De enkelte gruppene

Gruppene har normalt ett møte i måneden unntatt om sommeren. Ta kontakt for mer info.

Innlegg om lagenes aktiviteter publiseres sammen med planer fremover, i siste utgave av Krøniken.  Se for øvrig i aktivitetskalenderen og lokalavisene.

Byhistoriegruppa

Medlemsmøter hver onsdag i Kauffeldtgården 2. etg. kl 11 – 13:

Onsdagstreff to onsdager i måneden, normalt annenhver. Lissie Norland organiserer dette.

Mellom onsdagstreffene er det fotodugnad eller andre aktiviteter.

Lørdagstreff en gang i måneden kl. 12 på Ynglingen eller i Folkets Hus Hunndalen. Følg med på Facebooks Gjøviks Tapte Historie, Facebook-gruppa Gjøviks Byhistorie og i lokalpressen.

Leder: Lissie Norland, tlf 948 55 639


Vardalstreff

Vardals-Treff annonserer møter.

Hunndalen Vel & Historiegruppe

Laget ble stiftet i 1999 for å arbeide med lokalhistorie og velarbeid. Laget er inndelt i flere undergrupper. Møter annonseres.

Kontaktperson: Tore Slåtten

Snertingdals-treff

Gruppa har møte på Lindheim siste tirsdagen i måneden kl. 19.00 

Leder Torjus Røste

Nedre Snertingdal lokalhistoriegruppe

Gruppa har møte på Snertingdal skole andre tirsdag i måneden kl. 19.00

Leder Finn Brobakken tlf 478 24 296

Biri-treff

Gruppa har vanligvis møter på Bethel tredje onsdagen i måneden kl. 19.00

Merkede plasser i Biri

Leder Syver Aasberg tlf. 958 58640  

Biristrand Historiegruppe

Biristrand Historiegruppe har møte på Biristrand skole - annonseres

Leder Bjørn Myhre tlf. 906 07741

Redalen Historiegruppe

Redalen Historiegruppe har vanligvis møte på Redalen skole andre onsdag i måneden kl. 19.00

Leder Per Trygve Engen

Lundstein Historiegruppe

Lundstein Historiegruppe har vanligvis møte på Lundstein skole - annonseres

Leder Trine Sveinhaug, tlf. 984 97062