Nyheter

Innkalling til årsmøte:

onsdag 20.mars 2024 kl. 18.30

hos Biri Snekkeri i Åsrovegen 155 på Biristrand

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent, valg av to til å skrive under protokollen

3. Årsmelding 2023 fra styret og gruppene

4. Regnskap Gjøvik Historielag for 2023

5. Innkomne saker

6. Kontingent

7. Valg: Komiteens innstilling deles ut i møtet

8. Avslutning

Merk: Bare betalende medlemmer har stemmerett

Kaffepause, spleis

VELKOMMEN !

Hilsen styret og Biristrand Historiegruppe