Styret

Styre velges på Gjøvik Historielags årsmøte i mars hvert år.
Dersom du har noen spørsmål eller ønsker å bidra med noe, send e-post .
 

Verv/gruppe

Navn

Telefon

E-post

Leder

Roy Magne Sveen

920 61 589

61 18 33 05

Roy Magne Sveen

Sekretær

Bjørn Myhre

90 60 77 41

Bjørn Myhre

Kasserer

Kristen Taraldsrud

61 18 62 56
976 64 132

Kristen Taraldsrud

Nestleder

Lissie Norland

948 55 639

Lissie Norland

Biri-Treff

Syver Aasberg

958 58 640

Syver Aasberg

Biristrand Historiegruppe

Bjørn Myhre

906 07 741

Bjørn Myhre

Vardals-Treff
Hunndalen Vel & Historielag

Bjørn Sivesind

902 27 235

Bjørn Sivesind

Bygruppa

Dag Kløvstad

93614764Dag Kløvstad

Snertingdalstreff

Per Kristenstuen

61 18 37 45

995 33516

Per Kristenstuen

Nedre Snertingdal Historiegruppe

Finn Brobakken

478 24 296

Finn Brobakken

Redalen Historiegruppe

Tom Henning Larsen

41434190

Tom Henning Larsen

Lundstein Historiegruppe

Trine Sveinhaug

61 17 44 65

984 97 062

Trine Sveinhaug

Mjøsmuseet, avd. Eiktunet Museum

Kirsti Berntzen

947 85 909

Kirsti Berntzen

Oppdatering hjemmeside


Bjørn Myhre

90 60 77 41   

Bjørn Myhre