De enkelte gruppene

Gruppene har normalt ett møte i måneden unntatt om sommeren. Ta kontakt for mer info.

Innlegg om lagenes aktiviteter publiseres sammen med planer fremover, i siste utgave av Krøniken.  Se for øvrig i aktivitetskalenderen og lokalavisene.

Bygruppa

Onsdagstreff i Kauffeldtgården kl. 11 - 13 to onsdager i måneden, normalt annenhver. Lissie Norland organiserer dette. Lørdagstreff en gang i måneden kl. 12 på Arbeidersamfundet. Følg med på Facebooks Gjøviks Tapte Historie og i lokalpressen.

Leder Dag Kløvstad, tlf 93614764

Vardalstreff

Vardals-Treff annonserer møter.

Hunndalen Vel & Historiegruppe

Laget ble stiftet i 1999 for å arbeide med lokalhistorie og velarbeid. Laget er inndelt i flere undergrupper. Møter annonseres.

Kontaktperson: Bjørn Sivesind, tlf. 902 27235

Snertingdals-treff

Gruppa har møte på Lindheim siste tirsdagen i måneden kl. 19.00 

Leder Per Kristenstuen Tlf. 995 33516

Nedre Snertingdal lokalhistoriegruppe

Gruppa har møte på Snertingdal skole andre tirsdag i måneden kl. 19.00

Leder Finn Brobakken tlf 478 24 296

Biri-treff

Gruppa har vanligvis møter på Bethel tredje onsdagen i måneden kl. 19.00

Leder Syver Aasberg tlf. 958 58640  

Biristrand Historiegruppe

Biristrand Historiegruppe har møte på Biristrand skole - annonseres

Leder Bjørn Myhre tlf. 906 07741

Redalen Historiegruppe

Redalen Historiegruppe har vanligvis møte på Redalen skole andre onsdag i måneden kl. 19.00

Leder Tom Henning Larsen, tlf. 414 34190

Lundstein Historiegruppe

Lundstein Historiegruppe har vanligvis møte på Lundstein skole - annonseres

Leder Trine Sveinhaug, tlf. 984 97062