blichfeldt skrev til ei jubileumsbok for Gjøvik Handelsstands Forening, utgitt i 1950, har dukket opp i hans arkiv. Svein Erik kopierer den til Lissie og Odd Martin (Årbokartikkel?). Flere som ønsker kopi? Bare si fra!

 

 

Svein Erik

Lissie etterlyser opplysninger om brann i kardefabrikk på Gjøvik gård ca. år 1900

Svein Erik

Arve viste fram bokverk med Skjerven-brev han hadde fått etter hjelp med boka, han kan formidle salg av eksemplarer til kr. 500,- Familien har om lag 200 flerebrev.

 

Lions-kalenderen. Terese på Dialekta må få de nye bildene som er kommet fram.

Når Lions Club har bestemt hvilke bilder som skal brukes, må de fordeles til medlemmer i Onsdagsgjengen som vil skrive tekster til de enkelte bilder.

Erland

Tore Struksnes, Bjørn Struksnes’ sønn, fortalte om sin morfars fiskeslukfabrikk på Englandsjordet. Der er maskiner som kan gis til Mjøsmuseet, og noen sluker. Han kan litt om denne produksjonen. Han vil skrive sammen historien om disse slukene, sammen med sin mor. Morfaren var Paul Østbye som jobbet i Støperiet før han begynte for seg selv. 

Tore Struksnes har også store mengder foto / negativer etter musikerlivet til faren. Også en fotoserie som ble vist i farens begravelse. Han og moren kan komme til oss og vise den og fortelle om navn osv. Odd Martin: Dette er et fint startmateriale til en årbokartikkel.

 

Lissie

Tore Hansen har brev som hans bestemor skrev fra USA hjem til Norge. Han leser gjennom og renskriver, har også bilder.

 

Knut har sett gjennom 6-7 flere filmer fra Simonsen, svært lite av interesse for oss. Der er flere – er ca. halvveis nå!

 

Arne leser gamle lokale aviser på Nasjonalbiblioteket, det kommer stadig nye digitaliserte utgaver. Det ble for mye å kopiere alle de hele avisene hvor ønsket stikkord (f.eks. Gjøvik) finnes. Enkeltartiklene tas vare på. 

Lissie: Hvordan kan jeg komme inn på disse sidene? Det er sikkert mange her som ville være interessert i å lære det! Arne: Det er bare å åpne deres hjemmeside: «nb.no» eller «bokhylla». Jeg kan godt vise det her en gang.

 

Erland fortsetter på stedsnavn-prosjektet. Finner bilder til Lionskalenderen.

 

Arve har samlet stoff om tre av Mustad-familiene som ble sendt utenlands til deres fabrikker rundt i verden. Han vil gjerne ha kontakt med flere. 

 

Lissie orienterte om vår deltakelse i frivilligdagen. Vi har storformatbilder med tekst som vil passe til en utstilling i Kauffeldtgården. 

 

Bjørn orienterte om mimredagen på Hovdetoppen og Hovdetun etterpå.

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 30.01.2019 i Kauffeldtgården13 stk. til stede

 

Vi mintes Anne-Lise Svendsen som gikk bort like før nyttår, med ett minutts stillhet.

 

Dag gikk gjennom lørdagens program i Musikkens Hus med Lissie som innleder om Hunn gård. Han trenger flere til å hjelpe med å sette opp bord og stoler og rydde.

 

Arve har planen klar for vandringen 4.5. ved Brufoss

 

Terje Solheim kan velge mellom 1. lørdag i oktober eller november 2019. (5.10. / 2.11)

 

Vi planlegger ny byvandring i september, men hvor? Engelandsjordet eller Kråkjordet?

 

Bygruppa fikk besøk av Gjøvik Frivilligsentral ved daglig leder Solveig Rønningen og styreleder Tom Pettersen. Frivilligdagen har fått fallende oppslutning og de er nå ivrige etter å finne en ny form. Til dette ønsker de deltagelse fra de enkelte lag og foreninger innen frivilligheten. 

Frivilligdagen blir 11. mai 2019 og skal foregå i bakgårdene i sentrum under mottoet KulTur. Vi lovde å bli med, med base i Kauffeldtgården.

 

Gurre viste et stort bilde tatt fra Sogstadjordet og nedover byen. I Bassinveien er bare Engengården bygd. Bildet la han igjen til vår felles bruk.

 

Svein Erik viste resultatet av bildevisning på Gjøviks Tapte Historie med gamle Gjøvik-bilder fra Roar Berntsen. Det er nå søkt om støtte til utgivelse av navneboka. Ulf Bekkelund har brukket den ferdig. Det mangler fortsatt et forord fra historielagets leder. 

 

Ove fortalte at Mustad er interessert i å få flere lokale foreninger med i bedriftsmuseet. Bedriften har kontaktet Mjøsmuseet om flytting av Lompa, men har ikke fått svar. Mustad kan også tenke seg å tilby lokaler til et industrimuseum. Bedriften har tusenvis av bilder i arkivet som burde vært digitalisert. De håper på hjelp fra Mjøsmuseet. Solheim er innstilt på å holdet det planlagte foredraget for oss. 

 

Lissie fortalte at Arne Julsrud Berg er opptatt av industrien her omkring. Det er et nasjonalt initiativ for tiden, om norsk industrihistorie. 

 

Odd Martin er ny redaktør av årboka, årets dead-line er 30.04. Ove er i gang med artikkel om Auto-line-produksjonen til Mustad. 

 

Knuts DVD-brenner har sagt takk for seg, han leter etter erstatning.

 

Arve jobber med Lilleengen-historien. 

 

Erland jobber med bilder til Lions-kalenderen og har funnet 20 nye forslag. Vi må få oversikt fra Lions over de bildene som skal bruke til 2020-utgaven slik at vi kan begynne med tekstene til dem.

Erland Svein Erik Bjørn

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Hunn gård med Fastland i forgrunnen.

 

Vi inviterer til årets første mimredag.

 

Lissie Norland forteller fra Hunn gårds historie

Den første mimredagen i det nye året er førstkommende lørdag, 2. februar. Start: kl. 12.00.

Her vil Lissie Norland fortelle historien om Hunn gård, som er grunnlaget for hele Gjøvik bys eksistens. 

Gården hadde gjennom lange tider flere funksjoner, med sin sentrale beliggenhet i distriktet. 

Hunn var den eldste og største gården i området, og var det naturlige senter for kommunikasjon 

og impulser. Her møttes folk ved kirkebesøk, tingsamlinger, i gjestegården og på skysskiftet.

Det var fem generasjoner Mustad-slekt som satt på Hunn fram til 1889. Da ble gården solgt til 

Holmen Brænderi. Gården hadde mistet mange av sine inntektskilder etter at Gjøvik ble by i 1861. 

Gjøvik ble for øvrig bygd opp på Hunns grunn, som gikk helt ned til Mjøsa.

Gjøvik kommune har nå arvet en mengde unike gjenstander etter den gamle slekta på gården. 

Mjøsmuseet forvalter og registrerer nå denne dyrebare arven. Lissie Norland vil også vise bilder fra denne samlingen.

Arrangementet er som vanlig i Musikkens Hus, tidligere Bedehuset, og i regi av Bygruppa i Gjøvik Historielag.

 

Gratis adgang – vi inviterer til kaffespleis 

 

Våre arrangementer støttes av Gjøvik Kommune.

 

Hunn gård i 1949.

 

 Onsdagstreff i Bygruppa 21.11.2018 i Kauffeldtgården14 stk. til stede

 

Lissie refererte fra bokkvelden med ca 70 fremmøtte

 

Ove har en bestillingsliste for årboka ute på Mustad. Skal ha møte med TerjeSolheim 1. uke i desember. 

Ove

Dag har planen for vårens lørdagsmøter klar: Lissie om Hunn 2. februar, Stein Villa med bygdesanger 2. mars, fri i april, rusletur ved Brusveen / Hunnselva med Lissie og Arve 4. mai og Mimredag: rusletur på Hovdetoppen 1. juni med avslutning på Hovdetun. 

Dag

Håvard: har ikke vært på OA ennå. Mangler noen hjelpere til Jul på Gjøvik gård. 

Tiøringen med inngravering av Hans Pedersen er registrert på Digitalt museum og bilde av den kan studeres der.

Håvard

Odd Martin følger opp Per Odd Vandli for å skrive om bestefaren hans, Hans Pederesen

Odd Martin

Knut har hatt kontakt med Grethe Fremstad f. Bakkelund.

Knut

Harald Olsen, barnebarn av Oskar Olsen, var invitert til onsdagstreffet fordi han ville overrekke en gave til Historielaget / Bygruppa med materiale han hadde funnet ved opprydding etter sin far. Mye av materialet er aviser, blader o.l. fra 2. verdenskrig. Bl.a. en samlebok med rasjoneringskort, bilder, dødsannonser og avisutklipp. Dessuten en liste med navnet på alle fra Gjøvik som satt på Grini. Odd Martin har lagt ut bilde og kommentarer på Gjøviks Tapte Historie. 

 

Lissie organiserte sortering og navnsetting på en fotosamling vi har fått etter Kolle, Kolbjørn Nedrud

Lissie ønsker redusert arbeidsbelastning for å kunne komme i mål med boka om Hunn. Det var ikke noe ønske om å redusere på antall onsdagstreff, men vi må stille opp og organisere dem og avlaste henne med innkalling og møteledelse.

Onsdagstreffene starter igjen den 30. januar 2019.

Lissie

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 07.11.2018 i Kauffeldtgården12 stk. til stede

 

Lissie oppsummerte erfaringene fra siste lørdag, der Per Sandvik viste bilder og fortalte om tvillingbrødrene Stauch-HansenCa 70 fremmøtte, liten nedgang i inntektene, så det ble et lite underskudd for arrangementet. Bruttoutgiftene for et slit møte er nå ca kr. 3500,- 12 bøker ble solgt. Vi må ha flere med på rigging og rydding før og etter møtene. 

Neste lørdagsmøte blir i februar 2019 med Lissie om Hunn. I mars kommer Stein Villa med bygdesanger. Steffen Csirmaz er positiv til planene for juni der vandringen på Hovde vil ende på Vandrerhjemmet.

 

Sigbjørn arbeider videre med sikte på et samarbeid med Silje Fylkesnes om industrien på Gjøvik og Toten på basis av «Gjort på Gjøvik»-utstillingen.

Sigbjørn

Håvard kan følge opp OA’s invitasjon til lag og foreninger om referater osv.

Håvard

Vi må sende ny søknad til kommunen om dekning av møteutgifter. Bjørn setter opp en oversikt over kostnadene til bruk i søknaden.

Bjørn

Lissie

Dag var sammen med Roy Magne i møte med Mjøsmuseet i går vedrørende husleien i Kauffeldtgården. Kommunen sier at utstillinger i Kauffeldtgården er en forutsetning for støtten til vårt arbeide. 

Lissie

Om to-tre år når det nye magasinet på Eiktunet er ferdig, blir det 150 m2 ledig lokale på Holmen Brænderi som Mjøsmuseet kan disponere. Vi kan få bli med dit. 

 

Mjøsmuseet ønsker å ha oss med på flere aktiviteter, for eksempel Stenbergkveldene og to barnedager på Eiktunet. Mjøsmuseet ønsker å ha kun en person som kontakt mellom Historielaget og Eiktunet. 

 

Vi har julemøte tirsdag 27.11. med ribbe, kjøttkaker og lefse. Gratis for onsdagstreffets medlemmer, dvs de som mer eller mindre fast møter opp. Svein Erik Sender ut invitasjon, inkl. Werner Hansen. Bindende påmelding innen 23.11. til Dag

Svein Erik

Dag

Bjørn minnet om at Erland nå må ta tak i bilder til Lionskalenderen.

Erland

Knut har funnet en leverandør av reimer til filmfremvisere, både 8 og 16 mm. Han vil derfor nå kunne fortsette å se gjennom film-materialet vårt.

Knut

Gurre fortalte om Per Odd Vandli som også er barnebarn av Hans Pedersen. Han bør fortelle mer om hva han vet om klokkemakeren. Bl.a. fortalte han nå at 1. vers av «Ja, vi elsker» ble gravert inn på bare én side av en tiøring. Den befinner seg nå på Aulestad, sies det. Håvard kan snakke med Audbjørn Rønning om fotografering av denne.

Gurre

Håvard

Håvard tar seg av vårt bidrag til «Jul på Gjøvik gård»

Håvard

Sigbjørns arbeide med industrien i Gjøvik- Toten dreier seg mest om den metallbearbeidende industrien. 

Han har funnet bilder fra Tongjordet som bekrefter at idrettsbanen lå 2-300 m nedenfor lekeplassen. Han er nettopp ferdig med et vellykket arrangement av 85-års-fest for Knut «Kuppern» Johansen

 

Urmaker Normann var liten av vekst og ble kalt «Vesleviser’n». Han hadde selv konstruert og bygd tidtagersystemet med målfoto på Vikodden Travbane. 

 

Arne viste fram det endelige resultatet av sitt 40-årige prosjekt: «Poststeder i Oppland fylke». Dette bør få en omtale i lokalavisa!

Odd Martin

Lissie hadde med en stor pose med klassebilder. Arne har samlet fotograferte klassebilder med navn i mange år og leverte ei datafil med samlingen til Erland i dag. De var utstilt på Gjøvik gård. Disse bør sammenholdes med hverandre og danne grunnlag for en presentasjon.

Lissie

Arne

Bjørn er bekymret for all den gode lokalhistoriske informasjon som kommer fram på face-book, spesielt Gjøviks Tapte Historie. Denne foreligger særlig uorgaisert og er i fare for å forsvinne hvis ingen tar tak i de interessante innleggene og bildene og lagrer dem på en trygg måte. Hvem kan ta på seg en slik jobb?

Bjørn har kladdet en avtale mellom Lions Gjøvik og Bygruppa i Gjøvik Historielag. Denne må styret i Bygruppa lese og gi tilbakespill på.

 

 

 

Dag, alle styremedlemmer

Lissie arbeider med boka om Hunn på basis av alle de gjenstander som er donert Mjøsmuseet. Hun oppdager stadig nye detaljer om stedet og menneskene der. Ting tyder på at Tingbygningen er eldre enn tidligere antatt. Det vil bli tatt boreprøver av noen bjelker for om mulig å datere den nøyaktigere.

 

Bjørn ønsker å få laget plakat som kan settes opp ved Mustad-gravplassen på Hunn kirkegård, med informasjon om den kirken som sto der på 1800-tallet og som måtte rives da dagens Gjøvik kirke skulle bygges.

Bjørn

 

 

 

 

 

 


 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik
Onsdagstreff i Bygruppa 24.10.2018 i Kauffeldtgården, 11 stk. til stede

 

Vi hadde besøk fra Oslo med aner i Gjøvik: Ragnhild Jørstad og Svein Rasmussen. Hun var oppvokst på Hønefoss og var mye på Gjøvik hos slektninger i feriene. De overrakte til Mjøsmuseet en gave bestående av tre portrettmalerier: Hans Jørstad, Garver Nils Olsen og kona Marthe. Datter av de to siste, Anna ble gift med Hans Jørstad og var Ragnhild Jørstads tippoldeforeldre. Museet fikk også et fotografi av gjester og jubilanter i deres sølvbryllup 1918. Hans Jørstad etablerte manufaktur- og kolonialhandel i Gjøvik 1888, etter å ha vært tre år hos Skattum.

Lissie hadde funnet fram fotokopier til dem av aktuelle gårder hvor Jørstads slektninger hadde bodd.

 

Bjørn viste fram den nye Lionskalendere for 2019. Fra neste kalender er det Bygruppa som finner fram bilder og tekster, det tjener vi 10.000 kroner på. Gjøvik Lions har utviklet en form på sine kalendere som er sjelden i Lionssystemet: Utstyre bildene med mye tekst om motivet og i tillegg bruke den som utgangspunkt for å fortelle andre deler av Gjøviks historie.

 

Hans Pedersen, urmaker i Bassinvegen som Mjøsmuseet hadde spurt om til forrige møte, kunne Gurre fortelle en historie om: Han graverte hele første vers av «Ja, vi elsker» på en tiøring. Han ga bort denne til Bjørnstjerne Bjørnson, den havnet senere på Hamar og er nå etter sigende havnet på Aulestad. En annen nabo, Per Odd Vandli, kan mere om Hans Pedersen, dette kan utvikles til en årbokartikkel.

 

Årets julemesse i Fjellhallen er avlyst så derfor også vår salgsstand for årboka. Vi blir med på Husflidslaget julearrangement på Eiktunet, Lions skal også være med der.

 

Lissie melder fra til Bjørn Myhre og Frank Solbakken om feil ved Bygruppas virksomhet i hhv Historielagets hjemmeside og Krøniken.

Lissie

Bjørn fortalte om en utstilling som Gjøvik Byhistoriske samlinger hadde under byens 150-års jubileum der de hadde forstørret opp mange av de tidligere Lionskalenderbildene og stilt ut sammen med teksten. Når det nå etter hvert er blitt noen år siden (2011) kan vi gjenta dette som en enkel gjennomførbar og billig utstilling.

Bjørn

Bjørn har sett på grensesteinen fra 1921 som står ved Sveums Fryseri ved Rambekk. Den står skjevt og ikke på sin opprinnelige plass på grensen. Han vil ta opp med rette vedkommende å få rettet på dette.

Bjørn

Knut ser gjennom de gamle filmene vi har fått, men det er lite der som det går an å lage «Gjøvik-film» av. Han har igjen en god del kassetter fra Simonsen, kanskje det er mer der?

Knut

Svein Erik har plassert alle ringpermene med avisklipp i reol på møterommet, han viser bruken av «databasen» når noen er interessert i et eller annet emne. Mye materiale gjenstår å føre inn, det kommer etter hvert.

Svein Erik

Erland lager plakater om årboka for visning i Facebook-grupper.

Erland

Til bokkvelden på biblioteket der årboka presenteres kommer Per A. Christiansen og Viggo Sandvik for å fortelle om hhv friidretten og om å hoppe i VIF-kollen.

 

Bjørn hadde snakket med Arne Ditlefsen om en bekk som rant ut i Hunnselva nedenfor Storgata 10. De kalte den syrebekken og den kom muligens fra Hennigs garveri i Øvre Torvgate der han hadde et oppkomme med godt vann til garvingen.

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 10.10.2018 i Kauffeldtgården9 stk. til stede

 

Dag gikk gjennom detaljene for det kommende møte på Musikkens Hus fk. lørdag. Svein Erik hadde sendt forhåndsomtale til Gjøviks Blad men det kom ikke inn. Det tekniske utstyret er sjekket og OK. 

 

Arne hadde kopiert filmer fra en CD fra Terje til en minnepinne for Bygruppas / Historielagets bruk.

Svein Erik

Lissie hadde fått forespørsel fra Nordbyen om film fra gamle Gjøvik. Arve har og vil levere.

Arve

Mjøsmuseet har spurt om en Hans Pedersen (1882 – 1969). Han var klokkemaker (gulvur) i Bassinvegen, Lissie svarer.

Lissie

Museet har fått arkivet etter Marie Haug Syversen og Einar Haug med portretter og mange flotte naturbilder.

 

Silje Fylkesnes i Opplandsarkivet i Mjøsmuseet orienterte om og viste Power Point serie fra utstillingen «Gjort på Gjøvik» i jubileumsfeiringen 2011. Det ble diskusjon om Sandvoldsgårdene – 2 stk. Silje Sjekker.
Onsdagstreff i Bygruppa 26.09.2018 i Kauffeldtgården16 stk. til stede

 

Dag refererte fra Vazelina-utstillingen i Gjøvikhallen under marken. Bra besøk, men det var kommet noe kritikk slik at Robin ikke ville flytte den til Kauffeldtgården etterpå.

 

Dag arbeider videre med lokale til lørdagsmøtene våre. Arbeidersamfunnet er utelukket med deres nye priser. I Musikkens Hus koster det kr. 2.200 per gang, og vi har måttet bestille der for de to møtene i høst. 

 

Både Terje Solheim og Tore H. Bratlie har meldt avbud for sine kåserier. Oktober- og novembermøtene er klare: hhv. Jens Christian Lied og Per Sandvik

 

Arve kan ta sitt foredrag med Power Point i februar med rusletur to mnd. senere.

 

Rusleturen på Tongjordet fikk svært godt frammøte, med mye nytt. Vi kom ikke inn på NTNU men Arve opplyste at interesserte kunne møte opp 27.9. på deres åpne dag. 

 

Per viste lang og interessant bildeserie fra Mustadhagen, både fra tiden før, under og etter utbyggingen. Arve hadde vært med på planleggingen av bebyggelsen der og ga Per et hefte fra denne. Navnet Mustadhagen har vakt en del diskusjon da mange forbinder det med Mustad fabrikker i Hunndalen eller det opprinnelige navnet, gården i Vardal og Mustadroa. Det er faktisk et bruk i Mustadroa som heter Mustadhagen. Byggefeltet bak Støperiet hadde Mustadhagen bare som en arbeidstittel fra starten av, ut fra det faktum at det var Mustad Fabrikker som eide Støperiet. Etter hvert ble navnet hengende ved hele byggefeltet, men det er ikke brukt som noe gatenavn.

 

Til neste onsdagstreff kommer Silje Fylkesnes fra Mjøsmuseet. Hun sto bak prosjektet «Gjort på Gjøvik» og kan gi Sigbjørn innspill om industrihistorien.

 

Åge Willy fortalte om sangeren Albert Westvang

 

Det har vært diskusjoner om hvor «Støperikanken» var. Det ble enighet om at denlå inne på Huntons område der jernbanesporet gikk. Den har vært flat de siste årene men var tidligere en forhøyning, en kank.

 

Ove har hatt slektstreff. Han vil ta ny kontakt med Terje Solheim for kåseri om Mustad.

 

Odd Martin har undersøkt litt videre om isskjæring på Kastadtjernet, men har ikke funnet noe nytt. Harald Jøranli på Furuseth visste ingen ting. 

 

Odd Martin og Arve har vært i Torpa og studert tømmeret i deres åttekantede kirke som er svært lik Hunn kirke som ble revet i 1881. Åmotkirka har stolper i det firesidede pyramidetårnet. Museet på Torestad prestegård har maken stolper som stammer fra den gamle Hunnkirka. Det ble delt ut mye tømmer til de gårdene som hadde gitt tømmer da denne kirka ble bygd ny. De aktuelle tårnstolpene hadde vært på By (Skjerven). Grunnen til at det ble så mye tømmer til overs var at den åttekantede kirka hadde mest korte tømmerstokker som ble for korte for den nye Gjøvik-kirka.

Gurre har to portstolper hjemme som stammer derfra.

 

Svein Erik fortsetter med avisartikkel-registeret. PC-projektoren er kommet tilbake.

Svein Erik

Per og Svein Erik lager et hefte med bildene fra Roar Berntsen, sammen med kommentarer som ble gitt da de ble vist på Gjøviks Tapte Historie. 

 

Svein Erik

Lissie lager bok om Hunn gård og gjenstandene derfra som er gitt til Mjøsmuseet, bl.a. «engletinn» lysestaker.

 

Lissie

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 12.09.2018 i Kauffeldtgården12 stk. til stede

 

Møtet var samordnet med styremøte i Bygruppa i stedet for det tillyste, samme kveld samme sted. Dag dro de to sakene derfra: 

 

Rusletur på Tonga: Arve redegjorde for status. I tillegg til våre egne krefter, blir Finn Olav Rolijordet med og orienterer. Sigbjørn refererte fra facebook-gruppa «Vi som har bodd på Tongjordet» hvor vår rusletur er godt mottatt. Per fortalte om Kallerud som frammøteplass for hjemmefrontfolk fredsdagene i 1945. 

 

Dag refererte til mye om og men i forhold til vår Vazelina-utstilling under Gjøvik-marken i høst. Det ser nå ut til å ha ordnet seg og den blir rigget i sørenden av Gjøvikhallen mandag 17.9. 

Det mangler noen få vakter, de som kan ta på seg en eller flere, kan melde seg til Liv Bakke på Bygruppas hjemmeside på Facebook. 

 

Lissie ledet resten av møtet. Biblioteket er ikke aktuelt for våre lørdagsmøter da de har åpningstid samtidig. Bjørn snakker med Viken om Musikkens hus, Dag fortsetter samtalene med Samfundet. «Sted» må stå åpent i terminlista.

Bjørn

Dag

Svein Erik

Per overleverte en CD  med bilder han hadde fått fra Mette Berntsen som hun hadde fått kopiert over fra sin fars samling (Roar Berntsen). Vi lager en utgave med de kommentarer som er lagt til disse bildene der de ligger ute på Gjøviks Tapte Historie.

 

 

Svein Erik

Per kan vise bilder og fortelle om Mustadhagen før og nå, på neste onsdagstreff. Han kan også gjøre det samme om Hjemmestyrkene i 1945. 

Per S.

Lissie minnet om Gjøvik-Krøniken med deadline 1.10. Anne-Lise skriver om Mimredagen på Gjøvik Gård, får bilder av Per. 

Anne-Lise

Odd Martin har lagt artikkel om is-skjæring på Kastadtjernet på is da Helge Bråstad skriver om samme til Årboka. Det etterlyses regnskapsbøker fra Gjøvik Meieri der det går fram hvor mye is de fik fra Kastadtjernet. De er muligens kastet, kanskje finnes det noe på Eiktunet. 

 

Arne har sett over filmer han fikk av Håvard, det var litt av allmenn interesse der, skøyter og friidrett. 

Arne

Per har bilder fra 30-åras Briskebyen og ønsker seg hjelp til navn på personer og annet.

Per

Knut har sett gjennom 6 filmer fra Klevenberg. Der var litt allment interessant fra 50-tallet, men mest private opptak. Han har fortsatt mye fra Simonsen han ikke har fått sett gjennom ennå og håper å samle nok stoff til en ny filmaften.

Knut

Sigbjørn skal delta Falcons siste original-besetningskonsert 20.10.

 

Svein Erik viste avisartikkel-registeret. Vår PC-projektor er fortsatt på avveier, men Erland satte opp en eldre en som viste fine skjermbilder. Det foreligger et stort antall avisklipp som bør registeres og settes i ringpermer i kronologisk orden.

Hvor?????

 

Svein Erik

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 29.08.2018 i Kauffeldtgården12 stk. til stede

 

Forsamlingen mintes avdøde Rolf Bjørn Ridder-Nielsen stående med ett minutts stillhet

 

Bjørn tok opp prisen det nå kommer til å koste å leie Samfundet. Vi må si fra oss dette lokalet dersom de ikke går med på en lavere leie. Da er biblioteket et foretrukket alternativ, også Musikkens Hus (tidl. Bedehuset) kan være aktuelt.

 

Bjørn

Rusletur på Tonga. Arve har opplegget klart, men mangler noen personer til å informere enkelte steder. Lissie tok opp fortegnelse og den skulle nå være komplett. Dag ordner boller og Lissie kaffe. Erland ordner plakat og andre informasjonskanaler. Sigbjørn reklamerer for turen på facebook-gruppa «Vi som har bodd på Tongjordet». 

Arve, Dag LissieErlandSigbjørn

Markensutstilling om Vazelina blir satt opp i Gjøvikhallen. Liv Bakke organiserer hjelpere / vakter til arrangementet.

Dag

Dag viste frem to flasker med varemerket JHB = Jens H. Bye

 

Håvard har fått en minnepinne med filmer. Arne sjekker den og tar evt. vare på dem.

Arne

Dag har hatt møte med Mjøsmuseet om bruken av Kauffeldtgården. Vi ser ikke lenger nytten av bildeutstillinger da de aller fleste ser historiske bilder på nettet. Derfor kan museet og kunstforeningen overta vår andel i 1. etg. Vi kan komme inn og låne den innimellom i spesielle tilfeller. Dette skal føre til lavere husleie for oss. 

 

 

 

Dag

Det kan bli en utstillingshall i det nyoppussede rådhuset, her kan vi få bli med i en fast utstilling.

 

Per Sandvik lager en CD til oss med alle de bildene han har fått etter Roar Berntsen.

Svein Erik

Bjørn informerte om en person som legger ut en masse fargebilder på Face-book, fargebilder fra Gjøvik. Erland fortalte at dette er offentlig tilgjengelige bilder som det skulle vært angitt kilder for.

 

Svein Erik viste fram registeret over avisklipp (p.t. ca. 5300) om lokalhistorien. Ringpermene med klippene gis bort til Historielaget / Mjøsmuseet og skal stå på Kauffeldtgården til almen benyttelse. PC-prosjektoren var ikke på plass – Hvem vet hvor den er? Vi gjentar visningen når den dukker opp igjen.

 

Svein Erik

Alle

Ove og Arve har i kveld omvisning for Vardalsgruppa ved Brufoss

 

Odd Martin skriver på en sak om skjæring av is for kjøling av melk på Gjøvik Meieri.

 

Sigbjørn skriver på industrihistorien, Lissie har skaffet noe stoff. Han har også tanker om en bok om Gjøvik Skofabrikk.

 

Arne fotograferer

 

Tormod forsker slekt, sin egen og andres

 

Ove forsker slekt. Han har hatt møte med Mustad-ledelsen. Diskuterte flyttingen av «Lompa». Statue av Mathias Topp er lansert og det skal utstilles krokmaskiner flere steder. Befaring etter hustufter i Hovde utsatt pga Rolf Bjørns dødsfall. Scanning av gamle bilder i Mustads arkiv er ønskelig, men er det overkommelig? Det skal settes opp historiske opplysningsskilt mellom Mustad og NTNU. 

 

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

Ny fast utstillingshall i Rådhuset?

Dag

 

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 02.05.2018 i Kauffeldtgården11 stk. til stede

 

En utflyttet gjøvikenser, Harald Øgård, har skrevet en bok «My journey» (på engelsk) der han blant annet skriver om Gjøvik. Lissie har fått et eksemplar og en anmodning om å hjelpe med salget. Kr. 295,-

 

Lissie

Kommunen arrangere seniormesse i Fjellhaven fk. torsdag. Den er sikkert en god anledning til å vise oss fram og dele ut «Krøniken» innlagt giro som medlemsverving. Vi er ikke påmeldt med stand i år, men bør vel passe på neste år dersom dette gjentar seg. 

Svein Erik tar med noen Krøniker

Ove er lovet et møte med ledelsen i Mustad før 17. mai om hva det blir til med «Lompa». Han har fortsatt kontakt med Lilleaker-forum som leter etter mer stoff om Nygårds-Løkken og Mustadfors

 

Ove

Åge Willy fortalte at det nå er 70 år siden Blåveisene debuterte, han og Odd Martin forbereder en artikkel i Gjøvik Blad om det. 17. mai 1948 startet de ved Grensen Kolonial og marsjerte bort til Gamlehjemmet. Der talte Steinum og skrøt av skolekorpset og sa at de så ut som nyutsprungne blåveis. Slik fikk korpset sitt navn.

 

Liv-Runa har hatt snakket med en del folk om Grensen kolonial og fortsetter innsamling

Liv-Runa

Arne er mye på Nasjonalbiblioteket og går mange runder i Gjøvik og tar bilder.

 

Tormod etterlyser begrunnelse for at navnet Andreas Norlands veg skal bort.

Svein Erik

Hva het husmannsplassen nedenfor løa på Bjørnsveen gård?

Alle

Håvard må ha navn på frivillige til rydding på Toner fra Tunet i sommer. En pr gang i perioden 16.6. til 18.8. Meld fra til Håvard eller Lissie. 

 

Alle

Håvard har hatt kontakt med en tidligere gjøvikenser, Kjell Magnussen, som har flyttet hjem. Han vokste opp i Tordenskjolds gate og har mange bilder fra byen, mest slides. Håvard holder kontakt og følger opp.

 

Håvard

Lissie: Sett av mimredagen 2. juni, da trenger vi mange til hjelpemannskaper.

Hun har hatt besøk av Odd Hellum som er etterkommer av Lange i Kauffeldtgården. Han har bilder vi kan låne. 

Alle

 

Lissie

Ove og Arve har vært på Mustad og fått låne en tegning fra 1952 over alle bygg. Arve kopierer. Arve har fulgt opp brua og grensesteinen ved Brufoss.

 

Erland viste bilder fra gamle skibakker, Lissie har gått gjennom alle Villy Svenneby-artikler som hvert år starter med og avslutter med at de er på forskjellige steder og hopper på ski.

 

Lissie skal hjelpe «Stolpejakten» med tekster til 15 steder der jegerne kan hente ned info om stedenes historie.

Lissie

Ove vil ha befaring i lia ovenfor Brusveen når snøen har gått, for å se etter hustufter. 

Ove

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

Lissie

 

 

 

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 18.04.2018 i Kauffeldtgården, 11 stk. til stede

Lissie meldte forfall og Erland ledet møtet og serverte kaffe og kaker.

Arve hadde også forfall, men han hadde leserinnlegg i OA i dag om brua ved Brufoss

Vi vil gjerne ha listet opp alle hoppbakker i Gjøvik, inkl. Hunndalen; de som hadde oppbygde stillaser. Svein Erik spør Tore Øderud om han kan beskrive de hoppbakkene han husker, og fortelle historier rund dem.

Svein Erik

Under Tranberg var det først en hoppbakke kalt Lundsbakken noen 100 m nord for den som kom senere som Tranbergbakken (1905). Lundsbakken var fra ca 1888.

Dag var innom med filmer fra Klevenberg som Knut ser på og digitaliserer det som er av interesse.

Knut

Erland forsøker å finne eksakt sted der idrettsplassen på Tongjordet lå. Noe tyder på at den lå på flata ved Hunnselva, der nordenden på Lundsgate kom senere, der Berghusvegen tar av opp mot universitetsområdet. Åge Willy mener dette er feil. Sigbjørn har hørt forklaringer som støtter dette, og at den lå lenger ned i retning Strandgata men også der ute ved stupet mot Hunnselva. Bjørn har lagt fram bildemateriale som viser at denne teorien må være den rette. Han har sendt oss e-poster med disse bildene, ta gjerne vare på disse!

Liv-Runa Nordengen var innom og fikk med seg en kopi av Arnes utskrift av Oppland Fylkes adressebok. Fagfortegnelser for 1935 – 1967, med dagligvareforretninger. Det bør settes ned en arbeidsgruppe på prosjektet som anmodes om å lage en framstilling av forretningene i Gjøvik by, med eiere / drivere, adresser, ansatte, virkeår osv. Bjørn, kan du organisere denne gruppa?

Bjørn?

Bjørn får med seg Arve og Lissie til et initiativ for fredning av grensesteinene fra 1921.

Bjørn

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 04.04.2018 i Kauffeldtgården, 7 stk. til stede

Lørdag fk. er det formiddagstreff på Samfundet, annonse er OK, få med Det skjer i OA

Håvard

Arne Martin Røste trenger hjelp med det tekniske utstyret lørdag fk. Erland bidrar. Han tar også opp foredraget på video med Ipad.

Erland

Tore har vært i kontakt med OA mhp fotoarkivet, ansvarlig for det er Asbjørn Risbakken. Avisen forblir i avishuset til 2022 og innen da må det foreligge en lagringsplan for fotoarkivet. Tore tar også med papiravis-arkivet i vurderingen

Tore

Lissie var på et utvalgsmøte i kommunen der Hans Olav Brenner fortalt om sitt prosjekt i Prestgar’n i Snertingdal.

Hans Mustad har kontaktet Arne J.B. i Mjøsmuseet om en evt. overtagelse av «Lompa» grunnet Mustads byggeplaner i området. Vi vil vurdere å spørre om litt plass der til utstilling av gjenstander osv. Plassering ved Brufoss? Vi kontakter Mustad og Arne J.B.

Ove

Lissie

Dag trenger folk til å demonstrere div. leke-aktiviteter på Mimredagen. Barnehagen kommer med sine, men vi vil ha med «Kappe land», «Hoppe paradis», «Rockering» osv. og trenger voksne demonstranter. Alle mottakere av dette referatet oppfordres til å melde seg med et eller annet som de drev med i oppveksten. Ring Dag Kløvstad 936 14 764.

Alle

Vi spør på Samfundet lørdag om noen der kan bli med og demonstrere leker.

Dag

Gjøvikmarken 2018. Rune Aasheim er kontaktet og forslaget om Vazelina-utstilling ble godt mottatt.

Dag

Plan for neste sesong: Jens Christian Lied med postkort osv. fra Gjøvik i oktober. NB Unngå høstferieuka. Solheim fra Mustad i november, Tore H. Bratlie i februar 2019.

Dag etterlyser emne til utstilling i Kauffeldtgården. Ideer mottas med takk.

Alle

Lissie mener vi må ta opp med Museet, historielagets husleie i Kauffeldtgården.

Lissie

Lissie har fått mail fra Åge Evensen som ikke kan delta så mye på onsdagstreffene, men stiller gjerne opp på spesielle saker. Spør om han kan ta noe den 2. juni.

Lissie har fått mail fra Reidar Martinsen i Lilleakerforum som er interessert i Mustadbedriftens historie inkl. det som skjedde på Gjøvik. Ønsker seg bilder, spesielt av folk på flyttefot når Mustad-arbeidere skulle begynne i sine nye jobber på Lilleaker.

Ove

Tore foreslår å arrangere rusleturer og/eller info-møter med kåserier og bilder om de enkelte bydelene i Gjøvik. Leia har sin prosjektgruppe med Åge og Håvard, som bør komme i gang igjen. Arve kan fortelle om Tonga, Tore om Kirkeby, Lissie om Hunnsjordet, Per Sandvik om Kampen-Klippen-Breskebyen og Svein Erik om Vikodden: få heller med Tore Øderud og/eller Yngve Narum da de har bodd der mye lenger. Bruke Haakon Bjølseths materiale om Kråkejordet. Andre bydeler: Engelandsjordet, Vindingstad.

Håvard

Tore

Tema-forslag for Samfundet eller Kauffeldtgården-utstilling: Hoppbakker i Gjøvik, kontakt Reidar Gulbrandsen.

Svein Erik samler bilder fra Rambekkvika og Toten Celluloses tømmerbehandling og taubanetransport. Erland hjelper med Mjøsmuseets og Digitalt museums bildearkiv. Nasjonalbiblioteket har også gamle bilder fra Gjøvik.

Erland jobber med å redde fasaden på Kauffeldtgården fra å bli ødelagt av ei rullestolrampe. Omdefiner heller skulpturparken til husert framside og bygg rampe der, den vil ikke bli på langt nær så stor. Følges opp med Apeland i fylket.

Erland

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 21.03.2018 i Kauffeldtgården, 13 stk. til stede

Lissie refererte fra årsmøtet i Gjøvik Historielag dagen før. Til regnskapet ble det referert revisjonsrapport som berømmer laget for at det nå for første år på lenge er rapportert et overskudd: kr. 23.000. En viktig årsak til dette er et økt salg av årboka, et resultat av salgsfremstøtene som bl.a. Arve Thune har stått for.

Dag er innvalgt i valgkomiteen i Gjøvik Historielag.

Dag har fått film fra Inger Struksnes, vedr. Gjøvik og Toten Sportsfiskerforening. Knut ser over hva dette er.

Knut

Dag kontakter Rune Aasheim om evt. Vazelina-utstilling under Gjøvik-Marken til høsten

Dag

Svein Erik viste bildene vi har fått kopiere fra Odd Nygård i Rambekkvika. En del lite kjente detaljer fra Kjerraten og resten av Toten Celluloses anlegg i Rambekkvika er kommet fram. Det var få bilder av taubanen i samlingen og mange var interessert i å få komplettert samlingen med slike. Det bør kunne ordnes. Da vil dette kunne være basis for en samling på Samfundet.

Svein Erik

Knut har sett gjennom mer av filmene fra Simonsen, det aller meste er privat. Han har også fått en del video-kamera-kassetter som han vil se gjennom.

Knut og

Arne

Arve arbeider videre med Tongjordet og Lilleengen. Ser også på de ulike planene som har versert for utvidelsen av RV4 som tilslutt kom på Mjøs-stranda og i elveleiet ved Hunton og Mustad.

Arve

Erland vil forfatte et protestbrev til kommunen som vil omforme Kauffeldtgården og bygge på en dominerende rampe for rullestolbrukere på inngangssida mot Strandgata. På den andre sida er det ikke behov for så stor rampe og da kommer en også direkte inn på det nye handicap-toalettet som nettopp er ferdig der.

Erland

Lissie har arbeidet med verneplanen for Gjøvik kommunes verneverdige bygninger. Mjøsmuseet har sendt kommunen et brev der den anbefales å være mer restriktiv til rivingstillatelser av bygninger med vernegrad 3.

Odd Martin har hørt et kåseri av Tore H. Bratlie med bl.a. anekdoter og andre interessante historier. Han snakker med ham om mulig repetisjon på Samfundet.

Odd Martin

Sigbjørn jobber med en facebook-side om bedrifts- og industrihistorien på Toten. Lissie snakker med Silje Fylkesnes som har oversikt over slike bedrifter.

Sigbjørn Lissie

Lissie har holdt innlegg i kommunalt utvalg om den historiske siden ved den gamle brua ved Brufoss, det resulterte i at rådmannens forslag om å gi Eidsiva tillatelse til å rive den og bygge ny som tåler deres kabel som skal føres over elva der, ble nedstemt. Saken går videre til nytt utvalg og til kommunstyret i morgen.

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Svein Erik


Invitasjon til møte på Samfundet lørdag 7. april kl. 12.00.

Gratis adgang – salg av kaffe og vafler.

Arne Martin Røste forteller om:        

OLAF HOFFSBAKKEN - HUSMANNSGUTTEN SOM BLE VERDENSMESTER

I disse OL-tider er det på tide å minne om at det har vært andre Gjøvikensere (da Snertingdalen) som har satt byen på kartet før de fleste av oss kom til.


Noen stikkord fra Wikipedia

 VELKOMMEN !!

 Våre møter på Samfundet arrangeres med støtte fra Gjøvik KommuneOnsdagstreff i Bygruppa 07.03.2018 i Kauffeldtgården, 13 stk. til stede

Sigbjørn arbeider med vår lokale industrihistorie. Vil samarbeide med Silje Fylkesnes i Mjøsmuseet.

Lissie refererte fra lørdagsmøtet der Sigbjørn hadde en fengende forestilling om Totenpopen, popmusikkens historie fra Toten og Gjøvik. 75 til stede. Dette er et populært tema som godt kan gjentas om et år eller så med nyere band og gjester. Også filmdagene kan gjentas med nytt materiale.

Hun leste et avisinnlegg fra 1952 der det klages på sterk forurensning i Hunnselva. Undertegnet IØ, Ingvald Østberg. Når kom de forskjellige forurenserne med sine utslipp? Både fiskekrokfabrikken på Mustad og fyrstikkfabrikken på Raufoss var tidlige «bidragsytere»

Arne hadde kopiert ut Oppland fylkes adressebok med kolonialforretninger og annet i Gjøvik fra perioden 1935 til 1967. her kan vi få full oversikt over hvilke butikker som drev i hvilke perioder. Svein Erik og Lissie har papirkopier, Arne kan skaffe datafil med innholdet.

Lissie spurte om gartner Linnerud på Bakken og forbindelsen med Metallco på Framnes på Steinsjå.

Hun spurte om tømmerhytta som sto på idrettsplassen. Det er sagt at det ble flyttet til «Florida» på Vindingstad, men Terje er sikker på at det er et annet hus. Hvor er huset fra idrettsplassen nå?

Svein Erik har fått Erland til å scanne alle 40 fotografiene fra Rambekkvika utlånt av Odd Nygård. Papirkopier i A4 format kan lånes ut evt kopieres videre. Vi får en nærmere beskrivelse av hva som foregikk i Toten Cellulosens anlegg, «Kjerraten»

Han spurte om gatenavnet Opsahlvegen på Engehaugen. Er det noen som vet hva dette navnet kommer fra? Bjørn foreslår at det kan ha vært en forvanskning av Opalvegen.

Svein Erik

Tormod har skrevet artikkelen om barnehagen der «Søsterblokka» kom senere.

Bjørn vil sette inn en notis i Gjøvik-Krøniken der mottakerne bes om å sende inn sin mail-adresse. Videre vil han forsøke å verve til medlem av Historielaget, de han har på sin kontaktliste som ikke er medlem.

Bjørn

Bjørn mener at det kan være et marked for fotografier fra tidligere tider som utbyggere av boliger kan kjøpe av oss for å bruke i utsmykningen av sine bygg. Det kan f.eks. gjelde de nye blokkene på Rambekkmoen like ved Rambekkvika med Kjerraten og Toten Celluloses tømmeranlegg der.

Han opplyser at søketjenesten 1881 inneholder en avdeling der en får oppgitt alle eiendomsoverdragelser de siste ti-årene.

Bjørn etterlyser muligheter for å kunne sende skannet materiale fra skriver / kopimaskin i Kauffeldtgården til eksterne mail-adresser, f.eks. våre egne private adresser.

Ove vil skrive om Mustads utvikling av Autoline. Han har fått lovnad fra Terje Solheim om at han kan komme til oss 3/11. Forsøker også å få med Hans Mustad.

Han fortalte at Hans Mustad har gitt lovnad til Arne Julsrud Berg om at Mjøsmuseet kan overta «Lompa»

Ove

Terje tok opp rettighetene til bilder i Mjøsmueet. Lissie: Vi i Gjøvik Historielag kan fritt benytte museets bilder bare vi oppgir kilde.

Gurre viste fram et program for et turnstevne i Gjøvik i 1936 samt en del regninger til turnforeningen.

Sigbjørn etterlyste eksakt plassering av idrettsplassen på Tongjordet 1905 – 1911. Bilder viser: Lekeplassen nord for Lundsgate.

Når ble idrettsplassen ved sykehuset dreid til den retningen den ligger i nå? 1947!

Arve har registrert på en reguleringsplan for Hunndalen 1958 et forslag som viser et kommunesenter ved Undlien. Var dette en krampetrekning i Vardal kommune for å unngå sammenslåingen med Gjøvik?

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

LissieOnsdagstreff i Bygruppa 21.02.2018 i Kauffeldtgården, 13 stk til stede, bra! I konkurranse med TV og sportssendinger. Møtet var utsatt til kl. 13 og det var noen som ikke hadde fått beskjed om det.

Siri Gunn Simonsen besøkte oss da hun hadde mer filmmateriale fra sin far Gunnar Simonsen, som han vil donere oss. Knut Maurud har tatt seg av de andre filmene hun har kommet med, nå har de funnet flere. Bl. a. var han med Gjøvik Lyn til Kypros for å ta bilder. Albumet derfra er levert museet. Det ble muligens også tatt opp film, men den har kommet vekk. Arne tar seg av dias fra Simonsen og Knut ser på filmen.

Siri tar på seg å skrive om faren, familien og bedriften.

Arne

Knut

Siri Gunn

Erik Solbrekkens far hadde filmkamera og det finnes noen filmer etter ham. Han vet ikke hvor mye av allmenn interesse det kan være der, men vi får låne dem for å se gjennom.

Knut

Arne har kopiert ut litt fra CD-filmen vi fikk av Roar Skarkerud

Dag er syk, men hilser til onsdagsgjengen, minner om at vi må trykke opp flere sanghefter til neste lørdagssmøte.

Sigbjørn forbereder seg til neste lørdagsmøte.

Arve har gjort ferdig to årbokartikler og jobber med flere.

Bjørn og Lissie har fra hvert sitt ståsted tatt opp problemet med at Eidsiva vil rive brua ved Brufoss. De skal føre en kabel over elva og må ha ei kabelbru som tåler mye mer enn den brua som er der i dag. Derfor har de søkt om å rive denne og bygge ny. Lissie har spilt inn til kommunen om at det ikke er tatt noe hensyn til den historiske dimensjonen i denne saken. Den vil komme opp igjen i neste formannskapsmøte.

Lissie

Lissie fortalte at hun har snakket med Arne Julsrud Berg i Mjøsmuseet og at han nå har hatt kontakt med alle tre kommunene i Gjøvik-Toten med hensyn på at de må få på plass verneplaner for gamle bygninger. Vi blir tatt med på råd i slike saker.

Lissie

Til navnebokprosjektet bør vi søke om økonomisk støtte fra diverse instanser som bankenes gavefond, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen.

Anne-Lise hadde fått inn artikkel om Mustadfors i Sverige. Hun har vært der og snakket med etterkommere etter familien Løkken og sett på forholdene.

Odd Martin jobber med årbokartikler, spesielt om kinoene.

Liv Runa jobber med å samle inn stoff om kolonialbutikkene, særlig i Norbyen. De fleste husker noe fra sin egen oppvekst og kan fortelle sine historier. Disse må skrive ned sine erindringer om butikkene fra oppveksten.

Liv Run

Alle

Erland fortalte om kartverket.no sin nye løsning for å vise terreng der de tar vekk vegetasjon o.l. og viser terrengformasjnene: Lidar-scanning. Museet har sett på Øverbymarka med denne teknikken og den viser da mange flere røyser enn de vi har vært klar over fra før.

Museet har registrert at Blichfeldt-arkivet nå er lagt i mapper i Kaufeldtgården. De ønsker seg noen som kan ta på seg på dugnad å scanne bildene og skrive inn navn og andre opplysninger som følger bildene. De som ønsker å bidra kan melde seg til:

Lissie

Minner om Bygruppas årsmøte på Kauffeldtgården 28. februar kl. 19:00

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 07.02.2018 i Kauffeldtgården, 16 stk til stede

Lissie refererte fra lørdagsmøtet 3. februar. Rekordframmøte 140 stk og god stemning. Vi må få til blendingsgardiner neste gang, filmene var vanskelige å se. Det kom ikke noen henvisning i «Det skjer» i OA så noen ble forvirret vedr. klokkeslettet. Utleier må slippe oss til en time før møtestart. Det har kommet klage på rullestolheisen, en bruker har tidligere erfart ikke å komme opp da stolen var for stor. Dag kontakter utleier.

Dag

Filmdagene er så populære at vi må fortsette innsamling og sette sammen ny / nye filmer. Roar Skarkerud har kontakt med Bodil og Dag Landmark som vil forsøke å la oss få låne gamle filmer fra familieopptak 1940-1945. Broren Øyvind Landmark sitter på filmene og er villig til å låne oss dem. Vi fikk låne to CDer med opptak hvorfra vi kan plukke det som er av allmenn interesse.

Arne

Tore Ødrud låner oss en 8 mm film, Siri Gunn Simonsen har mer vi kan få.

Bjørn

Sigbjørn Hemstad kommer på neste lørdagsmøte 3. mars og prater om boka si, Totenpopens historie, fra 1961 og oppover. Svein Erik Antonsen blir med. Musikk og lysbilder illustrerer historien. Erland blir med og styrer det tekniske opplegget. Tidsbruk: 45 min – 1 time.

Sigbjørn Erland

Lissie har hatt kontakt med kommunen ang. gamle hus i Gjøvik. Gjeldende verneplan er fra 1998. Kommunen kan søke om støtte til revidering men har sagt nei. Nå har historielaget og Mjøsmuseet vært på dem og det vil nå ble sendt søknad fra de tre kommunene i Gjøvik - Toten.

Lissie

Arne Julsrud Berg i Museet ønsker at det kan melde seg en pensjonist el.l. som kan ta på seg å ta vare på foto som publiseres på diverse grupper i facebook. Her kan det dukke opp mange betydningsfulle bilder som bør reddes / registreres for lokalhistorien.

Den som kan tenke seg å gjøre litt av dette kan ta kontakt med Lissie Norland.

Lissie

Svein Erik jobber for å sluttføre bok om gatenavn og andre navn, men en del jobb gjenstår. Flere tips kom inn på møtet, mottar gjerne flere!

Bjørn foreslår å forhandle med kommunen om å gi bort et antall eks. av deres gatekart så vi kan legge ved ett pr bok.

Svein Erik

Lissie etterlyste opplysninger om Vikodden Campingplass.

Allle

Liv-Runa savner stoff om Grensen Kolonial. Hun kan ta på seg å samle inn stoff, for eksempel til en artikkel i årboka, kan også ta med alle de andre dagligvareforretningene i Nordbyen.

Hun samler på gamle singler.

Liv-Runa

Sigbjørn har startet på et prosjekt om industrihistorien i distriktet Gjøvik-Toten, men det har stoppet opp noe. Jobber nå med et nytt musikk-prosjekt.

Sigbjørn

Knut jobber med å digitalisere gamle filmer, blant annet fra Nesje, Denker og Simonsen. Kan vise dem her.

Knut

Dag henviste til behovet for å bestemme endelig datoen for årets Mimredag. Det har vært sagt at den må komme siste lørdag før første Toner fa Tunet. Men da denne først blir 23.6. blir det for sent. Lissie har vært i kontakt med Mjøsmuseet og Heidi Froknestad kan vise rundt på Gjøvik Gård. Hun informerte om at det også er et annet arrangement der samtidig: Turistkontorets «Turist i egen region» som vi vil samarbeide med.

Dag

Lissie

Inger Lise Hagen har tatt kontakt med Håvard om en samling avisutklipp hun har om håndball-livet. Håvard melder fra om vår interesse.

Håvard

Håvard er Bygruppas representant i styret for Gjøvik Gårds venneforening, Dag er vara.

Bjørn foreslår å holde et kurs i bruk av Facebook for onsdags-gruppe-medlemmene.

Lissie minner om at frist for stoff til neste nr. av Krøniken er 1. mars. Svein Erik skriver om filmdagen og Blichfeldt-arkivet.

Svein Erik

Arne viste bruken av Nasjonalbibliotekets hjemmeside og hvordan en kan finne eldre stoff om gitte lokalhistoriske emner. Gå til nb.no eller bokhylla.no. Sidene der er nye og en kommer til de gamle sidene med mye mer fleksibel søkefunksjon på nbsok. På digitalarkivet er det nå lagt ut mange gamle arkiver, bl.a. panteregisteret.

Minner om Bygruppas årsmøte på Kauffeldtgården 28. februar kl. 19:00

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 24.01.2018 i Kauffeldtgården, 15 stk til stede

Arve tok ordet før åpning av møtet for å overbringe Lissie blomster fra Bygruppa som takk for hennes inspirerende engasjement og veiledning av de lokalhistorieinteresserte i Gjøvik.

Ny deltaker ble presentert: Liv-Runa Westerby Nordengen, tidligere Leia, nå Gjerdrum

Svein Erik viste den nye oversikten over arkivmaterialet fra Blichfeldt og hvordan en kan søke på bestemte stikkord i teksten. Denne foreligger nå som word-fil på Historielagets ene lap-top. Den må gjøres tilgjengelig for alle medlemmer, helst gjennom lagets hjemmeside på nettet.

Svein Erik

Svein Erik

Tore har hatt kontakt med Oppland Arbeiderblad ved Asbjørn Risbakken i forbindelse med deres fotoarkiv som kan stå i fare for å bli ødelagt, dersom avisa flytter til et mindre lokale. Vi har avtale om tilgang til fotoarkivet deres, men både dette og klipparkivet krever mye plass som det kanskje ikke blir i nytt lokale. Dette bør vi følge opp.

Hvem?

Lissie fortalte om prosjektet gamle hus i Gjøvik. Hun og Arve har vært i kontakt med kommunen og vi er nå registrert som høringsinstans for alle saken som vedrører gamle hus. Arve har hatt kontakt med Åge Mikalsen om Skolegata 8 som er rivningstruet.

Vi har samarbeide med Karin Solbrekken i Fortidsminneforeningen i disse sakene.

Andre hus som står i fare: Kvartal 14 Hunnsvn. / Brannstasjonen og et gammelt hus ved Vingården.

Arve

Lissie

Lissie refererte til at det ikke er funnet ny driver for Kaffistova, hun arbeider med å få bevart maleriene og utskjæringene der, av A. A. Barstad.

Lissie

Dag har svart Gjøvik gårds Venneforening at vi skal fremskaffe hjelpere til Toner fra Tunet-konsertene i sommer / skoleferien.

Dag

Dag orienterte om planene for lørdagsarrangementene på Arbeidersamfunnet.

Dag

Ove fortalte at Terje Solheim ikke får til å komme til oss nå, men forsøker til høsten.

Utforsking av hustufter i Brusveskogen står på planen så snart snøen er borte til våren.

Ove

Tore Hansen har kontakt med Yngve Korshavn som har en stor samling singelplater med 60-tallsmusikk. Disse kan presenteres i ett av rommene i Drengestua under Gjøvikmarken til høsten, evt. sammen med gammelt avspillingsutstyr.

Tore

Anne-Lise vil skrive om Gjøvik Selskapelige Forening som vi nå har mye nytt materiale om fra Blichfeldt-arkivet.

Anne-Lise

Arne jobber med filmen som skal vises 3. februar. Lissie skal kommentere.

Arne

Tormod ferdigstiller artikkel om Gjøviks førstebarnehage.

Tormod

Arve holder på med en rekke artikler til Årboka. Flere blir ferdige til årets bok. Tongjordets historie blir altfor stor som årbokartikkel, kanskje den kan bli en egen bok.

Arve

Bjørn har vært i kontakt med Ivar Sandvik i kommunen om gatenavnet Torkegutua. Sogstadgutua er det gamle navnet som ble brukt opprinnelig.

Bjørn

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by.

Lissie


Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 15.11.2017 i Kauffeldtgården, 11 stk til stede

Ove hadde meldt forfall og skrev samtidig at han hadde hatt møte med Terje Solheim i Mustad. Han var villig til å komme på et lørdagsmøte hos oss, vår eller høst 2018, for et foredrag om fabrikken.

Dag snakker med de nye eierne av Samfundet for å avklare om det er muligheter for oss en eller flere lørdager kommende sesong. Vi bestiller en dag hver i februar, mars og april hvis mulig.

Dag

Lissie rapporterte fra filmfremvisningen på alders- og sykehjemmene. Interessen varierte mellom søvn og mange oppegående og levende interessert som fortalte sine historier om det de så. Erland har vært med rundt. Ikke hele filmen har vært vist, resten kan bli til nye filmkvelder de samme stedene. Biri og Snertingdalen gjenstår.

Lissie

Arve har vært rundt på de samme institusjonene og plassert bokreoler sammen med Alfa Installasjon og pressen. Svært positiv mottakelse på Haugtun og i Åslundmarka.

Arve

Vi tar kontakt med Bjørn Myhre og spør om han kan lage en avdeling på nettsidene våre med informasjonene vi nå samler inn, slik at alle medlemmene i Gjøvik Historielag får passordbeskyttet adgang til alt materialet.

Svein Erik

Dag har hatt mye å gjøre med Tore Stangs utstilling på Kauffeldtgården. Den står ut denne uka og tas ned fk lørdag etter kl. 15:00. Det har vært lite besøk. Det ble en kollisjon med Mjøsmuseet som hadde planlagt et møte samme sted uten å sjekke om det var ledig. Det ordnet seg med en samkjøring.

Dag

Dag har hatt kontakt med Solveig Olsen som har mange fotos fra Leia.

Dag

Neste onsdagstreff er siste dette året: minijulebord. Det inviteres spesielt, egenandel kr. 50 og påmelding mandagen før til Svein Erik. Dag ordner med innkjøp.

Svein Erik

Dag

Knut Jørgen viste et program for turnstevne på 30-tallet

Knut M. lager DVD’er fra gamle filmer. Han redigerer filmene våre slik at de får noen færre episoder, men som varer lenger slik at det blir tid til å feste oppmerksomheten på dem og vi kan knytte kommentarer til dem.

Knut.

Tormod hadde hjulpet Lissie med å lete etter opplysninger om begravelser. Det er i ministerialboka en bør lete, det er «hovedboka». Saken gjelder begravelser innenfor eller utenfor kirkegårdsmuren av folk som har begått selvmord.

Arve samler opplysninger om alle gamle gårder i Gjøvik og skanner bilder, avisutklipp og annet og samler dem i mapper på hvert enkelt kvartal i byen. Dette skal bli en bortimot komplett dokumentasjon om de enkelte husene. Det vil bli et hjelpemiddel i arbeidet med å bevare de få gamle hus som er igjen i byen.

Arve har kontakt med Geir Wiklund Olsen – etterkommer etter «Patent-Olsen» som eier to hus tvers overfor «Melkebaren» i Øvre Torvgate, etter dreier Rud. Disse er han interessert i å ta vare på selv om han har fått svært gode tilbud på å selge. Vi bør få ham med på laget og fronte arbeidet med å ta vare på de verneverdige husene i Gjøvik.

Arve

Tore har forespurt på OA om å få bruke deres fotoarkiv, men har ikke fått svar. Han purrer på Henning Gulbrandsen.

Tore viste et utklipp fra Aftenposten der historiske bygninger har blitt utstyrt med store gedigne blå skilt som forteller om deres historie. De kostet kr. 7500 per stk. og det bør være mulig å få gårdeierne til å sponse slike. De vil kunne bidra sterkt til å beskytte de verneverdige bygningene og gi dem et kvalitetsstempel.

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene.

Lissie

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder.

Dag: vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.

Se dagens referat!

Knut

Lissie

Erland

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 18.10.2017 i Kauffeldtgården, 13 personer til stede

Lissie hadde forfall og Dag ledet møtet. Startet med å referere fra forrige onsdagstreff.

Hjelpere til å henge opp bilder 3/11 er i orden

Dag

Møtet med folk fra Leia er planlagt, det blir en årbokartikkel

Dag

Dag har tatt opp med Historielaget om å samarbeide om Mimredagen 2018 på Gjøvik Gård, må også ha med Mjøsmuseet. Dagen blir siste lørdag før «Toner fra Tunet».

Dag

Arve har kontroll på utsetting av årbøker på institusjonene. Tilsvarende på skolene er foreløpig ikke i boks da det er vanskelig å skaffe sponsorer.

Arve

Arve og Arne presenterte bilder av gamle hus før og nå, i Gjøvik. Disse kan tas med på lørdagsmøtet 4/11. Arve gikk gjennom prosedyrene som kommunen har å holde seg til når det er spørsmål om å rive hus. Han og Lissie planlegger Bygruppas initiativ overfor kommunen for å få til et mer pietistisk syn på det som mange betrakter som «gammelt brask».

Arne,

Arve, Lissie

Åge har snakket med sin bror Bjørn Evensen om at byggeskikk må være med i kommuneplanene.

Dag foreslår å arrangere byvandring til våren fra Kvisgårdshjørnet til Kaffistova. Da vil mange av de verneverdige bygningene kunne studeres og kommenteres.

Dag

Vi har fått avbud på lørdagsforedraget i februar. Arve forsøker å arrangere byvandringen da, etter en kort / kald vandring går vi inn til kaffeservering (Kaffistova?)

Arve

Arve hadde nye opplysninger til Edins artikkel om sin fars bedrift «Solid Møbelfabrikk» og Olaf Antonsens slekt, de hadde både østre og vestre Hørstadstuen samt Tømmerhol.

Tore Hansen ønsker å få til et by- eller industrimuseum. Ove jobber fortsatt med kontakten med Mustad-ledelsen.

Tore, Ove

Odd Martin skriver for årbokartikler og Gjøviks Blad.

Bjørn Blichfeldt har overlevert sin far Leif Blichfeldts arkivmateriale til Mjøsmuseet. Det er bestemt at Historielaget / Bygruppa skal disponere materialet som skal oppbevares på Kauffeldtgården. Lissie etterlyser arkivskap som materialet var i. Vi har startet arbeidet med å få en grov oversikt over innholdet.

Lissie,

Svein Erik

Dag fortalte at Meieribygningene i Øvre Torvgate nå er helt strippet innvendig

Arve fortalte om en beretning han hørte på besøket på gravlunden, fra Roald Høgberget. Den 20 april 1940 lå det en tropp øverst på gravlunden, der krematoriet ligger nå, og ventet på de tyske styrker. Det kom en lastebil med norske soldater opp Hunnsvegen som ved en feil ble beskutt og en nordmann skulle ha blitt drept. Er det noen som kjenner til denne episoden?

Arve

Alle

Ove har bedt Mustads ledelse om et møte og har en rekke ønsker om hjelp til lokalhistorien, blant annet hustufter ovenfor Brusveen gård. Det vil være fornuftig å arrangere en vandring dit til våren før det vokser til igjen med nytt buskas.

Ove,

Arve, Ove

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene.

Lissie

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder.

Dag: vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.

Knut

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 04.10.2017 i Kauffeldtgården, 13 stk til stede

Lissie har mottatt mail fra kunstforeningen som har reservert utstillingslokalene i Kauffeldtgården uke 43-45.

Lissie

Filmene for visning på institusjonene er ferdig, kontakte Tove L. om datoer

Lissie

Dag hadde fått et flott fat (forniklet) med motiv fra Hovdetoppen, fra Laila Hveem.

Byvandringen på lørdag: Erland har laget plakat. Dag ordner kaffekanner og Lissie koker kaffen for servering ved kirka. Dag kjøper boller til kaffen, det er gratis, men vi tar med en glassbolle for frivillige bidrag.

Dag,

Lissie

Anne-Lise fortalte om et lokalhistorielag som har fått scannet alle sine årbøker og lagt ut på nettet. Kan dette være noe for oss? I tilfelle må det innhentes tillatelse fra alle forfatterne, evt. deres arvinger. Det er støtte å få til et slikt arbeid.

Odd Martin: NTNU-studenter har laget en Gjøvik-app som viser til alle statuer og byster i byen. Et utmerket tiltak, kanskje vi kan bidra med ytterligere opplysninger / steder? Lissie har et manus fra før, som ingen brukte, dette kan de få. Odd Martin tar kontakt med de studentene som Gjøviks Blad har snakket med.

Han er negativ til nedbygging av Nedre Stokke i forbindelse med evt. nytt storsykehus. Dette støttes da det er en verdifull, historisk gård med mange fornminner.

Odd Martin

Åge lager en rapport om Leia på bakgrunn av innspillene på byvandringen i Leia. Kulturminneforvaltningen ønsker en oppsummering av dette arrangementet:

Åge,

Lissie

Dag er ferdig med utstillingen, det var mange som var overrasket over at det var en gjøvikenser som hadde fått til en slik flott produksjon. Ca 500 signerte i gjesteboka og det var flere som ikke skrev seg inn der. Odd Martin skriver om Tore Stang til årboka. Utstillingen skal opp igjen på Kauffeldtgården når det blir ledig der.

Odd Martin

Dag har vært i kontakt med de nye eierne av Arbeidersamfundet. Møtet 4/11 er klarert, men det var mye om og men med de videre planene våre. De fikk datoene framover, men ønsker at vi bruker andre ukedager enn lørdag. De skal koste på mye, og hva da med prisen på leie? Vi må se på alternativer, f.eks. biblioteket.

Lissie

Dag har en idé om et litt større arrangement for Mimredagen 2018, for eksempel sammen med historielaget og Mjøsmuseet, sangleker på Gjøvik Gård.

Vi samler utklipp til en scrapbook for Bygruppa.

Svein Erik

Arne har sett at noen utgaver av avisa Samhold nå er scannet i Nasjonalbiblioteket

Arne hadde md bilder av gamle hus som Arve fikk. De sammenholdes med nye bilder og Arve setter opp materialet for sammenligning. Det er flere hus som er tatt godt vare på, dette må berømmes, samtidig som vi kritiserer dårlig stell av andre verneverdige hus. Lissie har den forrige verneplanen, hun organiserer et formøte, før henv. til kommunen.

Arve

Arve har levert råmanus om Solid Møbelfabrikk til Edin som leser korrektur.

Arve, Edin

Arve har skaffet sponsor - Alfa Installasjon - til utsetting av bokhylle med årbøker på institusjoner. Noen må lage hyllene. Han har også laget et hefte med innholdet i alle årbøkene.

Arve

Johs Olsen vil ha årets årbøker for salg.

Arve

Arve: Hva gjøres med skulpturene på Nytorvet? Lissie: Det er bevilget penger til å sette dem opp ved brua som skal komme ved Gjøvik Gård, men flyttingen er utsatt pga usikkerhet om ny vei til Farverikvartalet. Etterlyse vedtak i saken.

Lissie

Arve har hatt kontakt med en dame fra kommunens gravlundforvaltning som vil være med på -vandringen. Vi bør ta bilder av alle gravminnene og legge til familiekommentarer. Lissie sjekker hva vi sitter på allerede. Det finnes også et kirkegårdskart.

Lissie

Erland har bilder av mange garder i Vardal som han ikke har navn på. Han ble invitert til Vardalsgruppa der det er mange lokalkjente som kan hjelpe.

Erland

Erland og Arne viste til slutt de filmene som er laget til den kulturelle spaserstokken.

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene.

Lissie

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.

Knut

Svein Erik
Onsdagstreff i Bygruppa 20.09.2017 i Kauffeldtgården, 12 pers til stede

Lissie nevnte noen punkter fra forrige onsdagsmøtes referat, bl.a. Kjell Roger Hansebråten, håndverker på Mjøsmuseet, sitt arbeid med Mustadøkser. Ove Viken kunne nå vise fram varekatalog for økser ca 1920. Han lager en kopi til Kjell Roger. Økseproduksjonen på Mustad startet på Åmot i Hunndalen.

Fra oppfølgingssaker er kulturminnedagen nå fullført med Dag og Åges omvisning i Leia

Ove

Markensutstillingen med Tore Stang er ferdig planlagt, siste finpuss foregår i dag, åpning i morgen.

(Se bilde fra åpningen, kopiert fra Dags presentasjon på Gjøviks Tapte Historie.)


Dag

Byvandringen i Leia var meget vellykket, neste 80 deltok og runden tok 2 timer mot 1 som planlagt, da det var mange som kom med bidrag og det var god stemning.

Dag samler noen gamle Leia-folk for bilder og dokumentasjon.

Dag

Dag har avtalt med Arvid Kjeldsen, tidligere byveterinær i Gjøvik, at han kommer på lørdagsmøtet april 2018 og presenterer stoffet sitt fra «Mat Miljø og Helse».

Dag

Lørdagsmøtet i november er ikke bestemt. Kan filmdagen legges dit?

Dag sammenkaller ei gruppe til å planlegge denne: Arne, Odd Martin, Erland og Knut.

Dag

Dag har fått to filmer av Tos Kristiansen, Knut ser gjennom og plukker ut det som er relevant.

Knut

Bygruppa har fått et gavebrev fra DNB Gjøvik der de donerer et treskjærerarbeid av Barstad som vi skal stille ut på forskjellige offentlige steder i byen. Dag organiserer overrekkelsen.

Dag

Lissie har registrert at Per Sandvik har samlet mye stoff inkl. bilder fra Kampen og Klippen. Vi bør inngå et samarbeid med ham om disse og andre bydeler. Svein Erik lufter ideen med ham fk helg. Han kan inviteres til et onsdagsmøte for diskusjon.

Lissie

Svein Erik

Svein Erik orienterte om «navn i Gjøvik». Det er viktig å illustrere stoffet med bilder av de omtalte personer og steder. Erland hjelper til. Lissie har omtalt prosjektet i historielagets styre der det var interesse for å utgi et hefte eller bok med stoffet.

Vi må finne en god måte å produsere den på. Per Furseth kan muligens bistå.

Kulturstyret i kommunen har nettopp vedtatt nye retningslinjer for støtte til frivillige lags kulturarrangementer. Det kan gis inntil 10.000 kroner per arrangement, behandlet administrativt.

Svein Erik

Thormod er tilbake i jobben med barnehagen ved idrettsplassen, den som senere ble flyttet til Fengselssletta (Eidsvolds plass).

Arve jobber med avviklingen av Lilleengens eiendom Hunn i 1946-47.

Vi ønsker å bevare gamle hus, og Arve foreslår at Arne tar bilde av de mest bevaringsverdige som fortsatt eksisterer og sette bildene sammen med eldre bilder for å vise hvordan utviklingen har fart med dem. Slike eksempler må tas med til kommunen, både der det er gjort bra bevaring og der det ikke har skjedd. Lissie har funnet igjen den gamle verneplanen for Gjøvik og lager en ny oversikt da mange av bygningene fra da, ikke eksisterer lenger. Hun samler nå stoff og vil lage en liste til neste møte.

Lissie

Arve har ordnet med at Johs Olsen selger årbøker i butikken. Videre jobber han med å få til sponsoravtaler med bedrifter der det settes ut bokhyller med årbøker på institusjoner der sponsoren får presseomtale ved overrekkelsen.

Arve forbereder byvandringen 7.10. på Hunn kirkegård med påfølgende tur til dagens Gjøvik kirke. Han lager et hefte til utdeling til frammøtte og et fyldigere notat for historielagets dokumentasjon. Lissie og Arve lager annonse som Dag sender avisene. Erland lager plakat.

Arve Lissie Dag Erland

Edin arbeider med møbelfabrikken Solid

Arne har laget Gjøvikfilm med fire bolker á 15 minutter.

Ove fortalte om samlingssteder for Mustadansatte, mange arrangementer på Lompa samlet ansatte, men også lenger opp i Mathias Topps veg var det et samlingssted: Flaggstanghaugen.

Ove skal ha nytt møte med Terje Solheim i uke 40 for å følge opp planene i industriparken.

Ove

Den kulturelle spaserstokken. Arne har redigert film med fire bolker á 15 minutter med pauser. Den skal foreløpig vises på 6 institusjoner, midt på dagen.

Arne

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene.

Lissie

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.

Knut

Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 06.09.2017 i Kauffeldtgården, 15 pers til stede 
Kjell Roger Hansebråten, håndverker på Mjøsmuseet, samler på økser fra Mustads økseproduksjon i Gjøvik og på Lysaker. Han hadde med et utvalg som han viste fram. Hans ønske er at noen kan melde seg og fortelle hva de forskjellige merkene på øksehodene betyr.Ring gjerne KRH på 94786587
 

Fra venstre: Kjell R. Hansebråten, Arve Thune, Åge Willy Larsen, Edin Antonsen og Lissie Norland. Kjell oppfordres til å skrive årbokartikkel, Svein Erik lager notis til Krøniken.

Foto: Svein Erik Strande
Alle må være på vakt og varsle Kjell.
Etter visning av økser var det kaffe og samtale rundt bordet.  Åge
Byvandringen til lørdag starter kl. 11:30 på Nytorvet. Åge refererte ruta. Arve
Lissie refererte fra styremøtet i Bygruppa, byvandring 7.10. Hunn kirkegården og kirka Arve
Noen som vet mer om Martin Strerri? Arve finner fram det han vet og skriver det ned Arve
Den kulturelle spaserstokken. Arne K. redigerer film til ca ½ t og legger inn pauser. Den skal foreløpig vises på 6 institusjoner, midt på dagen.  Arne
Arve: Vi bør levere bokhyller til hjemmene med årbøker og få med firmaer til å sponse disse, og få dekket overrekkelsen i avisene Arve
Markensutstillingen: Tore Stang har laget en plakat for denne, han vil og selge signerte plakater. Odd Martin vil ha et møte med ham fredag f.k. Odd Martin
Svein Erik refererte fra arbeidene med Rambekk-gårdene og med navneheftet Svein Erik
Odd Martin arbeider med Gjøvik Kinos historie. Odd Martin
Åge Willy poengterte at dagen var 70-årsdagen for restart av Gjøvik Guttemusikkorps. Fortalte så om Trygdekontorets bygg fra 1958 som ble malt med to-komponentmaling av Eivind Solberg som var trompetist i Big Chief Jazzband. Han skriver ned dette Åge Willy
Terje jobber med årboka, skriver om Jemtland, samarbeider med Ola Ødegaard, samler muntre historier fra Gjøvik og forbereder kåseri om Vindingstad. Terje
Arve har vært i kontakt med Kjell Hovde som skriver om Lilleengen. Arve holder på med årbokartikkel om Karl Overn. Arve
Knut lager DVD av de få filmene han har fått. Knut
Lissie og Arve lager et avisinnlegg i Bygruppas navn, med kritikk av kommunens slappe holdning til å bevare gamle bygninger i Gjøvik. Arve
 Lissie
Åge foreslår at vi i Bygruppa bidrar til Bjørn Rognstads kultursti langs Hunnselva, med informasjon / infoplakater om de ulike stedene og deres historie. Åge
  
Oppfølgingssaker  
Industrimuseum for Gjøvik Ove, Dag
Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene. Lissie
Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen Knut
Lissie orienterte om kulturminnedagen til høsten. Vi har nå arrangert to grensevandringer langs grensa fra 1921. Vi skal forsøke å få til et samarbeid med Gjøvik kommune i år om temaet «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Vi kan lage til noe til vår septemberlørdag: byvandringen i Leia. 
Lissie

Åge
Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 24.05.2017 i Kauffeldtgården, 11 stk til stede 
Lissie hadde forfall og Erland ledet møtet, som var det siste før sommerferien 
Referatet fra sist, ble nevnt, Svein Erik prøver å levere det til de som ikke har e-post. Å kopiere det inn i en tekstmelding gikk ikke, han forsøker videre. Et forslag: skriv et brev!Svein Erik
Håvard hadde ordnet materialet vi fikk fra Byhistorisk vedr. Bassengparken. Det er arkivert i Kauffeldtgården og er tilgjengelig for de som er interessert i å bruke det til utstilling, årbokartikkel eller lignende. 
Rolf Bjørn har vært aktiv i settefiskproduksjonen i Bassengparken og kan fortelle mye om denRolf Bjørn
Arkivet inneholder også mange andre temaer fra Byhistoriske sine Utstillinger 
Ove holder kontakt med Mustad AS’ ledelse og skal forsøke å finne gamle kart/tegninger over Hunnselva.
Han skriver om Autoline og tar sikte på årbokartikkel 2018
Ove
Rolf Bjørn fortalte om rektangler i bakken på ei slette i lia mellom Brusveen gård og Hovdetoppen. I syd for ruinene på toppen er det en bratt skrent ned mot Brusveen, denne kalles Solberget. Nedenfor Solberget ligger den nevnte sletta og Rolf Bjørn mener at sporene der er rester etter dyregraver. Ellers forteller han om mineralet melkekvarts som det finnes rikelig av i området. Det har vært tatt ut bruddstykker av denne til bruk i redskaper med skarp egg. Rolf Bjørn
Arve planlegger en vandring langs «Middelaldervegen» mellom Skjervenbakken og Øgardsjordet. Dette er en hulvei som er dannet ut fra en smal vei for gående og/eller hester og andre dyr før det kom hjulredskaper i bruk.
Han forteller også om en lignende trasé på Gryte i Vardal som de planlegger å rydde. Det er svært vanlig at det vokser hassel langs disse gamle veiene. Det kan ha sammenheng med at veiene ble anlagt på lyse og tørre steder som ble tidlig farbare om våren. Han viser til at det finnes hassel langs hele traseen mellom Nordlia og Fluberg.
Arve
Arve fortalte om gårdsstrukturen i Vardal (i dalen, ikke kommunen). Utgangspunktet for de gamle vikingetidsgardene (med navn som ender på –stad) var at alle måtte ha et jorde som sørget for kornproduksjon og mat til gården folk over vinteren. Disse arealene lå / ligger midt i lia, ikke for høyt (tidlig frost) og ikke nede i dalbunnen der det ikke var naturlig drenering.Arve
Hvor i Gjøvik har det vært sirkus? Tranberg, Felgselssletta, Wangssaga (der Strand Hotell ligger i dag) og Fastland. I Røverdalen var det bare tivoli i forbindelse med Gjøvik-Marken. Har noen mer kunnskap om dette? Meld inn til: Håvard
Bjug Ringstad er nå leder for Gjøvik Gårds Venneforening og skriver til oss at de er nominert til GOBB-prisen. Han ønsker at vi stemmer på dem ved å gå inn på https://no.surveymonkey.com/r/GOBBprisen17  
Knut har ikke fått svar fra OA etter henvendelse om evt. arkiv etter TV Innlandet.Knut
Erland refererte fra Barstadutstillingen som nå er tatt ned. Det var bra frammøte, bl. a. over 100 på åpningsdagen. Kunstforeningen som vi samarbeidet med, samler inn opplysninger om flere arbeider av Oddvar Barstad for å lage en katalog over hans verk.Erland
  
Oppfølgingssaker
 
Industrimuseum for Gjøvik. Ove, Dag
Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene Lissie
Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen. Knut
Svein Erik tok opp igjen beretningene om hustufter i åsen ovenfor Brusveen. Ove kan se mer etter på gamle kart og Lissie forsøker å finne de gamle orienteringskartene hun mener å ha sett disse inntegnet på. Rolf Bjørn fortalte at det har vært fangstgraver/fallgraver i dette området. Svein Erik
Lissie orienterte om kulturminnedagen til høsten. Vi har nå arrangert to grensevandringer langs grensa fra 1921. Vi skal forsøke å få til et samarbeid med Gjøvik kommune i år om temaet «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Vi kan lage til noe til vår septemberlørdag. Lissie
Svein Erik

 Onsdagstreff i Bygruppa 03.05.2017 i Kauffeldtgården, 13 pers. til stede 
Edin hadde med bilder og en film med diverse lokalhistorisk innhold, bl.a. Sommer på Eiktunet 1999 og Gjøvik Historielag på Mustad-besøk. Håvard overtok filmen for digitalisering. Håvard
Werner ble innkalt til møtet og overrakt bursdagspresang og stor takk for all hjelp som Historielaget få av ham og Museet. 
Håvard har et lerret for filmfremvisning osv. som han tar med på neste onsdagsmøte.Håvard 
Lissie oppsummerte arbeidet med utstillingsåpningen, skaffe vakter, plakat: Erland og montering torsdag ettermiddag. 
Landslaget for lokalhistorie holder årsmøte i Gjøvik til helga, historielagene på Toten og Gjøvik arrangerer, Mjøsmuseet ordner omvisning, > 60 stk. 
Anne-Lise orienterte om reorganisering av Oppland Historielag. Dette har sovet i mange år, men lagene i Gudbrandsdalen og Valdres har organisert seg i hvert sitt regionlag. Det sovende fylkeslaget vil bli avviklet og et nytt regionlag for Jevnaker, Gran, Land, Toten og Gjøvik blir opprettet i september i år. Anne-Lise har tatt på seg å stå for dette.
Det blir to korte årsmøter med litt program ekstra, for eksempel stedsnavnprosjektet.
 Anne-Lise
Det blir utflukt til Eidsvoll og Mjøssamlingene den 20. juni, dersom minst 25 melder seg på.Odd Martin 
Lissie ønsker bilder fra øverst i Storgata (den rette delen, mellom Trygdekassa og Gullsmedsvingen)Alle
Vi bør skaffe mange flere til å betjene inngangen til Eiktunet-dagen 27. august. Sist ble det lange køer og mange negative reaksjoner. Edin har sittet i denne komiteen i mange år og ønsker seg flere medhjelpere.Alle som kan 
Svein Erik deltar som Historielagsmedlem på OA’s videokurs for mobiltelefoner 11. mai.Svein Erik
Rolf-Bjørn har sett etter opplysninger om to navn, men har funnet lite om «Henniken» og «Kristian Kriger». Han fortalte om Ernst Robert Nielsen som skar ut portaler til Tranberg og Gjøvik Gård. Han vil se etter om det finnes bilder av disse. Han skriver ned det han vet, Lissie kan bidra.Rolf Bjørn 
Ove har vært med Arve Th. og snakket med Hans Forseth; det kan bli årbokartikkel.
Ove skriver om Mustad Autoline i samarbeid med Frode Pedersen.
Ove kan låne historielaget et sett båndopptak med gamle Mustad-pensjonister for digitalisering.
Ove 
 Odd Martin fortalte en anekdote fra den fiinere kolonialforretningen til Klevenberg i Vingården, en kunde proklamerte: Je vil itte kjøpe mer ost hær, dom bære etopp’n! Han leter etter etterkommere etter Guttorm Granum, Gjøvik Hotell.Odd Martin 
 Bjørn arrangerer årets Gjøvik-mesterskap i stikkekastingBjørn 
 Knut samler gamle filmer fra Gjøvik. Forsøkte å etterlyse i avisene men fikk bare inn to stk. første uka, så ble det stille. Han forhører seg i OA om det er noe arkiv etter TV-Innlandet derKnut 
 Bjørn foreslår at vi legger inn en fast post på lørdagsmøtene der vi på fem minutter presenterer våre prosjekter og oppfordrer folk til å bli med. 
  
Oppfølgingssaker 
Industrimuseum for Gjøvik.Ove, Dag 
Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. Han og Lissie arrangerer en samling av folk som husker de gamle navnene, onsdag 10.5. Han er nå ferdig med Biri som er bra dekket.Lissie
Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder Dag: Vi får 17.000 kroner fra «Den kulturelle spaserstokken» dersom vi kan lage en 25 min. film om gamle Gjøvik som vi viser fram på eldresentre og lignende. Den må være klar til høsten. Det kan bli flere forskjellige slike, en av dem kan være en redusert utgave av «Borger Dahl-filmen». Lissie kan bli med og fortelle ved siden av visningen.Knut
 Svein Erik tok opp igjen beretningene om hustufter i åsen ovenfor Brusveen. Ove kan se mer etter på gamle kart og Lissie forsøker å finne de gamle orienteringskartene hun mener å ha sett disse inntegnet på. Rolf Bjørn fortalte at det har vært fangstgraver/fallgraver i dette området.Svein Erik 
 Lissie orienterte om kulturminnedagen til høsten. Vi har nå arrangert to grensevandringer langs grensa fra 1921. Vi skal forsøke å få til et samarbeid med Gjøvik kommune i år om temaet «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Vi kan lage til noe til vår septemberlørdag.Lissie

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 19.04.2017 i Kauffeldtgården13 stk til stede

 

Møtet der Arne Julsrud Berg og Inger Christine Årstad kommer på et av onsdagsmøtene våre, er utsatt

Lissie

Knut var forhindret, men Arne som han hadde samarbeidet med for å samle gamle Gjøvik-film-snutter, viste fra eksempler på hva de hadde funnet, bl.a. på Nasjonalbiblioteket nb.no. En samle-DVD på 45 min. egner seg godt til å ta med på gamlehjem og lignende for å vise. Den kan kanskje lages slik at den kan selges?

 

Bjørn ordnet med innsamling til minne om Edvard Bjørge som døde 9. april.

 

Svein Erik har avsluttet gjennomgangen av Guldborg Lihagens utklippsbøker. Mye av materialet kopieres og legges i emnearkivet. Hva med å lege ut på digitalt museum?

Han etterlyste erfaringer / kunnskap om bruken av potetgras i silofôr til husdyr under krigen. Arve kunne bekrefte at dette ble frarådet, da det er giftig.

Svein Erik

Rolf Bjørn fortalte om flaggstriden 1900, viste fram et forstenet sjøpinnsvin, glassbit fra Biri Glassverk og gamle spikere fra Mustad. Han husker «Henniken»godt og vil skrive ned / fortelle det han vet. Lissie samler dette materialet.

Rolf Bjørn 

 

Lissie

Odd Martin kunne fortelle av Arbeidersamfundet i Gjøvik var først ute med å bruke det rene norske flagget.

Han foreslår å arrangere en rusletur i byen til utvalgte statuer og skulpturer. Evt. rundt på Hunn kirkegård og se på kjente folks gravminner, Rolf Norland kan spørres om å fortelle her.

 

 

Odd Martin

Bjørn leter fortsatt etter hvem som har trefiguren i sitt eie, den som Bjarne Smedhaugen viste bilde av på Gjøviks Tapte Historie. 

Sven Barstad har mye Barstad-materiale etter sin onkel, som vi kan låne til utstillingen.

Vi er sikret vindusplass i to forretninger i Storgata til reklame for utstillingen.

 

Bjørn

Sigbjørn er ferdig med Totenpopens historie, den kommer snart i salg. En utstilling i den sammenhengen er planlagt på Holmen Brænderi ved siden av glassutstillingen. Han jobber med den lokale industrihistorien og er spesielt ute etter stoff om Ola Kongshaug og hans deltagelse i «Bik Bok»-kleskjeden. For øvrig alt om teko-industrien er av interesse. Rolf Skonnhovd kan kanskje fortelle om dette. Historielaget hadde utstilling om tekoindustrien i Gjøvik og Arve har bilder av alt materiale derfra som han kan låne bort. Lissie har mye materiale fra arbeidet med å lage «Gjort på Gjøvik».

 

 

 

Sigbjørn

 

Arve

Lissie

Arve holder på med en årbokartikkel sammen med Odd Martin om «Iversen-historier». Han leter etter plasseringen av hus osv. ved Hunnselva / Brufoss og i Hunndalen. Ove ser etter gamle kart i Mustads arkiver og Lissie har purt Hunton om de har noen kart.

Arve har flere kart til skanning hos Bekkevold; han har og funnet en betongkonstruksjon fra «Damhuggu». Leter etter rester av kanalene til Lilleengen-bedriften. 

 

Arve

Lissie har fått en forespørsel om det er noen som vet noe om etterkommerne etter Backstrøm / Gjøvik Hotell.

Hun jobber med et av Gjøviks eldste hus, der Bruktbua øverst i Storgata holder til. Når hun blir ferdig med Farverikvartalet er det kvartalet rundt Skattumsgården og nabohusene på andre sida av gata, hun samler stoff om. Dette er på bruket Nyholmen.

 

 

Lissie

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

 

Industrimuseum for Gjøvik.

Ove, Dag

Tilby institusjoner å komme med filmer fra gamle Gjøvik og vise på hyggekvelder

 

 

 

Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 22.03.2017 i Kauffeldtgården 
 12 pers til stede
Lissie har snakket med Arne Julsrud Berg om historielaget – bygruppas bekymring for bygningsvernet i Gjøvik. Han vil ta med seg Inger Christine Årstad og komme på et av onsdagsmøtene våre, helst 19. april evt. 3. mai. Kommunen har parallelt med oss også startet en vurdering av verneverdige bygninger. Lissie
Edin har arbeidet med slekt, produkter og bilder fra Solid Møbelfabrik til en årbokartikkel.  Edin
Svein Erik viste to oversikter over arkivmateriale som er tilgjengelig for alle på Kauffeldtgården: Videoer og bilder på CD / DVD og arkivnøkkelen for temaarkivet med avisklipp og lignende. Videre ble det informert om de mange avis-utklippsbøkene fra Guldborg Lihagen. Arbeidet med gatenavnprosjektet fortsetter. Bjørn foreslår at vi tar initiativ til oppsetting av skilt på de mest kjente stedene med egne uoffisielle navn. Han setter opp ei liste over aktuelle navn. Svein Erik


 Bjørn
Rolf Bjørn poengterte at det var vannets dag. Han har en lampe som han vil donere til historielaget – bygruppa, den hang på jernbanestasjonen inntil det kom elektrisitet dit. Videre hadde han noen skrifter om røverne i Røverdalen og politivedtektene fra 1930, som vi kopierte til vårt arkiv.

Svein Erik
Åge Willy har arbeidet med Skibladners 100-årsjubileum. Han etterlyser granittkulene som sto utenfor posthuset.


Knut har arbeidet med private filmer. Etterlysningen av private opptak i avisen har gitt resultater, 2-3 filmer fra en person og henvendelse fra flere andre som kommer.Knut
Bjørn har søkt om økonomisk støtte fra Stiftelsen Kåre Berg og fra kommunen. Han har skrevet brev i forbindelse med kart over grunnavgifter i sentrum. Han har minnet partene om jobben med å sette opp igjen tårnspirene på Grand Hotel og Vingården; og påpekt feil og uheldige gatenavn.Bjørn
Arne samarbeider med Arve Th. om navn på personer på bilder. Han anbefaler å søke etter bilder fra Gjøvik på digitalmuseet som nå har fått en stor samling fra en østfoldfotograf som var mye på Gjøvik. Han overfører data fra gamle disketter til CD.
Arne
Bjørn oppfordrer alle til å sette seg ned med foreldre, tanter, onkler og andre eldre og få dem til å fortelle om sine opplevelser.
Vise fram bruken av kilder for lokalhistorie og slektsgranskere på et av våre møter.
 Alle
 Bjørn/Arne
Arve Th. har til nå skrevet ca 100 sider på sin families historie inkl prestegardens historie. Denne siste kan en lese på nettet: prestegardslaaven.no
Lissie og Ove var på Mustad og fikk låne Mustadmuseets arkivnøkkel for deres museum.
Arves teori om navnet Buskerud der det nå ligger to hus med leiligheter, bygd som arbeiderboliger for Mustad: Det lå en gang et bruk her ved navn Buskerud, et husmannsbruk under Brusveen. Navnet har så blitt brukt om hele området. Navnet Buskerud kan enten komme fra «Biskopens rydning» eller en rydning i et buskas.
Sigbjørn Hemstad: Prosjektet med popmusikken er avsluttet, den kommer ut til jul til pop-rock-utstillingen. Han jobber med industrihistorien for Gjøvik og Toten, fra Biri Glassverk til i dag.
Knut Jørgen leter etter en film fra H. B. Falk 
Erland savner skilting i byen som viser til severdigheter og lignende som turister leter etter. Dette bør være en oppgave for «Byen vår Gjøvik» heller enn turistkontoret som nå skal favne et mye større område med Toten og Hadeland. 
  
Oppfølgingssaker 
Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag, den er sendt og behandles i vårBjørn
Industrimuseum for Gjøvik, blir diskutert med Mjøsmuseet nåOve, Dag 

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 08.03.2017 i Kauffeldtgården 
 15 stk til stede 
Lissie hilste fra Ove som hadde falt på isen og brukket et ben i håndleddet. Han hadde snakket med Terje Solheim om samarbeidet mellom Historielaget og Mustad. Det skulle ordne seg med lokale for å gå gjennom arkivet. De ønsker å endre opplegget i sitt museum til mer lokale besøk.
Mulighetene for å få til et felles bymuseum / industrimuseum må diskuteres med Holst Mustad. «Lompa» brukes i dag som festlokale.
 
Ove hadde fortalt at studenten (Ødegård) fra Gjøvik som hadde skrevet om Mustads salg i Amerika, var villig til å komme og fortelle om sine funn. 
Arve hadde tidligere diskutert museums-saken med Hans Holst Mustad og registrert interesse hos ham for at Mustads museum burde flyttes til et sted der det sirkulerer folk, for eksempel Støperibygget. 
Vi bør invitere Arne Julsrud Berg til Bygruppa / Onsdagstreffet for å drøfte mulighetene for et samarbeid med Mjøsmuseet om bymuseumLissie
Lissie oppsummerte det åpne møtet på Arbeidersamfundet sist lørdag. Det var laget fin plakat, men informasjon på sosiale medier var for dårlig. Håvard vil ta den jobben. Vi fikk inn ca 900 kroner og hadde ca 40-50 besøkende (sport på TV, vinterferie).
Det manglet hjelp til å montere teknisk utstyr.
Vi bør ha en «myggmikrofon» med trådløs kontakt med forsterker. Bør vi skaffe oss det?

Håvard


Dag
Bjørn

Lissie: Vi er invitert til Mjøsmuseets glassutstilling på Holmen. Vi legger onsdagstreffet 5.4. dit. Inger Christine Årstad vil holde foredrag.Lissie
Barstad-utstillingen er på gang.Dag
Edin: Har snakket med folk som vet mye om Mustads Longline.
" har samlet bilder og stoff om Solid Møbelfabrikk. Det var hans far og onkel som startet denne sammen med to stk Jostad i Breskebyen. Han har også møbler derfra og bilder av disse til en artikkel. Arve hjelper til med å skrive dette sammen. Arne har kanskje bilder fra Solid Møbelfabrikk da han var nabo med den.
Arve og EdinArne
Rolf Bjørn Ridder-Nielsen fortalte om berggrunnen i Gjøvik og viste eksempler på mineraler som han hadde funnet under utsprengningen av Fjellhallen. Den utstillingen han lagde til Fjellhallen er nå i hovedsak flyttet til Vardal Ungdomsskole.
Bjørn foreslår at Rolf Bjørn R-N holder foredrag om Gjøvik-geologien på et lørdagsmøte

 

Bjørn

Åge Willy fortalte hva han hadde funnet ut om Dørffel som hadde Real Frukt og Tobakk i Gjøvik. Det er fortsatt uklarheter i hvordan han hadde kommet til Norge. Det skal være ei datter på gården Sterud der han kom først, som kanskje kan vite noe mer. Åge Willy
Knut driver med Simonsen-filmene og ønsker å få låne andre private filmopptak med allmenn interesse fra Gjøvik. Han ønsker at Bygruppa tar et initiativ for å komme i kontakt med folk som har noe å låne bort. Odd Martin kan lage en avis-sak på dette. Knut
Odd Martin
Til 1961-jubileet lagde Paul Strand en fanfare og den ble tatt opp på film. Åge Willy vil forsøke å finne ut hvor denne kan være.Åge Willy
Arne har funnet en gammel PC som kan oversette innholdet på gamle disketter til dagens lagringsmedier. Vi går gjennom historielagets arkiv og sjekker innholdet på de diskettene som ligger der.Svein Erik
Arne har nå funnet enda flere handelsregistre for Norge og mangler nå kun 7 årganger 
Tormod jobber med foredraget om Blessing Dale og barnehagen i Marcus Thranes gate 
Arve har samlet stoff om Tongjordet i mange år og vil nå begynne å skrive. Åge Willy har bidratt med mange navn. Han driver også med Lilleengenbrødrene. 
Bygningsvern i Gjøvik ble tatt opp. Det ser ut som om kommunen ikke er interessert i å verne andre bygninger enn de som de er nødt til: Vernegrad 1. Andre vernegrader brukes ikke til noe. Lissie vil forsøke å lage et tema om dette og presentere for kommunen hva vi mener om bygningsvern. Lissie
Vi har fått fire bokser med utklippsbøker etter Gulborg Lihagen. Her finnes et meget stort antall avisklipp som kan være av interesse. De står på møterommet 2. etg. 
  
Oppfølgingssaker 
Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidragBjørn
Industrimuseum for GjøvikOve, Dag 

Svein Erik


 Onsdagstreff i Bygruppa 22.02.2017 i Kauffeldtgården 
 12 medlemmer til stede, gjester: Bjørn Blichfeldt og Torbjørn Aurvåg 
 Bjørn Blichfeldt åpnet det hele med å overrekke Gjøvik Historielag, Bygruppa to gjenstander som gave: Den første lyskasteren som ble brukt ved skøyteløp på Fastland, og et stort, vakkert og gammelt merke for «Gjøvik Handelsforening» som antagelig var forløperen til «Gjøvik Handelsstands Forening». Torbjørn Aurvåg kom for å omtale overrekkelsen i Gjøviks Blad.  
 Til referatet fra 8. feb.: Edin: Det var Linnerud som drev gartneri i Bakkegata, og ikke Lindstad som det sto i referatet. Edin kan samle mer stoff om brødrene Linnerud og naboene deres. Edin overrakte Bygruppa brosjyrer fra Møbelfabrikken Solid.

Far til Bjug Ringstad, Reidar Ringstad hadde finsnekkerverksted.

 

 Svein Erik

 
 Edin

Arne K. viste innholdet på en minnepinne som inneholder alle utgitte handelsregistrene for Norge der en kan søke på firmaer eller steder en er interessert i. Kan lånes av alle interesserte.  Arne K.
Gamle filmer kan konverteres til digitalt hos Gisle Enger på Landmarkhjørnet 
Erland jobber med kart og stedsnavnprosjektet Erland
Tormod jobber med artikkelen om barnehage Tormod
Knut leter etter film fra Gjøvik Gård fra slutten av 70-tallet.   
Dag planlegger Barstadutstillingen og har hatt møte med kunstforeningen. De har også kontakt med Gjøvik malerklubb. Utstillingen skal åpnes 6. mai kl. 14:00 i Kauffeldtgården, samme dag som Mimredagen 2017.  Dag
Dag etterlyser lokale for et bymuseum i Gjøvik Dag
Dag jobber med Mimredagen 6/5 der Odd Magne Lundby nok en gang har meldt avbud med sykkelpumpa. Vi må finne erstatning. Det eneste som nå er sikret er 20 min. med Blåveisene Gjøvik Veterankorps. Dag
Ove refererte til en student som har skrevet om Mustads salgsarbeid i Amerika 1903 - 1921. Han kan kåsere for oss om det. Ove
Per A. Kristiansen kan fortelle om sine opplevelser som utenriksmedarbeider i Aftenposten. Terje
Lissie: Jens Christian Kolberg, Høvik, som har donert en rekke antikke gaver til Mjøsmuseet, er død. Hun skal delta i begravelsen. Lissie
Åge Willy: Vi fikk hvert vårt glass til Garde-foreningens jubileum på Gjøvik Gård. De var laget av Gjøvik Glasverk og hadde Garde-uniformens buksestriper som pynt. Han donerte Lissie sitt glass og hun satte det på møterommets hylle. ÅW fortalte om opplevelser fra Garde-tjenesten. Han oppfordres til å skrive ned sine erindringer. Åge Willy
Odd Martin foreslo å arrangere en busstur for historieinteresserte til interessante steder i dagsturavstand. Forslag på steder: O.M.
 Alle
Arne fikk med seg en gammel diskett med arkivmateriale for å forsøke å lese den og oversette til moderne lagringsmedier. Arne
Lissie: Mjøsmuseet vil registrere Toten-skjeer. De som har, kan møte opp på Melkefabrikken på Kapp 22. eller 23. mars eller Eiktunet 28. mars. 
Ove har hatt kontakt med Mustad Autoline som ønsker at vi skriver om deres historie, Ove skriver ned det han vet.  Ove
Svein Erik fortsetter å lage DVD-plater med videoopptak fra kåserier osv. Svein Erik
  
Oppfølgingssaker  
Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag Bjørn
Industrimuseum for Gjøvik Ove, Dag

Svein Erik


ÅRSBERETNING 2016

Styret har bestått av følgende:

Leder: Dag Kløvstad

Sekretær: Svein Erik Strande

Kasserer: Bjørn Aamodt

Styremedlemmer: Haakon Bjølseth som døde 26. mars 2016, Øivind Vegard Larsen og Lissie Norland.


Det er avholdt 6 styremøter i løpet av 2016. På de fleste møtene har også andre interesserte deltatt pga de enkelte aktiviteter de har hjulpet til med.

AKTIVITETER I 2016.

Det er i 2016 arrangert 5 lørdagsmøter med forskjellige kåsører på Gjøvik Arbeidersamfund. På de fleste møtene har Kirsten Simensen Tangen bidratt med piano-akkompagnement. Frammøtet har variert mellom 70 og 120.

06.02. Størk Hansen kåserte om sin tid i Hunton Bruk

05.03. Dag Landmark kåserte om «kjerka, Ynglingen og ymist anna» i Gjøvik

09.04. «Gjøvik i krig» Edvard Noer Bjørge kåserte om krigen i Gjøvik

01.10. «Så seiler vi på Mjøsa» Arve Norsveen kåserte om båttrafikken på Mjøsa.

05.11. Knut Rostad kåserte om Holmen Brænderi

Arne Korshavn har samlet en datafil med alle firma-anmeldelser som er referert i Norsk Kundgjørelsestidende i perioden 1882 – 1919 der «Gjøvik» er nevnt. Videre har han kopiert noen handelsregistre. Disse kan lånes på Kauffeldtgården, for eksempel på et onsdagsmøte.


07.05: Mimredagen. Hovedtema var gamle revyer i Gjøvik. Duett på sag og sykkelpumpe måtte utgå grunnet sykdom. Lasse Stang «sagde» på egen hånd. Ellers et bra og godt besøkt arrangement – 140 stk.

09.05.: Stikkekasting ved Skybergstua på Gjøvik Gård. Bjørn Aamodt hadde lagt opp mesterskapet med regler og myntveksling. 6 deltakere, Bjørn Holthe vant.


18.06. og over sommeren: Utstilling av malerier etter brødrene Iversen. Ove Viken og Arve Thune sto for arrangementet med bilder utlånt fra Mustad og Iversen-familiene. Mustad bidro økonomisk med en ramme på 23.000 kroner. Daglig leder i Mustad Næringspark, Terje Solheim, åpnet utstillingen. 370 navn ble registrert i gjesteboken, langt flere var innom, antagelig en 800 – 1000 stk. Alle bilder er dokumentert med tilgjengelige opplysninger; dette er samlet i en katalog på Kauffeldtgården.


03.09. gjennomførte vi en grensevandring med start fra Gamlegrensen ved sørenden av Gjøvik gravlund og avsluttet ved Rockeverkstedet ved Hunnselva og omvisning og servering i Mustads industrimuseum ved Ove Wiken. Arve Thune og Bjørn Aamodt hadde planleggingen. God deltagelse, 30 stk.


Onsdagstreff i regi av Lissie Norland har vært avholdt annenhver onsdag stort sett hele perioden unntatt sommer og jul. Fremmøtet har ligget på 9 – 15 stk og en rekke små og store saker har vært diskutert og bearbeidet. Bygruppas arrangementer har vært tatt opp og mange fra onsdagstreffet har bidratt der.

På oppdrag fra Gjøvik Drosjeeierforening fikk vi produsert deres 90-års jubileumsbok. I Bygruppa fungerte Erland Hvalby som prosjektleder og bilderedaktør, Bjørn Aamodt hadde kontakten med oppdragsgiver osv, Haakon Bjølseth og Edin Antonsen samlet avisstoff fra bibliotekets mikrofilmruller og Svein Erik Strande skrev sammen stoffet.

På oppdrag fra arrangementskomiteen for Gjøvik-Marken viste vi en utstilling om Gjøvik-Marken gjennom tidene, i 2. etg. Drengestua på Gjøvik Gård under marken 21. – 25.09. og fire uker på Kauffeldtgården fra 29. oktober. Lissie Norland skrev tekstene til utstillingens bilder. Bussi Karlsen med venner deltok alle kvelder under marken. I Drengestua ble den besøkt av ca 700 stk.


Arve Thune og Svein Erik Strande har katalogisert alle bildene vi har fått etter avisa Samhold. 2118 konvolutter er registrert med et stikkord i et regneark som kan lånes på Kauffeldtgården. Konvoluttenes innhold kan være opp til en 10 – 20 enkeltbilder av forskjellig art. De er ikke registrert enkeltvis.


Svein Erik Strande har oppgradert og supplert kildearkivet (avisutklipp) på Kauffeldtgården.


Bygruppa har sammen med Gjøvik Gårds venneforening og Gjøvik Historielag protestert på plassering av Mjøens Ohio el-bil i kjelleren under Gjøvikhallen, uten resultat foreløpig.


Økonomi: Viser til regnskapet.
Onsdagstreff i Bygruppa 08.02.2017 i Kauffeldtgården

 

Arve og Ola Thune hadde invitert oss til å holde møtet i gardsmuseet på Vardal Prestegård, 12 stk møtte

 

Arve ønsket velkommen og fortalt om garden mens han viste fram kart og bilder.

 

Gruppa ser med bekymring på at Gjøvik Gårds Venneforening skal oppløses. Det burde vært et større engasjement fra Mjøsmuseets side for å finne folk til å drive foreningen. Det vil bli et stort tap dersom «Toner fra Tunet» ikke blir videreført.

 

Arve skriver prestegardens historie, Torestad(ir) er nevnt så tidlig som i 1337.

Arve

Svein Erik fortalte om tidligere observasjoner av kulturminner på Hovdetoppen, hustufter, tjæremiler og en brønn i åsen ovenfor bygningene på Brusveen gård. Arbeidsgruppe for å se nærmere på dette, bør nedsettes.

Ove ser etter i kart i Mustads arkiv hvor slike aktiviteter kan være inntegnet

 

 

Svein Erik

Ove

Lissie og Arve jobber begge med info om Hunnselva med litt forskjellig innhold

 

Ove fortalte om Mustads kardefabrikk som startet på Wangsaga i en bygning som senere ble flyttet opp til Brusveen Fabrikker, den som nå huser Mustads eget museum.

 

Edin hadde med to kjøttøkser som ble vist fram, de stammer fra hans bestefar Anstensen i Hørstadstua, nabo til Prestegarden.

 

Lissie spør: Er det noen som husker noe om «Henniken» dvs. Fredrik Sørensen Hennig?

Alle

Lissie spurte om og fikk svar på: Hvem var det som drev Lindstads gartneri? Det lå i Bakkegata, oppe på Bakken og ble startet av Borger Lindstad, broren tok over senere.

 

Arve jobber sammen med Lilleengen om å skrive Børre Stangstuen Lillenegens historie.

 

Oppfølgingssaker

 

Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag

Bjørn

Industrimuseum for Gjøvik

Ove

Svein Erik


 

Onsdagstreff i Bygruppa 25.01.2017 i Kauffeldtgården

Kun 8 møtte, mange hadde ringt og meldt avbud pga sykdom.

Lissie ønsket velkommen; spesielt til nykommer Åge Evensen.

Lissie leter etter «Bergsvehølen» for å stedfeste navnet i stedsnavnprosjektet

Hun leter også etter eksakt sted for «5-potten» og «3-potten», steder der tømmeret i Hunnselva hadde lett for å tugge seg. På første sted var det en belønning på fem potter brennevin for den som klarte å løse opp ugreia, tilsvarende tre potter for det andre. Er det noen som vet mer om disse?

Lissie

Alle

Arve er interessert i Hunnselvas løp fra Hunndalen til Hunton. Han og Lisssie samarbeider om stedene og vil gjerne ha innspill fra folk som vet noe om dette.

Arve

Alle

Odd Martin har kontakt med Tore Stang som er interessert i å lage en utstilling med sine plakater. O.M. skriver om Haugtun.

Odd Martin

Åge Willy har hatt kontakt med Liv Bakke som ønsker seg informasjon om taubanen mellom Rambekkvika og Toten Cellulose. Peder Åslund (85) jobbet på Cellulosen og kan kanskje bidra med info.

Bygruppa medd Liv B og flere bør gå sammen med Hunndalen Historiegruppe om å kartlegge traséen til Taubanen i et eget prosjekt (årbokartikkel?)

Åge Willy retter opp en sekretærmisforståelse fra forrige gang: Det var på Huntons avfallstomt sør for elvoset han la ut rottegift.

Han har vært i arkivet på Eiktunet for å lete etter opplysninger og skrøt av det nye opplegget. Silje Fylkesnes har gjort en kjempejobb der (sier Lissie) og hun bør inviteres hit en gang for å informere.

Åge Willy

Lissie

Arne har nå en nesten komplett samling av handelsregistre som dekker perioden 1891 – 1968.

Lissie hadde en liste over gamle husnr. for hele Gjøvik som hun delte ut. Hun trenger å kartfeste husene med nr. navn og bilde, følger opp neste gang.

Lissie

Dag minnet om årsmøtet i Bygruppa samme kveld. Prosjektgruppa for Barstad-utstillingen trenger ny leder. Arve kan lage katalog for den, men en annen må lede prosjektet.

Dag

Dag var i Historielaget i går, det har kommet et ønske om filmer fra gamle Gjøvik til visning på aldershjemmet Nordbyen omsorgssenter / Vardal Aldershjem.

Dag

Åge E. er nylig pensjonert og meget historieinteressert. Han vil gjerne finne ut noe om løkkefotballen i 1961 og får hjelp av Dag. Åge E. har skrevet hovedoppgave om Gjøvik-dialekta.

Åge E.

Lissie: Per Odd Lønnum gjorde mange intervjuer som er tatt opp på bånd, det foreligger over 400 slike og mange av dem belyser Gjøvik-dialekt, både i sentrum og periferi.

Lissie

Arve: broren min, Ola, har gjort i stand lokaler på låven, de kan brukes til møtelokale både av By- og Vardalsgruppa.

Arve

Lissie forbereder stedsnavnregistrering.

Hvem har brukt betalingsterminalen og fått inn penger som ikke er registrert?

Er det noen som har et arkivskap til overs?

Lissie

Det må lages dugnad på å registrere materialet vi har fått fra Byhistoriske, bildene der må skannes. Lissie inviterer frivillige til dugnaden.

Lissie

Klatreparken i Øverbymarka: det burde finnes en enighet om noe som tilfresstiller alle.

Oppfølgingssaker

Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag

Bjørn

Industrimuseum for Gjøvik

Ove

Referent Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 11.01.2017 i Kauffeldtgården

 

 

 

Lissie ønsket velkommen og overlot ordet til:

 

Inger Christine Aarnes informerte om den nye utstillingen av Gjøvik- og Biri-glass som skal åpnes på Holmen Brænderi 24. mars 2017 dersom alt går etter planen. Onsdagstreffet ønsker seg en guidet omvisning etter åpningen

 

 

Lissie

Mjøsmuseet holder nå fokus på å kjøpe inn / samle på glass fra Biri og Gjøvik og på Toten-kniver.

IC

Mjøsmuseet skaffer lette montere til galleriet i Kauffeldtgården slik at det blir lettere å stille ut gjenstander der.

IC

Mjøsmuseet fotodokumenterer alle utstillinger. Dersom det har vært vist originalfotografier må disse leveres til Werner for skanning før de lagres.

 

Lissie

Åpningstiden på Kauffeldtgården er fra nå av kl. 10 – 15 tirsdag – fredag. Werner skal benyttes til spesielle oppdrag.

IC

Mjøsmuseet hjelper gjerne til når historielaget eller dets undergrupper trenger bistand med ulike prosjekter.

IC

Dag etterlyser sanger fra en revy på Gjøvik på 50-tallet: «Jasså Gitt» av Fagforeningens mannskor. Han har noen filmruller fra Fiskerhytta på 50-tallet som Knut M. vil digitalisere.

Alle

 

Dag

Knut M. viste fram noe fra filmesamlingen vi har fått av Gunnar Simonsen, det som har allmenn interesse. Disse var overført til DVD på enkel måte via videokamera, men de er av så stor interesse at de bør digitaliseres med best tilgjengelig teknikk og katalogiseres.

 

 

Knut M

Knut M. mener det skulle la seg gjøre å lage ny «Gjøvikfilm» ved å kontakte folk rundt i byen og samle inn private opptak.

Knut M

Bjørn har snakket med Tore Ødrud som hevder at flommen i Mjøsa var høyere i 1967 enn i 1995. Dette er basert på hukommelse av hvor høyt vannet gikk enkelte steder. Men vi vil gjerne ha dette dokumentert med bilder fra begge flommene på en fast innretning som har stått urørt i perioden mellom de to flommene. Normalt angis at Mjøsas vannstand i 1995 var høyere enn i 1967, men dette mener de kommer av at NVE har endret basisen for vannstanden – hvor nullpunktet for nivåmålingen er, denne endringen skal ha vært på ca en halv meter. Dette bør dokumenteres i forbindelse med at det er stor interesse for et prosjekt om «Flommer i Mjøsa» og tilhørende årbokartikkel.

Vi i Onsdagstreffet må lete etter bilder som kan belyse dette. Markus Tangsveen kontaktes for ev. bekreftelse.

Bjørn

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

Svein Erik fortalte om gjennomgang av søk på «Gjøvik» i Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser, der avisa «Valdres» nå gir mange tilslag på søkeordet i perioden 1903 – 1920.

Svein Erik

Åge Willy kunne påvise feil årstall for bildet i Lion Gjøviks kalender desember 2016. Det står at det er fra 1935, men det må være mye nyere, mener han.

Han var mye nede på avfallsplassen på Mjøsstranda nord for elvoset og la ut rottegift. Hunton hadde sin egen avfallsplass sør for oset.

_

 

 

Svein Erik

Lissie spør: Hvor var Tømmervika? Ei vik med tømmerlenser ved Dena Båndfabrikk?

alle

Lissie ønsker opplysninger om Brufoss, særlig grenseoppgangen i 1890. Ove ser på om han finner noe.

Ove

Ove har solgt årbøker. Fortalte om Mustads søppeltomt ved Hunnselva omtrent der rundkjøringa ved Kallerud er, det gikk stort sett fiskekroker dit, men de var behandlet med kadmium, så helt uskyldige var de vel ikke? Dette er avsluttet for lengst.

Ove sier videre at landsmøtet til lokalhistorielagene som skal holdes på Gjøvik til våren, gjerne kan komme til Mustad på omvisning. 

Ove kan skrive om Mustads Autoline-prosjekt.

 

 

Svein Erik

 

Lissie

Ove

Bjørn har forsøkt å få byplankontoret til å forstå at nedre del av det de kaller Torkegutua, fra gammelt av har hett Sogstadgutua. Videre etterlyser han kart-dokumentasjon på eiendommen i Strandgata 30 da boligbyggerlaget der betaler grunnavgift til to forskjellige innkrevere.

 

Bjørn

Bjørn spør om noen kan ta kontakt med Bjarne Smedhaugen som nå bor i Sverige, om han vet hvor det tresnittet han har vist bilde av på Gjøviks Tapte Historie, befinner seg. Det er sannsynlig laget av Barstad og vi skulle gjerne hatt det med på Barstadutstillingen i sommer.

 

Hvem tar kontakt?

Arne har jobbet med internettkilder og har nå handelskalendere for et meget stort tidsrom. Dette er søkbart og er tilgjengelig for interesserte.

 

Arne

Julemerket 1969 er tegnet av Barstad og bør med i utstillingen.

Arne

Thormod ønsker kontakt med Trond Nygård og Lokalhistoriewiki.

Thormod

 

 

Oppfølgingssaker (hentet fra referatet fra 31.08.2016)

 

Kanskje lage en utstilling med plakater av Tore Stang

Dag

Det kan bli en årbokartikkel om Karl Overn som falt ved Bråstad 21.04.1940

Arve

Søke Stiftelsen Kåre Berg om økonomisk bidrag

Bjørn

Industrimuseum for Gjøvik

Ove

 

 

 Svein Erik, referent

 

 


Onsdagstreff i Bygruppa 09.11.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

11 frammøtte

• Lissie ønsket velkommen og overlot ordet til:
• Håvard som hadde sjekket sømbedriften i Leia som han nevnte forrige gang: Den ble drevet av Edmund Ørnulf Hansen f. 27.06.1919, død som 56-åring. Bedriften ble da overtatt av Karson. Den lå i eller ved skjortefabrikken, der politivakta er nå (Strandgt. 36). Håvard kontakter han datter for evt. bilder osv.
• Rekord Skjortefabrikk hadde sin opprinnelse i en bakgård i Ibsensgt. med brødrene Karsten, Roald og Thomas Korshavn.
• Åge Willy hadde funnet fram til noen av beboerne i Nationalgården i Storgata. Lissie ønsker seg originalbildet til det som sto i OA, innsendt av Ole Kristiansen. Hun kontakter ham. Arve T. har en oversikt over beboerne der på et gitt tidspunkt en gang på 50-tallet. 
• Knut M. har kontaktet importøren av filmfremviseren sin, men de har kassert alle reservedeler. Han vil kontakte Tess om de kanskje kan lage en reim som passer.
• Knut M. har sett over filmene vi fikk fra Simonsen. Det er noe privat der men også en del av allmenn interesse, bl. a. et kvarters opptak fra Niels Ødegaards begravelse. De har lydspor men hans utstyr gjengir ikke lyd. Håvard har en fremviser med lyd som han tar med på neste samling.
• Erland tar kontakt om NRK-opptaket.
• Lørdagsarrangementet med Knut Rostad på Samfundet 5. nov. ble vellykket med over 80 tilhørere. Lissie har samlet alle bildene Mjøsmuseet har fått fra Holmen Brænderi og vil ha hjelp av «Onsdagsgjengen» til å sette navn på så mange som mulig. Det ble neste 2000 kroner i «potten».
• Åge Willy fortalte om den 6 års gamle gutten som omkom da han falt i kanalen under Holmen Brænderi og ble funnet igjen nedenfor Strandgata.
• Lissie jobber med stedsnavnregistreringen og oppdager stadig nye steder. Hun inviterer alle til å sende henne navn på teiger, jorder og annet som kan være i ferd med å bli glemt. Vi må kontakte folk som kan ha tilleggsopplysninger om de «nye» stedene vi finner.
• Mange av Gjøviks bygårder har hatt flere forskjellige navn gjennom tidene. Disse kan legges i boksen tilleggsopplysninger i stedsnavnregisteret, men denne må gjøres søkbar.
• Vi trenger to vakter for de resterende lørdagene markensutstillingen skal være åpen. Åge Willy og Håvard tar dem.
• Mjøsmuseet har lagt inn i sitt budsjett et gjenstandsmagasin på Eiktunet. Vi håper at dette blir åpent for publikum. Arkivet på Eiktunet skal nå bli åpent for publikum på torsdager.
• Erland og Odd Martin har vært på besøk hos Ringsaker Historielags utstillinger i Garverigården i Moelv. De har et kjempeflott opplegg der med faste utstillinger bl.a. om krigen på Ringsaker 1940 og brannvesenet. Det organiseres fellestur dit fk. tirsdag med oppmøte på Gjøvik Gård kl. 11.
• Svein Erik viste lista over innholdet i 10 kartonger vi fikk fra Gjøvik Byhistoriske Samlinger i tillegg til noen nye kartonger med bilder fra «Samhold». Denne lista sendes på mail til alle i «Onsdagsgjengen». Det arbeides videre med klipparkivet og med stoff rundt avfallsdeponier i Gjøvik. Svein Erik og Arve T. gjør ferdig lista over «Samholdbilder».
• Arve T. fortalte om Anton og Ingeborg Maria Herstadstuensom fikk 15 unger og tok til seg en til. Dette kan bli en årbokartikkel. 
• Arve T. har hatt møte med kunstforeningen og blitt enige om at den og historielaget samarbeider om en Barstadutstillingvåren 2017 med åpning 6. mai.
• Arve T. har tidligere klaget på at middelalderveien i Vardal var blitt vandalisert. Nå har Viken skog meldt seg på banen og vil rydde opp etter seg. De rydder traséen, lager en fin gangvei og bekoster skilting.
• Arve T. har klar årbokartikkel om Karl Overn.
• Arve T. har fått lovnad fra Syljuåsen om å få ei handkjerre som har vært brukt til pengetransport.
• Lissie: Det blir presentasjon av årboka på biblioteket onsdag 16.11 kl. 18:30. Tove Lundborg skal synge, Lissie og Terje forteller om bokas innhold. Det blir dugnad mandag 16.11. kl. 13:00 for å pakke bøker. Vi må alle hjelpe til med å selge bøker.
• Arne fortalte om interessant utstilling på posthuset der de til nå har solgt 20 årbøker. Utstillingen skal stå ut november.
• Edin hadde kopiert rikstelefonkatalogen 1949 del 3, Hedmark og Oppland. Den skal stå i Kauffeldtgården.

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 26.10.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

10 frammøtte

 • Lissie ønsket velkommen og viste frem vår nye projektor med gamle Gjøvik-bilder og annonser.
 • Håvard hadde et minne om en tekstilfabrikk i Leia som det ikke har vært fortalt noe om: Hansen Damesøm, han fikk tilsendt mønstre og modeller fra USA og returnerte dameklær sydd av ca 20 syersker. Han sjekker op denne nærmere.
 • Lissie etterlyste originalbilde fra Nationalgården i Storgt. 25 / Baggethuns gate, innsendt til OA av Ole Kristiansen. Håvard, Edin og Åge Willy lager en liste over hvem som bodde der.
 • Svein Erik jobber fortsatt med registrering av avisklipp, bilder og arkivmateriale fra Gjøvik Byhistoriske Samlinger, samt søppeltomter.
 • Odd Martin jobber med artikkel del II om Haugtun. Minnes pengelotteriet og trekningslisten i Norsk Lysningsblad. Når loddene ble lagt ut var det lange løer i bankene og bokhandlene.
 • Arne jobber med posten og forbereder utstilling i Gjøvik postkontor, det eneste egentlige postkontor i Oppland.
 • Arne har kopiert fra nettet Handelsregistere for Norge, Erland kopierer dette slik at det blir tilgjengelig for oss. Arne har en ekstra ekstern harddisk med sitt historiske materiale til utlån.
 • Knut jobber med å skaffe rem til smalfilmapparatet. Han har lagt over en 40 minutters film til CD og kopierer den også til minnepenn for visning på onsags- eller lørdagsmøte.
 • Knut tar med seg filmene fa Simonsen og ser over dem. Vi kan nå lage et helt lørdagsprogram på Samfundet med gamle filmer og bilder. Han har en VHS videofilm fra NRK med Odd Erik Hagen ++ fra Gjøvik han vil finne igjen og vise.
 • Erland er blitt lovet en film med NRK-opptak fra Rockeverkstedet i Skybergstua
 • Thormod skriver om sin egen oppvekst og samler bilder fra Framleieren.
 • Åge Willy fortalte om en speidertur i 1946 og andre ting fra speiderlivet. Han bør skrive ned dette.
 • Odd Martin hadde stusset på et navn i en film på NRK: Norge fra luften: Leksjøen i Gjøvik, Oppland. Vi antar at navnet Leksjøen må være feil eller at den ligger et annet sted.
 • Håvard har kommet i god kontakt med Arild Krøkje Holø i NAF og de er villige til å delta som samarbeidspartner i et Ola-billøp. NTNUs studentorg. blir også med. NAF kan bidra med folk.
 • Håvard har sett en artikkel om Bodding i Aftenpostens Historie-magasin, han kopierer denne for vårt arkiv.
 • Søknadsfristen for midler til stedsnavnregistreringen er passert og vi kan snart vente svar på våre to søknader på 60 og 180 tusen kroner. Lissie viste frem eksempel på registreringen, det skal være med lyd (uttale) og bilde fra stedene.
 • Den siste timen av møtet gikk med til dugnad for å få på plass Markens-utstillingen. Det tok lang tid å lete etter opphengssnorer, som vi nok har altfor få av. Vi må kjøpe flere til neste utstilling.

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 12.10.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

10 frammøtte

 • Lissie ønsket velkommen. Markensutstillingen henges opp igjen, i Kauffeldtgården etter akevittfestivalens utstilling. Åpnes lørdag 29.10. Opphenging onsdag 26.10. Vi bør finne en ny utstilling som kan tilbys markenskomiteen til neste år.
 • Knut Rostad har sendt sitt manus for 5. nov. i Samfundet. Erland og Odd Magne samarbeider om bildemateriale til ham.
 • Landslaget for lokalhistorie ønsker å legge sitt neste årsmøte til Gjøvik, primo mai 2017. Vi kan presentere prosjektene våre og stå for noe omvisning, for eksempel industrimuseet på Mustad, Fjellhallen, Glassverket, ++. Det skal foregå fredag – søndag og det pleier å komme en 50 – 60 stk. Vi må i tilfelle ta opp samarbeide med hovedforeningen, Turistkontoret/Skurdal og søke kommunen om økonomiske midler til gjennomføringen.
 • Erland er ferdig med artikkel II om Gjøvik Flyklubb, 1945 – 70-tallet. Han har deltatt på kurs i stedsnavnregistrering.
 • Lissie skriver søknader til Språkrådet om støtte til to nye prosjekter med stedsnavnregistrering: Gjøvik sentrum og Biri. Det er kjøpt inn en PC og bestilt en projektor. Vi kjøper en PC til om vi får penger på de nye søknadene.
 • Drosjeboka er ferdig, vi bør ha 10 stk i arkivet.
 • Svein Erik jobber med klipparkivet og materialet vi fikk fra Vardal og Gjøvik Tiltaksråd. Mye er på plass og kan benyttes av medlemmer: 2. etg. i Kauffeldtgården.
 • Referent Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 28.09.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

11 frammøtte

 • Lissie ønsket velkommen
 • Dag refererte fra vår utstilling i 2. etg. i Drengestua om Gjøvik-Marken gjennom tidene. Ca 700 besøkende inkl. et anslag for hvor mange som ikke skrev seg inn i gjesteboka. Materialet ble tatt ned tirsdag og blir lagret i Kauffeldtgården til det henges op igjen etter akevittfestivalens utstilling her. Vi må ha presse på gjenåpningen. Svein Erik skriver omtale med bilder til Gjøvik-Krøniken. Dag har foreslått for Markenskomiteen å ha en lavvo på marken neste år, med tradisjonshåndverkere à la Heste-Jan som var med Bussi på årets utstilling.
 • Svein Erik orienterte om kildearkivet. Lissie og Anne-Lise har gjennom mange år samlet avisutklipp og annet materiale med betydning for lokalhistorien i Gjøvik. Vi har nå startet arbeidet med å sortere og systematisere dette slik at det kan være anvendelig for ale medlemmer som er interessert i spesielle emner. To arkivskuffer er klare på historielagets kontor i Kauffeldtgården og mer materiale blir hentet ned fra Eiktunet.
 • Arkivaliene som kom fra Gjøvik Byhistoriske Samlinger (GBHS) inneholder flere esker med fotografier som er sortert og lagt i syrefrie omslag. Svein Erik spør Arve Th. om å bli med på å føre dette inn i det samme registeret som nylig er avsluttet.
 • Resten av materialet fra GBHS må gjennomgås i en dugnad som Lissie arrangerer.
 • Det skal lages et prosjekt på grensesteinene og det leveres inn i en konkurranse om kulturminner på Wikipedia / Lokalhistoriewiki.
 • Ove var begeistret for besøket i Mustad-museet etter rusleturen 3.9. Sjefen for Industriparken, Terje Solheim ønsker å lage flere åpne dager der.
 • Lissie har kontakt med arrangør av kurs i bruk av Lokalhistoriewiki. Medio oktober er det ett i Oslo som interesserte kan melde seg på.
 • Knut Maurud har en gammel 8 med mer film om Skibladner, han har også en filmfremviser for slikt, men den mangler en rem. Filmen ble vist etter møtet og det er klart at denne må tas vare på, digitaliseres og vises på møter. Knut tar seg av dette.
 • Erland fortalte at Arve K har lastet ned et radiointervju med Claire og Sonja Mjøen.
 • Erland tar jobben med å legge inn arrangementer på «Det skjer» i OA.

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 31.08.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

14 frammøtte

 • Lissie ønsket velkommen, spesielt de fire nye. Hun berømmet de som hadde jobbet med maleriutstillingen i sommer, spesielt Arve T. og Ove. Arve holdt flere foredrag. Den avsluttes nå og bildene leveres tilbake. Det ble registrert 370 navn i besøksprotokollen, men det var langt flere innom, gjerne en 800 – 1000 stk. Alle bilder er dokumentert, katalogen oppbevares på Kauffeldtgården.
 • Datasikkerhet? spør Bjørn Aa etter, alt vi produserer bør sikres på en måte så intet går tapt ved uhell.
 • Terje Solheim på Mustad er begeistret for bevaring av Mustad-historien og lanserer ideen om et industrimuseum for Gjøvik. Mustad selv har store samlinger, ikke bare det utstilte i sitt eget museum, men også et kjøretøymuseum på låven på Brusveen, et stort lager med effekter (bl.a. fra Gjøvik Støperi og Lilleaker) og bøker i store mengder.
 • Arve T. har skrevet av store deler av en masse dagboknotater fra Gravdals jakt- og fisketurer i 1916 – 1921.
 • Edin fortalte fra Eiktunet-dagen som fikk større oppslutning enn forventet og det ble lange køer ved billettlukene. Det må skaffes flere folk til neste gang.
 • Dag: Alle lørdagene på Samfundet er nå på plass med foredragsholder. Lørdagsgjestene denne sesongen blir: Arve Nordsveen om båter på Mjøsa, Knut Rostad om Holmen Brænderi, Knut Ståle Hauge om sin oppvekst på Gjøvik, Lissie Norland om Victoria Hotell og historien rundt, Thormod Grønland og Arve Thune om Blessing Dale. På mimredagen i mai ’17 planlegges videreføring av historien om revy-livet i Gjøvik.
 • Arve T. fortsetter med å finne huseiere som er villige til å bli med på dekorasjon på husvegger.
 • Bjørn orienterte om kulturminnedagens rusletur / grensevandring fk lørdag fra Gamlegrensen ved sørenden av Gjøvik Gravlund til musikkverkstedet ved Hunnselva og så til Mustad for omvisning og servering.
 • Frivilligdagen 10. september. Historielaget deltar med stand.
 • Lissie deltar i ryddejobb i Eiktunets arkiv. Det er ansatt ny arkivar, bl.a. skal det bli bedre tilgjengelighet til avisene der.
 • I arkivet på Eiktunet dukket det opp en film om Skibladner og noen papp-plater inneholdende reguleringskart fra 1930-åra for Vardal, Hunndalen, Hunnsjordet m.m. Disse kan brukes i stedsnavnprosjektet.
 • Bjørn har en sterk oppfordring til alle i historielaget: Få folk til å forstå at bildemateriale i oppryddinger ikke skal kastes. Skal de allikevel kastes, kast dem hit til oss!
 • Kari Langseth viste er rekke bilder hun har gjemt på etter sin far Anton Langseth. Noen av disse har hun lagt ut på GTH, Erland låner hele samlingen og skanner det som er av interesse.
 • Alle kartongene med Samhold-bilder er nå lagret på Holmen. 10 bokser med idrettsbilder er også satt dit. En ny samling på 8-10 kartonger fra Byhistoriske Samlinger står i 2. etg. på Kauffeldtgården og må gjennomgås.
 • Lissie blir med på å organisere flyttingen av historielagets arkivmateriale fra Eiktunet ned til Kauffeldtgården.
 • Erland jobber sammen med Frank Solbakken i Snertingdalen om stedsnavnprosjektet. Vi fikk kr. 60.000 til registreringsarbeid i år og en student har jobbet med det i sommer. Vi kan søke om nye midler til neste år. Det blir kanskje søkt om to prosjekterer, ett for Biri som forlengelse av Snertingdalsregistreringa og ett for Gjøvik by.

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 18.05.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

10 frammøtte

 • Lissie gjennomgikk referatet fra forrige treff.
 • Bjørn orienterte om stikkekastemesterskapet 9. mai på Gjøvik Gård. 6 deltakere, grei avvikling, vinner: Bjørn Holthe.
 • Dag orienterte om Mimredagen 7. mai. Stor oppslutning 140 stk. Arrangemenet gikk greit tross sykdomsforfall.
 • Arve T fortalte om maleriutstillingen som åpner på Kauffeldtgården 18. juni med malerier i tilknytning til Mustad Fabrikker. Han lager katalog med alle bildene og bakgrunnsopplysninger for hvert enkelt. Dette blir god lokalhistorisk dokumentasjon. Ove vil ta med brosjyrer og bøker fra restopplaget av Mustad-boka for salg. Daglig leder i Mustad Næringspark, Terje Solheim, kommer og åpner utstillingen.Arve T organiserer vaktliste for lørdagene, Erland kan ta seg av å låse og stenge Kauffeldtgården lørdager.
 • Odd Martin lager omtale til Historielagets hjemmeside. Sender parallelt til Frank Solbakken for innlegg om Mimredagen og maleriutstillingen i Krøniken.
 • Odd Martin drar til Alvstad og tar bilde av et kjeglebanehus som står der.
 • Utstilling om Gjøvikmarken. Se etter bilder i Samholdarkivet og i Mjøsmuseets arkiv. Kontakte Bjørn Blichfeldt om evt. markensbilder
 • Bilder fra Meieristallen i Gjøvik Meieris historie?
 • Besøke Ringsaker historielag
 • Tresnitt av Oddvar Barstad, kontakte Bjarne Smedhaugen
 • Lissie har fått tilbakemelding om at Mjøens Ohio ikke skal flyttes. Vi ønsker en permanent garasje for utstilling.
 • Det blir kurs i bruk av Lokalhistoriewiki med Trond Nygård den 1. juni
 • Det må ryddes i kott og skap i 2. etg i Kauffeldtgården, dugnad før ferien
 • Tormod Grønland ønsker å holde foredrag om BlessingDahle på et lørdagsmøte. Arve T har skrevet historia om prestegarden der Dahle var prest, og kan derved bistå TG.
 • Familiedagen på Eiktunet er nå endret til Eiktunet-dagen. Edin er med i planleggingsgruppa. Det trengs nye innspill for å fornye innholdet i dagen. Arve kan fortelle om Peder Aadnes ved siden av de dekorerte panelbordene i Skumsrudhuset som Aadnes har malt.
 • Svein Erik hadde med maskinskrevne ark fra Villy Svenneby som Alf Dalby har gitt oss, tar dem med til Anne-Lise som ser etter om de har vært publisert i Årboka før.
 • Arve hadde merket seg at Karl Overn som falt ved Bråstad 21. april 1940, ikke er nevnt i div. kilder. Han ble ikke nevnt i OA, mens Velgeren oppga navnet etter at han ble funnetAv Velgeren fremgikk det at en innsender betraktet gardbrukersønner som bedre soldater. Da svarte en innsender i OA at arbeiderne var ikke aller verst de heller. Arve har skrevet et hefte om dette. Bjørn Overn har kontaktet ham om det.Dette kan bli en årbokartikkel.
 • Arve T er med i ei vardalsgruppe om veier. Middelalderveien de fant i fjor er delvis ødelagt av tømmerkjøring.

Referent Svein ErikOnsdagstreff i Bygruppa 04.05.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården
15 frammøtte
* Lissie viste fram en kjegle fra Kilebanehaugen som Geir Ove Larsen hadde funnet der.
* Dag orienterte om Mimredagen, programmet er klart.
* Arve T orienterte om maleriutstillingen med malerier fra Mustad som åpner 18. juni. Åpningstider er kl. 11-14. Vi må holde vakter på lørdager, Arve setter opp liste.
* Bjørn refererte til et tresnitt som Bjarne Smedhaugen la ut bilde av på Gjøviks Tapte Historie, se saken under Nyheter
Og spør: Hvor er dette tresnittet nå? Hvem eier det?
* Grensevandring mellom Gamlegrensen og Brufoss ved Mustad er fastsatt til 3. september. Ove undersøker mulighetene for å komme på besøk på Mustad-museet og/eller kafeen. Ønsker også deltagelse fra Mustad-ledelsen. Bjørn og Arve T. planlegger ruta.
* Dag etterlyser effekter fra gamle dagers Gjøvik-marken. Bygruppa vil bli spurt av markenskomiteen ved Rune Åsheim om å lage en utstilling til høstens Marken. Svein Erik må se etter markensbilder i bildearkivet etter Samhold.
* Arve T fortalte historier fra krigens dager i Vardal.
* Odd Martin skriver for Toten-laget i USA i deres blad «Toten Lag Bulletin». Han lanserer ideen om å besøke en åpen dag i Ringsaker Historielag.
* Det kommer besøk fra Gjøviks vennskapsby i USA, Stoughton til sommeren. Torvild Sveen har spurt Roy Magne Sveen om Gjøvik Historielag vil bidra med noe.
* Jan og Karin har bilder fra Farverikvartalet
* Det ble luftet bekymringer omkring Alf Mjøens Ohio Electric 1917 på Gjøvik Gård og om den kanskje blir flyttet til Vegmuseet på Lillehammer.
* Jan Nesset fortalte om to gamle sykler etter sine foreldre og spurte om historielaget var interessert i å overta dem.
 
Referent Svein Erik

7.mai 12:00-14:00 ble det arrangert Mimredag på Samfundet. Tema var gamle revyer i Gjøvik. Det var foredrag, bilder og musikk, bl a på sag og sykkelpumpe.

Onsdagstreff i Bygruppa 20.04.2016 i Kauffeldtgården

9 frammøtte og vår gjest, historiker Trond Nygård, som representerte nettstedet: Lokalhistoriewiki
Trond presenterte Lokalwikipedia som er en spesialside for nasjonal lokalhistorie. Det ligger nå over 36 000 artikler i basen og over 7 000 bruker informasjonen. Artiklene har lenker til andre kilder, så det er mye å finne på samme sted.
Den enkelte kan, som registrert bruker, legge inn stoff selv, eller sende det til Trond som kan klargjøre materialet. Det er åpenlyst mange fordeler med dette systemet, for å få ut lokalt stoff som historielagsmedlemmer har skrevet.
Trond tilbød seg å lage et kurs for oss, onsdag 1. juni kl. 11:00 på Kauffeldtgården.
Vi kan ta med minnepinne med stoff vi vil prøve å legge ut, eller sende Trond noe som vedlegg i e-post til Trond Nygård
Lissie sender artikkelen om Farverikvartalet som en prøve.
Les mer om Lokalhistoriewiki her.

Andre saker:

 • Dag delte ut plakater for Mimredagen, og ba alle om å sette opp plakat i nærområdet.
 • Karin skriver litt om Jacob Wollan, mangeårig medarbeider hos H.B. Falk, og som fikk Kongens fortjenestemedalje.
 • Det kommer stadig mer stoff og foto til drosjeprosjektet.
 • Neste møte må vi forberede Markens-utstillingen.
 • Neste møte: 4. mai kl. 11.00 i Kauffeldtgården.

Referent Lissie N.
Onsdagstreff i Bygruppa 06.04.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

13 frammøtte

* Dag viste fram et nylig framkommet maleri av gjøvikenseren Kreutz. Det var mange gode malere i Gjøvik-mijøet, Lissie jobber med dette.
* Dag har fått forespørsel fra Rune Aasheim om vi vil hjelpe Markenskomiteen med en jubileumsutstilling i Drengestua til høsten. Aasheim har masse materiale, og et søk i avisene vil kunne fortelle historien om Gjøvikmarken.
* Erland, Håvard og Edin tar på seg å lete i avisene etter materiale til Markens-markeringen.
* Lissie orienterte om det nye lageret vi disponerer på gamle HedOP slakterier, Kirkeby Næringshage. 50 kasser med bøker er kjørt dit. Vi kommer til å få en stor ladning med arkivmateriale fra Lars Bredesen. Dette har vi nå plass til i 2. etg. i Kauffeldtgården hvor vi skal ha «bruksmateriale» som alle kan benytte. Det må ryddes opp i dette før det kan brukes effektivt.
Lissie etterlyser en bra måte å presentere på nettet de resultater vi kommer frem til. Bjørn Myhre på Biri har laget ny hjemmeside for Gjøvik Historielag og det kan sikkert kobles på der på en eller annen måte. Lokalhistoriewiki er en annen mulighet..
* En annonse som Haakon og Edin fant i lokalavisene om Harald Strøms bilstasjon ved Viktoria Hotell, kan ikke være fra Gjøvik.
* Dag har kontroll på lørdagstreffet 9/4, Kirsten Tangen kan ikke komme, så vi må klare oss uten allsang. E. N. Bjørge trenger en PC for Power Point-visningen sin, Jan tar med en.
* Arne: JC-kjennetegnene kom i 1971, og startet på 10 000.
* Svein Erik har fått kontakt med Kjell Hagberg, pensjonist fra Gjøvik Trafikkstasjon / Statens Biltilsyn, som vil hjelpe drosje-komiteen med å lete i deres arkiver etter opplysninger om de gamle drosjene i Gjøvik, Vardal, Snertingdal og Biri.
* Åge Willy: Jan Erik Nesset, Raufoss, var i Onsdagstreffet sist, ikke Svein Nesset som det sto i referatet. ”Brynnkopp-folket” var båtbyggere, omtalt i Einar Grastvedts hefte «Når Gjøviks saga melder» som bildetekst s. 16-17: Karl Antonsen «Brynskappa». Anne-Lise sier at Brynskoppfolket var båtbyggere og deres båter var av høy kvalitet.
* Åge Willy refererte fra samarbeidsprosjekter mellom Mustad Fabrikker og Raufoss Ammunisjonsfabrikker. Og om Alf Mjøens innsats for å sikre RA i Stortinget, gjennom arbeidet i militærkomiteen.
* Ove har funnet gamle papirer om sin bestefars deltagelse i drosjeeierskap i Hunndalen. Han har jobbet sammen med Arve Thune om maleriutstillingen. De har vært på Brusveen gård og fått tilsagn på å låne to originale malerier til utstillingen og to gamle fotografier som Arve skal skanne. Da har de 42 bilder til utstillingen.
* Odd Martin jobber med Kvisgårdshjørnet for Årboka, og sammen med Arne om postjubileet.
* Arne har nå konkludert med at det ikke har vært noen posthusfunksjon på Gjøvik Gård, bare skysstasjon. Han har vært i Posthistorisk Selskap i Oslo for å klarere rettigheter
* Ja og Karin leverte en del avisklipp til vårt arkiv, rydderesultater! Bl.a. en «Ny Gjøviksang» fra 1932. Lissie tar vare på dette.
* Lissie leter etter bilder fra Tranberg med utsikten. Videre etter Kristian Tranberg, en god skihopper som deltok i Tranbergrennet 1899.
* Åge Willy: Bilder som Werner har funnet fra en ulykke med godsvogner som kom løs fra Nygard stasjon, viser tydelig at det er ved jernbanebrua ved Hunnselva, da kan det ikke være 1911-ulykka, men antageligvis en gang på 1920-tallet som er angitt på bildet-registreringskortet. (Ny sak til neste årbok?) Edin og avis-gruppa ser om de finner noe om dette i lokalavisene på biblioteket.
* Arne viste på TV-skjermen koblet til internett, hvordan vi kan lete etter lokalhistorisk materiale på Digitalt Museum, Digitalarkivet og Nasjonalbiblioteket. Svein Erik skriver ned metodene og Arne kvalitetssikrer dette før det sendes ut til alle Onsdagstreffdeltakere (og andre).

Referent Svein Erik


Onsdagstreff i Bygruppa 30.03.2016 kl. 11-13 i Kauffeldtgården

13 frammøtte; Lissie hadde forfall pga kommunalt møte og Odd Martin ledet praten rundt bordet.

* Svein Erik jobber med teksten til drosjenes jubileumsbok.

* Ove forbereder maleriutstilling med Mustadmalerier. En kostnadsramme på kr. 23.000 er godkjent av Mustad AS.

* Arne leter etter enkelte detaljer om gamle posthus i Gjøvik. Han har vært på Nasjonalbiblioteket nb.no og lastet ned mange gamle aviser med tilslag på stikkord som Gjøvik, Mjøsa osv. Han kan gi tips om leting etter lokalhistorie på nettet.

* Arve T jobber med Tongjordet. Han etterlyser opplysninger om et lite hus ved Brufoss. Han påpeker at vi må få korrigert Bygruppas møtedager/ -tider på sistesida i Gjøvik-Krøniken fra 1. tirsdag i måneden kl. 18:30 til annenhver onsdag kl. 11 – 13 og første lørdag i måneden kl. 12 på Arbeidersamfundet. Avvik kan forekomme. Arve skriver på historien om prestegarden i Vardal.

* Svein Nesset jobber i historiegruppa ved Raufoss Industripark om lokalhistorien rundt RA. Gruppen har ikke fast organisering, men hjelper bedriftene med deres historiske bakgrunn. Han leter etter betydningen av ordet ”Brynnkopp-folket”, kanskje er ”brynnkopp” en gammel simpel byggeskikk? Er det noen som vet?

* Erland jobber med bilder til drosjeboka. Han samler på gamle kart.

* Dag orienterte om mimredagen 7. mai. Det er i orden med musikk på sykkelpumpe og sag. Det jobbes videre med å skaffe folk og emner til en lørdagssamling i vår og to eller tre til neste sesong.

* Odd Martin skriver på årbokartikkel om husene rundt Kvisgårdshjørnet. Han mangler fortsatt noen detaljer.

* Bjørn klager på klokkene på bankbygget på Fahlstrøms plass som de ikke får til å gå. Han utfordrer Odd Martin og Gjøviks Blad til å lage en pushe-sak for å få dette i orden. Det har vært gjort flere forsøk tidligere, uten resultat.

* Bjørn har fått gårdeierne på Grand Hotell og Vingården med på å sette opp vind-markør på toppen av spirene, med byggenes årstall for ferdigstillelse. Det blir gjort så snart Grandgårdens byggeår er klart, det antas å være 1908, men dette må kvalitetssikres. Vingårdens er 1912.

 

Lissie må sende ut beskjed om når neste onsdagstreff blir. Opprinnelig plan er førstkommende onsdag, den 6. april.

 

Referent Svein Erik


Gjøvik Byhistoriske samlinger ble på årsmøtet 10.02.2016 endret til: Gjøvik Historielag, Bygruppe.


Årsmelding Gjøvik Byhistoriske Samlinger 2015:

Styret har bestått av følgende:

Leder: Håvard Lervold

Sekretær: Svein Erik Strande

Kasserer: Bjørn Aamodt

Styremedlemmer: Dag Kløvstad, Haakon Bjølseth, Lissie Norland, Øivind Vegard Larsen

Det er avholdt seks styremøter i løpet av 2015, samt flere tirsdagsmøter i regi av Lissie Norland.  Tirsdagsmøtene hvor lokalhistorie står i fokus har bidratt til at mange temaer har blitt diskutert.  Det har også kommet bidrag i form av foto og informasjon til flere pågående prosjekter, som årboka, Boddingutstillingen og Storgata med bygårder og butikker.  Kauffeldtgården har vært møteplassen og i snitt har det vært 12-15 medlemmer, annenhver tirsdag.

AKTIVITETER I 2015:

Det er arrangert seks lørdagsmøter med forskjellige kåsører på Gjøvik Arbeidersamfund, i snitt var det ca. 85 mennesker som var tilstede på disse arrangementene.

07.02: Steffen Csirmaz fortalte historien om Gjøvik Glassverk

07.03: Olav Drager fortalte om Storgatas utvikling fra ca. 1945 og til 1965.

11.04: Jan Johansen fortalte historien om Gjøvik Fiskerforening.

09.05: Knut Solbrækken tok for seg Gjøvik Lyn, og da spesielt 1960 og fram til Norgesmesterskapet i 1962, med film og bilder.

06.06:  Mimredagen  ble dessverre litt preget av dårlig vær, og vi valgte derfor å kjøre hele programmet inne på storsalen i Gjøvik Arbeidersamfund. Haakon Bjølseth fortalte levende om sin barndom i Gjøvik, og Bjørn Rognstad ga oss en fin informasjon om Sparebankbygget.  Veterankoret og  Blåveisene veteranene sto for den musikalske underholdningen. En stor takk til Kjelstad Bakeri som nok en gang leverte kaker av alle slag, noe som alle satte stor pris på.

19.09: Gjennomførte vi en vandring langs bygrensen fra 1921, med start fra «Grensen kolonial» og avsluttet ved Hunnselva.  Veldig god deltagelse med over 20 frammøtte.

03.10: Per Sandvik fortalte med tekst og bilder om hjemmestyrkene 1940 - 45.

14.11: Per Sandvik tok for seg korpshistorien i Gjøvik.

 

Håvard Lervold


 


Mimredag Gjøvik Arbeidersamfund_________________________________________________________________________________


Lørdag 7. mars kl. 12.00.  Olav Drager forteller om Storgata, alle forretningene og personer rundt disse fra ca. 1945 og fram til ca. 1960.


Lørdag 11. april Gjøvik Fiskeforening med Jan Johansen


Lørdag 9. mai : Gjøvik Lyn på 60-tallet. Film og historier med Knut Solbrækken


Lørdag 6. juni Mimredagen med byvandring og musikalsk underholdning.


_______________________________________________________________________________________________

 


Lørdag 7. februar er det medlemsmøte på Samfundet i Øvre Torvgate
møtet starter kl. 12.

Velkommen

________________________________________________________________________________________

Mandag 13.10.2014 kl. 18 var det åpent medlemsmøte i Gjøvik Byhistoriske Samlinger.

Møtet fant sted på ”Samfundet”, der det også var salg av kaffe og vafler. Agendaen for dagen var et foredrag med
Per Sandvik med tittel Minner fra min oppvekst i bydelen ”Klippen”. Dette er et område som ligger øverst i Storgata
og som går opp mot Gjøvik Skole. Han tok for seg hvordan det var å vokse opp i et godt miljø i enkle omgivelser,
hvor alle tok vare på alle. Vi fikk se gamle fotografier av ”Kampen”, hvor bl.a. hans og flere andre familier bodde,
i bakgården lå utedoer og bryggerhus, der stampen frøs fast til gulvet på vinterstid.

Vi fikk også høre/se mange historier om korps og om hjemmestyrkene i Gjøvik og Vardal, hvor visstnok gruppen herfra
var de eneste med eget korps, og som fikk sydd seg like kjeledresser som uniformer. Han fortalte historien fra hytta på
Bjønnhaugen, der hjemmefrontmennene Willy Lund og Ragnar Nilsen ble drept av tyskerne 7. mars 1944.
Likene ble aldri funnet, og det ble avduket minnesten på Bjønnhaugen 30. august 1981.

Det var et meget underholdende og interessant foredrag!

En givende kveldsstund, stor takk til Per Sandvik

For de av dere som ikke fikk med seg bildesamlingen til Per Sandvik under Gjøvik marken,
som omhandler «HJEMMESTYRKENE I GJØVIK, VARDAL I 1945/46» kan ta turen til Kauffeldtgården
på hverdager mellom kl. 10.00 og 15.00.

  Håvard Lervold takker Per for et flott kåseri
   


______________________________________________________________________________________


Gjøvik Byhistoriske Samlinger I Bygruppa 2013

Gjøvik Byhistoriske Samlinger ble ved årsmøtet i mars 2013 besluttet slått sammen med Gjøvik Historielag
som en undergruppe.
Leder i GBHS har i 2013 deltatt på alle styremøter som hovedstyret i Gjøvik Historielag har gjennomført.
I juli ble fotoutstillingen "Gamle Gjøvik i bilder" satt opp i Kauffeldtgården. Den ble godt besøkt.

Medlemstall: 12013 hadde GBHS 57 enkeltmedlemmer og 13 familiemedlemmer.

Økonomi: Gjøvik Byhistoriske Samlinger hadde pr. 3 i .12. 13 en egenkapital på kr. 18.126,-.

Styret har bestått av:
Lars Bredesen, leder
Bjørn Aamodt
Mette Lindalen, styremedlem
Øivind Vegar Larsen, styremedlem
Lars Bredesen

________________________________________________________________________________________Gjøvik Historielag – enten i det som tidligere het Bygruppa eller i det som nå heter

Gjøvik Byhistoriske Samlinger og er resultatet av at Gjøvik Byhistoriske Samlinger har gått inn som en ny

«bygruppe» under hovedforeningen Gjøvik Historielag. Det vil si at disse to foreninger nå er blitt en enhet.

Gjøvik Byhistoriske Samlinger er en undergruppe på lik linje med de øvrige undergruppene i foreningen.

Vi har vår hovedinteresser innen det område som vi alle oppfatter som bydelen av Gjøvik Kommune.

 

Årsmøte:

Onsdag 5. mars kl. 18.00 er det årsmøte i gruppa med de vanlige årsmøtesaker: valg, økonomi, vedtekter osv.

Sted: Kauffeldtgården. Dersom du er medlem av Gjøvik Historielag er du hjertelig velkommen.

 

Etter at årsmøtet er over, så:

 

Åpent møte: (for alle som har interesse av å høre om dette tema)

Onsdag 5. mars kl. 19.00. i Kauffeldtgården - Haakon Bjølseth foredrar om «Hunn – fra urtid til nåtid».

Hunn gård har betydd mye mer enn de fleste aner for vår del av det indre Østlandet og ikke minst

for Gjøvik by.

 

Denne onsdag er samtidig siste dagen og kvelden for vår utstilling i Kauffeldtgården: En brennende byfornyelse.

 

Vi håper å se deg på onsdag kveld.