Snertingdalstreff

Snertingdalstreff har jobbet mye med registreringer og utgravinger i forbindelse med jernutvinning og elgfangst ut over det vanlge arbeidet med møter og rusleturer.

Gjennom mange år har gruppa hatt svært god oppslutning om sin aktivitet.

Leder er Torjus Røste