Startside

Gjøvik Historielag

Viktig informasjon (mer informasjon under Nyheter og Aktivitetskalender):

Om Gjøvik Historielag

Gjøvik Historielag ble stiftet i 1974. Lagets formål er å vekke interesse for lokalhistorie og ta vare på og formidle minner fra vår fortid. Gjøvik Historielag er en av få foreninger som dekker hele kommunen. 

Laget ble stiftet 10 år etter at Biri, Snertingdal, Vardal og Gjøvik gikk sammen til en kommune i 1964 og har bidratt til å knytte kommunen sammen. 

Gjøvik Historielag er nært knyttet til Eiktunet Kulturhistorisk Museum. Vi er med på å arrangere den årlige familiedagen der. Da blir det liv ute og inne med aktiviteter av historisk karakter, og med mye sosialt samvær.

Undergruppene

For å øke aktiviteten har medlemmene dannet lokale grupper rundt om i kommunen. Gruppene er ulikt organisert og arbeider med lokale ideer og prosjekter.

Ta kontakt med gruppene for nærmere informasjon. 

De enkelte gruppene - klikk her.  

Medlemsbladet Gjøvik-Krøniken

Gjøvik Historielag gir ut medlemsbladet "Gjøvik-Krøniken" to ganger i året, vår og høst.

Her informeres det om hva som skal skje, og oppsummerer det som har skjedd.

Krøniken er et viktig bindeledd mellom laget og medlemmene.

I Krøniken kan du også finne opplysninger om dato og klokkeslett for forskjellige aktiviteter i hele kommunen i regi av Gjøvik Historielag og undergrupper.

(Krøniken - klikk her).

Årboka

Hver høst gir Gjøvik Historielag ut Årbok for Gjøvik og Tverrdalene, og den er en svært viktig del av Historielagets arbeid. Den inneholder lokalhistoriske artikler fra alle deler av kommunen og er rikt illustrert.

Ellers har vi gitt ut en rekke bøker og hefter som er til salgs hos bokhandlere og butikker i  distriktet.

(Bokliste - klikk her)

Gjøvik Historielags lokale grupper rundt om i kommunen står for de fleste aktiviteter, slik som:

Medlemskap

Gjøvik Historielag har ca. 600 medlemmer og vil gjerne ha flere. Vil du bli medlem, send oss en e-post eller gå til vår kontaktside.

Nyheter - trykk her

Facebook-siden til Gjøvik Historielag finner du her

Postadresse: Gjøvik Historielag, Postboks 1279, 2806 Gjøvik.   

Send e-post til admin