Lundstein Historiegruppe

Lundstein Historiegruppe er en av de ferskeste gruppene.
De har rusleturer gjennom sommeren og møter, stort sett på Lundstein Skole på vinteren.

Gjennom mange år har de utgitt kalender med gamle bilder fra området.