Årbok og andre utgivelser

Gjøvik Historielag utgir Årbok for Gjøvik og Tverrdalene, den kom for første gang ut i 1978 og siden 1995 har den blitt utgitt hvert år.

I tillegg utgis det temabøker av enkeltforfattere.

Årbokkomiteen er ansvarlige for arbeidet med innsamling og tilrettelegging av artiklene til årboka.

Vi vil gjerne kontaktes med alt fra ideer via råmateriale til ferdige artikler, ta gjerne kontakt direkte med medlemmene eller ta det via Historielagets kontaktside.

Årbokkomiteen for 2021 består av: