Redalen Historiegruppe

Gruppa i Redalen arrangerer rusleturer gjennom sommeren og har møter på vinteren. De bidrar aktivt på Bygdedagen og har gjennomført flere restaureringsprosjekter, Rolid Mølle og bedehuset Karmel har krevd stor innsats. Gruppa har nå overtatt Karmel og det vil kreve videre innsats. Gruppa bidro også med mye underlag til Arne Martin Røstes bok om ski-slekta Engen.

Leder for gruppa er Per Trygve Engen