Biri-Treff

Klikk her for register over artikler Birid Blad nr 1 - 43

Planer for 2023:

Biri-Treff forslag til program for 2023. Drøftet på årsmøte 14.2.2023.  

(NB NB NB  Husk at de andre gruppene også har programmer) 

- Ajourføre medlemslistene med adresser, telefonnummer og e-postadresser slik at vi kan få bedre muligheter for alle medlemmene å følge med på arrangementer  som finner sted i andre av gruppene innen Gjøvik historielag.  Viktig.

- Avslutte oppattbeisingen av de siste stedene som Maia og John i sin tid laget.

Forslag til arrangement utover året.:

17. januar.  Å finne opplysninger om eiendommer tidligere tider ved hjelp av datamaskiner og internettssider.  Ved Dag Ørjansen.  14 var til stede.   Reportasje stod i biri.no

14. februar.   Årsmøte for Biri-Treff og deretter om internettmuligheter i slektsforskning.

14. mars.  Enda ett møte om bruk av internett til å søke etter opplysninger om slekter  eller eiendommer i tidligere tider.  Utformes etter de to møtene i januar og februar.

April. Vandretur, sannsynligvis nær Mjøsbrua, tema notplasser.  Aktuelt nå som det planlegges ny bru. Må ha kontakter i fiskermiljøene.

Mai. Tredje onsdag i mai er den 17. og det er desssuten pinse på datoer like ved.  Kanskje vi kan ta en tur til vegmuseet på Hunderfossen en eller annen dag i mai.  

Juni.  Vandretur på seterområdet Dempa.  Det er en del endringer der nå den siste tiden.  Driften er sterkt endret på dette seterbområdet nå.  Og ett sel er nylig  meget godt restaurert og ett er under restaurering der oppe nå. 

Juli.  Vi må forsøke å få til et arrangement på fløterhytta i sommer.

August.  Besøk på gardsmuseet på Bratberg.  Vi må kjøre en liten dugnad på låven først.  Flere må være med på dette så det går greit.

September. Møte.  Kanskje et foredrag om båttrafikk på Mjøsa .  Det foregår nå for tiden fotografering av bunnen på hele Mjøsa og mye forskjellig kan bli funnet

Oktober.  Møte. Gjennomgang av NRK-filmen Biri Bondelag 100 år.  Vi foreslår å sette inn navnene på de som dukker opp i filmen.  Dette kan tas i plenum på en skjerm.  Vi bør søke frem til en person som kan skrive inn navnene på de forskjellige etterhvert som de dukker opp.  

November ....   står åpent pr. 14.2.2023


Referat fra årsmøte i Biri-Treff 14.2.2023.

Møtet ble avviklet på Røde Korshuset i Biri kl 18:30.  Det var 12 personer til stede.

Hele styret ble gjenvalgt.  Det er slik som de siste årene.:

Syver Aasberg, leder Kristen Taraldsrud, styremedlem

Irene Kalrasten, kasserer Liv M. Sandberg, styremedlem

Terje Ramberg, styremedlem

Dag Ørjansen er fast serveringssjef.

Deretter drøftet vi styrets fremlegg til program for året 2023.  Dette var det enighet om. 

På slutten av møtet orienterte vårt medlem Terje Ramberg om slektsforskning på internett og momenter som man må være spesielt oppmerksom på.  Dette var ment for personer som ikke har systematisert historiske familieopplysinger i stor grad ennå. 

ÅRSMELDING FOR BIRI-TREFF  ÅRET 2018

Styrets sammensetning i 2018

Terje Ramberg: leder Kristen Taraldsrud:  styremedlem

Irene Kalrasten: kasserer Syver Aasberg: styremedlem og referent

Liv M. Sandberg: styremedlem

Dag Ørjansen er fast serveringssjef. 

GENERELT

Det har vært god aktivitet i laget også i 2018, hele 11 arrangement.  Det er holdt to stytremøter, fire ordinære møter på Bethel, hvorav ett også var årsmøte.  Vi har ikke hatt rusleturer, men har vært på besøk seks ulike steder.  Tre ganger med samarbeid med andre av lagene under Gjøvik historielag.  

To medlemmer tok dessuten del i Eiktunet-dagen der vi var på setra og serverte kaffe og vafler stekt på gammelt utstyr i peisen.  

MØTER

Den 17. januar var det møte på Bethel på Biri der hovedtemaet var Rolid Mølle.  Helge Sæther fortaøte oss litt mer inngående om Mølla enn vi fikk gjort sommeren før da vi var på tur der.  Dessuten fortalte Terje Ramberg noe fra bakgrunnen for at det i sin tid (1970-tallet) ble gjort vedtak om å bygge Mjøsbrua.  Den åpnet i november 1985.  

Den 14. februar var det årsmøte i Biri-Treff på Bethel.  Nytt styre ble valgt; gjenvalg over hele linja med tillegg av Syver Aasberg inn som styremedlem og referent.  Ellers er disse med;  Terje Ramberg, leder, Irene Kalrasten, sekretær, Kristen Taraldsrud, styremedlem, og Liv M. Sandberg, styremedlem.  DagØrjansen fortsatte som "restaurantsjef".  Årsmelding og regnskap ble godkjent.  Planer for våren ble skissert. 16 til stede.

Dagens tema etterpå var bureising i Biri.  Mesteparten av dette står greit omtalt i Årbok for Gjøvik og Tverrdalene nr 6 - 1988.

Den 7. mars ble det møte på Bethel.  Dagens tema  var fra Amerika.  Judy M. Scott fra staten Washington i USA orienterte om slekter med biringer og snertingdøler som hadde utvandret til Amerika.   Det var hele 24 personer til stede, herav mange fra Snertingdal.  (Dette temaet ble også tatt opp av Bygruppa på annet møte.)

Den 21. mars besøkte vi Madshus skifabrikk i Biri.  Det hadde nettopp vært vinterolympiade i Korea og norske idrettsutøvere hadde tatt flere medaljer enn noensinne; 39 i alt. Vi ville derfor innom Madshus for å høre hvordan det nå stod til.  Her fikk vi mye detaljer som vi kjente litt til fra før.  Men vi får vel ta med noe av det viktigste.  Det var Thomas Alsgård sitt OL gull på den innledende øvelsen på Lillehammer OL, tremila i fri teknikk.  Etter dette eksploderte interessen for Madshus skiene.  Madshusfabrikken har forøvrig fått laget en bok om seg selv om tiden fra 1906.  Den fikk vi 13 som var på møtet!

Den 24. april var vi på utflukt til Brøttum kirke fra 1790 og Vardal kirke fra 1803.  Amund Nilsen Gloppe på Biri var arkitet og byggmester på disse to kirkene.  Even Bergsengstuen orienterte godt og fortalte blant annet at da Amund la frem tegninger og liste på de tømmerstokkene han trengte, så var det ikke lenge før bøndene på Brøttum hadde kjørt det meste frem.   8 personer med.

Den 29. juli var søndag og olsok.   Vi hadde treff på Fløterhytta oppe ved Vismunda.  Maja og Jon Landgraff hadde ryddet og vasket hytta.  Så ble det spist bløtkake fordi Maja Landgraff nå var blitt 80 pr.  Hurra!!!   Hun har gjort en lang lang innsats for historielaget og skrevet mange interessante artikler.

Den 19. juni var noen av oss på felles utflukt med Snertingdalstreff og Nedre Snertingdal historiegruppe. Finn Brobakken var nøkkelpersonen.  vi så på fløtningsdammer og dyregraver for elg.   Vi regner med at snertingdølene selv skriver om denne dagen.

Den 26. august var to av våre medlemmer med på Eiktunet-dagen og kokte kaffe og laget vafler på Brennbakksetra.

Den 6. september ble det arrangert åpen korndag på Rolid mølle i samarbeid med historiegruppa i Redalen.  Magne Gullord, som har vært kornforsker til han ble pensjonist, orienterte om korndyrkingen i Norge og utviklingen av denne.  Så fikk vi demonstrert hvordan mølla ble brukt.  Helge Sæther var nok en gang "malemester".

Den 19. september var vi 17 stykker som var samlet på Biri planteskole der Ola Gram Dæhlen orienterte om anlegget og historien til planteskolen.  Vi ble også vist rundt inn i den helt nye store massivtrebygningen som inneholder pakkehall, kjølelager og fryselager.  På Biri prestegard ble det stertet med oppal av granplanter i 1968.

Den 17. oktober var noen av oss samlet på garden Kluke i Biri for å få en omvisning i det nye store kufjøset.  Dette er også bygget med massivtreelementer.  Her drives med ca 60 melkekyr som melkes med spesiell melkerobot og  driftsopplegget er ellers etter økologiske prinsipper.  Dessuten var det her en gjødselskrape-robot.  Det er meget stor forskjell på dette fjøset og slike fjøs som Biri-treff sine medlemmer kjente fra egen barndom!  Her fikk vi perspektiv på hva som har skjedd på det teknologiske området på 50 år.

Den 28. november var det igjen møte på Betel der dages tema var Biri planteskole gjennom tidene.  Nå hadde vi fått tak i Eva Stensby som vokste opp på Diseth der hennes foreldre Kari og Henry Røstad drev skogplanteskolen fra 1954 til de avsluttet i 1990 da alt var flyttet til Prestegarde.  Planteskolen kunne i den mest hektiske tiden om sommeren ha hele 70 ansatte.  Dette var lenge en viktig kvinnearbeidsplass.  

BIRITREFFS planer høsten 2017, se annonser i lokalavis

18.oktober: møte i Strandenga, Harald Tusvik forteller om Strandenga, Irene Kalrasten om sine besteforeldre som bodde på nabobruket

15.november: møte med tema Fjernsetring

Årsmelding for Biri-treff året 2016

Styrets sammensetning i 2016:

Terje Ramberg: leder

Kristen Taraldsrud: styremedlem

Karsten Landgraff: styremedlem og representant til Gjøvik HLs styre

Irene Kalrasten: kasserer

Liv M. Sandberg: referent

Generelt:

Det har vært god aktivitet i laget det siste året. Det er holdt to styremøter, seks ordinære møter på Bethel/VE6, hvorav ett også var årsmøte. Vi har hatt tre rusleturer inklusive den tradisjonelle Olsokfeiringa i Kjensethytta, og vært på to museumsbesøk. Det ene var på Bratberg Gardsmuseum med over 60 til stede, det andre i Moelv hos Ringsaker Historielag. Medlemmer har dessuten deltatt på Biridagen og på Familiedagen på Eiktunet. I snitt har det vært 12,5 personer på rusleturer og møter. En liten oppgang i forhold til fjoråret.

AKTIVITETER:

MØTER

Den 20. januar kom tre bosatte flyktninger til Bethel for å fortelle om hvorfor de måtte forlate hjemlandet. To kom fra Syria via dramatisk reise med båt over Middelhavet, mens den tredje var politisk leder i Etiopia og kom som kvoteflyktning med fly. De gjorde godt rede for seg på norsk og det var interessant å høre om de første møtene med Norge og nordmenn. De var takknemlige for å ha blitt tatt godt imot, men frustrerte over alt som tok sånn tid.

Den 18. februar kom Hans Enger med sin powerpoint om Lokal Posthistorie. Her var det snakk om postgang både til lands og til vanns, og vi fikk et godt innblikk i frimerkets historie generelt og historier til lokale poståpnerier i Vardal og Biri. Enger viste også fram postkort og noen godbiter av frimerker. Etterpå var det årsmøte.

Den 17. mars var møtet holdt på V-6 der fortalte Thor Brenden fortalte om operasangere med tilknytning til Biri.

Den 20. april ble viet en video fra Biri Bondelags 100 års jubileum.  

Den 14. september ble første høstmøte holdt i Fiskebua til GFF på Dalsjordet. Jan Johansen kåserte og viste bilder av fiskerhytta, ørret og storfiskere i lagets 110 år gamle historie.

Den 19. oktober var vi gjester i Ringsaker Historielags Formidlings- senter i Garveriet i Moelv. Ivar Ottesen viste en film og vi ble vist rundt i den imponerende samlingen / utstillingen av effekter og bilder fra den dramatiske krigshistorien i området. Det meste av senteret er blitt til gjennom lokalt dugnadsarbeid, og med betydelig offentlig støtte.

Den 19. november var høstens siste møte viet Mjøsa Strandeierforening ved lederen Jørgen Galtestad. Han ga oss en velkomponert og grundig oversikt over alt som hadde med Mjøsa å gjøre fra geologi og båttrafikk, settefisk og all slags fiske til den nye Mjøsaksjonen som nå er planlagt. Spesielt tok han for seg hvordan det stod til med Hunderørretstammen kontra settefisken.

RUSLETURER

Den 18. juni gikk vi den nymerka turstien langs den gamle veien fra Skulhusbrua oppover langs elva til Hanssvea. I følge med lokale kjentfolk som Olav Bratberg, Gunnar Liven og Syver Aasberg ga turen et blikk bakover i tid da veien var i bruk til tømmerkjøring.

Den 29. juni samkjørte vi fra Coopen i Biri til Dempa for å rusle litt rundt i den største (og eldste?) setergrenda i Gjøvik Kommune. Med oss var et par gjester fra USA. Etter turen var det kaffe-rast og –prat i hytta til Helge og Inger Marie Haugum.

Olsok den 29. juli regnet delvis bort dette året også, men 12 personer var likevel til stede i fløyterhytta for å feire dagen.

Den 17. august hadde Helge Bratberg invitert bygda til sitt gardsmuseum i Øverbygda. Torvild Sveen hadde valgt som tema "Var all ting bedre før?" og samlet over 60 personer (hvorav 12 amerikanere fra Gjøviks vennskapsby i Stoughton). Eli Bratberg Leulier stod for eget program og laget god stemning med sangkor.

Den 28. august var Biritreff i år som tidligere med på å koke kaffe og steke vafler på eldgammelmåten i Setergrenda på Eiktunet museum i forbindelse med Eiktunetdagen.

Birid-Blad kom ut i god tid før jul med mye interessant stoff. Det meste signert Torvild Sveen og Helge Sæther.

Årsmøte ble holdt 22. februar og styret stilte til gjenvalg. Alle ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Biri, 23.februar, 2017

Liv M. Sandberg

2015 - Årsmelding

Det har vært jevnt bra aktivitet i laget det siste året. I løpet av året har vi hatt to styremøter. Det er holdt fire ordinære møter på Bethel, hvorav ett var årsmøte. Vi har hatt tre rusleturer inklusive den tradisjonelle Olsokfeiringa i Kjensethytta, og vært på besøk i bedrift. Medlemmer har dessuten deltatt på Biridagen, på Eiktunet, og i Fjellhallen.  I snitt har det vært ca 12 deltakere på rusleturer og møter.

AKTIVITET utover i året:

I januar var vi på bedriftsbesøk hos Biri Flatbrødbakeri i Åsroa på Biristrand. Snøvær gjorde at antallet frammøtte var lite, men Ingeborg Steinstad ga oss et grundig innblikk i historikken til familien og bedriften, som går strykende, takket være glutenfritt brød.

 

Årsmøtet ble holdt 18. februar, og etterpå ble mye lokalhistorie frisket opp. I april møtte Ivar Klundby oss på Undset der vi ble orientert av han og  Roger Andreassen (kantor i Ringsaker Kirke) om denne og andre garder som en gang hørte til Ringsaker. Deretter gikk eller kjørte vi til Kremmerodden for å finne ruinene etter butikken og andre hus der.

I slutten av april dro vi på tur til Mjøskastellet eller Steinsborga. Vannstanden i Mjøsa var ideell for å utforske det geologiske konglomeratet i området, og Syver Aasberg var veiviser. Terje bidro med sine kunnskaper da vi rastet i ruinene i sjølve borga. Biridagen den 20. juni var samtidig med sykkelløpet, og Kristen T. deltok med stand.

 

Rusletur i juli gikk til Sigstad. Etter en del forsøk lyktes det endelig å få til en avtale med en av bygdas eldste: Nils Sigstad, som med sine 97 år fremdeles hadde hukommelse og helse i behold slik at han kunne fortelle fra sin barndom den gang alt arbeid på garden ble gjort på gammelmåten. En spent flokk på 16 møtte opp på tunet der Nils tok i mot på verandaen. Etter litt oppvarming disket han opp både med fakta og friske episoder fra lang tid tilbake. Han leste også fra en «gardsprotokoll» der hans far Einar hadde skrevet ned viktige opplysninger om gardens historie. Den bør historielaget få en kopi av!  Etter en spennende historietime hos Nils var det lunsj hos barnebarnet Julie i nyåpnet Stabburskafé. Etter det igjen gikk ei lita gruppe ned til Klukemølla ved Vismunda.

Olsok regnet bort dette året, men seks personer var likevel til stede i fløyterhytta for å feire dagen. Biritreff hadde i år som tidligere medlemmer som deltok på dugnaden med Familiedagen på Eiktunet i august.

I september var Mjøsfiske temaet, men ingen fiskere var å oppdrive, så det ble «litt-av-hvert », som fikk praten til å gå. På oktobermøtet fikk vi anledning til å besøke knivmakerne i Biri som møtes på Skrinnhagen for å imponere hverandre med vakre kniver. I tillegg hadde Terje og Kristen med en del rariteter som de ville vise fram, eller etterlyse forklaring på.

Årets siste møte med Travbanen som emne kolliderte med et par andre arrangement, men de seks som var der, lærte mye om Biri Travbanes historie av Tore Hoff, og medlemmene fikk jubileumsboka.

 

BIRID-BLAD kom ut i god tid før jul med mye interessant stoff. Det meste signert Torvild Sveen og Helge Sæther.  

 

STYRET:  På årsmøtet den 18. februar ble alle gjenvalgt ved akklamasjon.

Terje Ramberg:     leder

Kristen Taraldsrud:  styremedlem

Karsten Landgraff: styremedlem og representant til Gjøvik Historielags styre

Signe Johnsgård:     kasserer

Liv M. Sandberg:    referent.

 

Biri 8. februar, 2016

Liv M. Sandberg

Biri-Treff 2013:

Møter og rusleturer:

Første møte ble holdt på Bethel den 23. januar, med Hans Jørgen Wailin som

kåsør over Krigsgravene på Biri Kirkegård.

Neste møte den 20. februar gjaldt Biri-madonnaen med foredrag av Gunnar

Liven. Årsmøte var tillyst, men ble forbigått i stillhet da det var for få frammøtte.

Den 20.mars fortalte Syver Aasberg om lokale deltakere i 1814, og etterlyste

info om kvinnelige politikere i åra etter og fram til i dag.

Den 20.juni var det tid for rusletur innover Finstadvegen til bureisningfeltet

Etiopia og ned ved Storsletten. Info om husmannsplasser og annet underveis.

Den 25. september var "Steinbakeriet på Fremstad-stranda" mål for neste

rusletur med Hans Tømmerstigen som lokal guide, deretter kafferast og møte i

Høn'huset på Sanner.

På Bethel den 16. oktober fortalte Kari Skanche om "Ludden og litt av hvert". Et

festlig møte!

"Lokalhistoriemøtet" den 20. november hadde innslag fra flere: bl.a. Kristen

Taraldsrud om fløterhake, Terje Ramberg om slektsgransking og Maja om

storflom i Vismunda.

Frammøte i gjennomsnitt på møter og turer er 12-13 personer.

ANDRE AKTIVITETER:

Biri-dagen: Kristen Taraldsrud og Syver Aasberg deltok med stand.

Olsok feiring: som vanlig på Kjenseth-hytta med 15 tilstede.

Omvisning på Bratberg Gardsmuseum den 14. august der Nils Frøysland og

Magne Gullord kåserte over "Årsrytmen på bygda i 1930-åra" for mer enn 40

frammøtte. Asmund Hellerud kommenterte det hele på fele.

Familiedag på Eiktunet: den 18. august i kjølig og grått vær der biringene

deltok på Brennbakksetra med kaffe, og vafler stekt i peisen.

Bind-Blad 2013 kom ut med mange gode historier fra lokale krefter. Spesielt

nevnes Helge Sæther og Anne Marie Landgraff.

Styre: Ingen endring fra 2012. Flat struktur framleis, men Kristen Taraldsrud er

primus motor og kaffekoker.

Kasserer: Signe Andersen

Fotograf og representant til Gjøvik Historielag: Karsten Landgraff

Kontaktpersoner: *Anne Marie (Maja) Landgraff og Kristen Taraldsrud.

Referent: Liv Marie Sandberg

Redaktør for Biri-Blad 2013: Helge Sæther

Stor takk til kakedamene Signe, Maja med flere som sørger for kaker til

kaffepraten.

Biri, 22.februar, 2014, Liv Marie Sandberg