Lundstein Historiegruppe

Plan for møter og rusleturer 2019

ALL AKTIVITET ER INNSTILT INNTIL VIDERE PGA CORONA!

13.mai:  Tur til Steinsborga (hvis ikke Mjøsa har steget for mye) . AVLYST!

27.mai: Tufter etter husmannsplasser i Bråtenmarka. Oppmøte Våstad forsamlingslokale AVLYST!

12.august :  Tur til Kollsætra. Oppmøte ved bommen på veien til Køltjernet kl. 18:30. 

9. september: Tema ikke bestemt. Oppmøte Lundstein skole kl 18:30

14.oktober: Lundstein kalender 2020. Oppmøte Lundstein skole kl 18:30

11.november: Lundstein kalender 2020. Oppmøte Lundstein skole kl 18:30

13.januar 2020: Årsmøte og planlegging av aktiviteter i 2020. Oppmøte Lundstein skole kl 18:30

Det er gratis kaffe med noe attåt på alle møter. På rusleturer nytes medbrakt.

ÅRSBERETNING 2016

Styret har bestått av følgende personer:

Formann: Trine Sveinhaug

Nestformann: Katinka Lederer

Kasserer: Bror Walderhaug

Sekretær: Kari Befring

Styremedlem: Svein Tore Lønnum

Revisor: Arve Tømmerstigen

Valgkomite: Helge Braastad og : Lene Noer Bjørge

Aktiviteter/Rusleturer 2016:

11 april: Gårdsbesøk hos Helge Braastad

Helge Braastad fortalte om gården Nordre Bråstad ‘s historie. En fin kveld. Ca. 20 frammøtte.

9 mai:Rusletur fra Lundstein skole mot Netop. I nærheten av Netop, prøvde vi å finne grunnmuren etter Kastadstuen. Dette var en husmannsplass under Kastad. Turen gikk videre til Sætherfossen, hvor vi kunne se rester etter dammen og kanalen der saga og mølla for Sæther gård stod. Lars Sæther ledet turen.

30 mai: Kolbergsrud, Jonsrud og Bjørgehaugen.

Turen gikk fra Kolbergsrud. Der det gamle våningshuset fremdeles er i bruk, mens fjøs og nytt våningshus ble bygget lenger nord på 70 tallet. Svein Tore Lønnum tok oss med til en gammel gravrøys, før turen gikk videre til Bjørgehaugen. Turen ble guidet av Roy Magne Sveen. 

13 juni: Håkenstad- Gubberud –  Øverstuen-  Øveraasen

Første stopp på turen var Håkenstad. Dette var en husmannsplass under Gubberud, og var bebodd inntil 1950. Nå er dette et feriested. Veien gikk videre til Øverstuen, husmannsplass under Gubberud. Det skal ha vært en husmannsplass til i nærheten, men vi fant ikke noen grunnmur etter den. Derimot var det flere merker i skogen på at dette har vært overflate dyrket område. Fra Øveraasen og ned mot Åslendevegen fulgte vi den gamle gårdsveien som har kraftig stigning fra veien og opp. Svein Tore Lønnum ledet turen, med hjelp av Frank Solbakken.

28 august: Eiktunet dagen.  

Vi bemannet Nysveen stuen. Der ble det servert survilling, og de mange besøkende satte stor pris på dette.

Foruten rusleturer har vi hatt møter med forskjellige agendaer :

Kari Befring

Bokaften med Ellen Vahr på Stokke Nedre 3. november kl. 19

Ellen Vahr jobber i dag som forfatter, coach og foredragsholder og hun har gitt ut to selvutviklingsbøker. Du kan lese mer om Ellen og bøkene på www.ellenvahr.no.

"Gaven" er hennes første roman og den ble utgitt i år. Den er basert på livet til hennes tipptippoldemor, den kloke Anne Brannfjell, husmannsdatteren som ble Norges mest kjente kloke kone. Anne dro fra Vardal til Christiania i 1841 og det eneste hun har med seg er noen tørkede planter, en sort bok og en hemmelighet. Men livet i byen er ikke som hun hadde trodd, og det er først da hun tror at hun har mistet alt, at hun finner kraften til å stole på hvem hun er.

Inngangspenger kr. 150 og vi byr på kaffe og noe å bite i. Billetter kan forhåndsbestilles på 93 86 30 59 eller mina@stokkenedre.no.

Norli på CC Gjøvik ordner med salg av bøker.

Stokke Nedre Gård, Redalen Stokkevegen 139, 2825 Gjøvik

 

Årsmelding Lundstein Historiegruppe 2015:

Styret 2015 har bestått av følgende personer:

Formann: Trine Sveinhaug

Nestformann: Jørgen Jørstad

Kasserer: Bror Walderhaug                                                                              

Sekretær: Kari Befring

Styremedlem: Liv Bjerke

Styremedlem: Svein Tore Lønnum                                       

Revisor: Arve Tømmerstigen

Valgkomite: Helge Braastad og Lene Noer Bjørge

Møter og rusleturer 2015

12. januar: Årsmøte. Planlegging av møter og rusleturer. Sju frammøtte.

9. februar: Lundstein historiegruppe, skulle være vertskap for årsmøtet for Gjøvik historielag. Planlegging og forberedelse til dette.

9. mars: Besøk på Aalstad gård . Her ble vi vist rundt på stabburet, hvor den gamle gårdsredskapen var. Etterpå ble alle ti frammøtte bedt inn på kaker og kaffe inne i hovedhuset. Her fikk vi også en omvisning. Johan Aalstad fortalte om den nye grua (peisen) på kjøkkenet, som har blitt bygget på gammeldags vis.

13. april: Tom Tangen fortalte om hvordan personer oppvokst på gårdsbruk i Vardal, har bidratt til industriutvikling i Gjøvik. Ti frammøtte. Veldig interessant foredrag.

18. mai: Ni frammøtte var med på årets første rusletur. Denne gikk fra Kollshaugen langs den gamle hovedveien fra Kollshaugen og ned til nåværende riksvei 4 sør for Ødegaarden. Vi startet på Søndre Koll, der første del av veien går over dyrket mark, fulgte vi den fint opparbeidede veien forbi hvileplassen «Fredbo». Videre ned til Korshavnshytta, der det er et veidele hvor veien over Tømmerstigen og Bråstad kommer ned. Deretter svinger veien nordover, passerer brukene Knipen og Sorgendal, der den gamle kongeveien som går over Ødegaarden og videre mot Dalsjordet. Turen ble ledet av Hans Peter Braastad og Helge Braastad.

1. juni: Turen gikk fra Helli vestre til Rolidsætra,  Rolidvangen og Bråstadsætra. Turen ble ledet av Hans Peter Braastad, Helge Braastad og med god hjelp av Tor Onsrud. Rolidvangen var husmannsplass under gården Rolid og det er bare hustuftene som er synlige i dag. På Bråstadsætra   fortalte Hans Peter Braastad om hvordan det var i aprildagene i 1940, da han som12- åring måtte evakuere dit. Ni personer fra gården bodde der i tre netter mens kampene ved Braastad og i Vardal pågikk som verst. Tolv frammøtte.

16. august: Familiedagen på Eiktunet museum, hvor historiegruppa også i år bemannet Nysveen og serverte survelling.

17. august: Jørgen Jørstad ledet rusleturen langs den gamle veien Stokkroa og Rolid Mølle. Dette var den mest brukte ferdselsåren for å komme til mølla fra sørsiden av Stokkelva. Turen gikk fra Inndal og første del var over dyrket mark før vi kom inn på den godt opparbeidede veien som følger dalen oppover på venstre siden av Stokkelva.  Veien passerte plassen «Spælen», der tuftene synes godt, og ender opp ved demningen i Stokkelva ovenfor Rolid mølle. Det var godt oppmøte på turen da både medlemmer fra Redalen og Lundstein gruppa deltok. Dette var en interessant tur.

14. september: Oppsummering av rusleturer. Videre planlegging fremover. Forslag om å lage et hefte over gamle ord og utrykk fra distriktet. Fem frammøtte (kommunevalg denne dagen).

12. oktober: Oppsummering av forrige møte. Påbegynte arbeid med kalender 2016, og begynte å jobbe med liste over gamle ord og uttrykk.11 frammøtte.

9. november: Gikk igjennom utkast til kalenderen. Rekkefølge og korrektur av tekst.  Den påbegynte listen over ord og uttrykk, blir en del av en informasjons- brosjyre «Bli kjent med bygda».  Ti frammøtte.

 

Kari Befring

Lundstein Historiegruppe 2013

Styret 2013 har bestått av følgende personer:

Leder: Trine Sveinhaug

Nestleder: Jørgen Jørstad

Kasserer: Bror Walderhaug

Sekretær: Kari Befring

Styremedlem: Liv Bjerke

Styremedlem: Svein Tore Lønnum

Revisor: Arve Tømmerstigen

Valgkomite: Helge Bråstad og Lene Noer

Rusleturer:

27. mai : Dalsjordet. 12 frammøtte var med på tur langs med gamle kongevegen sørover til Kolberg gård.

Deretter gikk turen langs gamle riksvegen nordover igjen over Dalsjordet. Turen ble ledet av Anny Engen.

10. juni: Åslendet. 7 frammøtte fikk være med på en interessant rusletur fra gården Neråsen,

via Lyshaugen til Neråsbakken der Trettsveen har hatt blikkenslagerverksted i mange år.

Lars Sæther ledet turen.

1. juli: Skikkelstad og Herberg. 15 frammøtte fikk god orientering om gården Skikkelstad og tidligere eiere,

av nåværende eier Stein Erik Thorud. Vi besøkte den eldste bygningen på gården og salen der

Vardals første formannskapsmøte ble holdt. Deretter ledet Edvard Bjørge turen videre til Herbergshaugen og

områdene rundt husmannsplassen Herberg.

19. august: Våstad- Indal. 11 frammøtte fikk høre om skolen Våstads historie, deretter så vi den helt

unike krøtterundergangen i Kolisvegen som ble laget for å lede kua fra gården Slettum, til beitene

overfor Kollsvegen. Etter pause med survelling, gikk turen over Våstadberget, gammelt samlingspunkt i området, og

ble deretter avsluttet på gården Indal. Der fikk vi se deler av hestevandringen,

som fremdeles er på låven. Jørgen Jørstad ledet turen.

Historiegruppa har også deltatt på åpen dag / Familiedagen på Eiktunet, der vi bemannet Nysvestua.

Der ble det servert survelling, og de mange besøkende satte stor pris på dette.

Andre møter og aktiviteter:

15. mars: Årsmøte

15. april: Valg av ny leder og planlegging av årets rusleturer.

7. oktober: Tema Lundstein historiegruppes årskalender. Valg av bilder.

11. november: Startet arbeid med å kartlegge historiske steder, navn og historier,

knyttet til hvert sted i nærområdet til Lundstein skole. Målet er å lage et oppslagsverk, som skolen kan bruke i

undervisningen..

Lundstein historiegruppes kalendere, ble delt ut til medlemmer for salg.

________________________________________________________________________________________

Mai 2012 

 

Juni 2012