Byhistoriegruppa

2022

Svein Erik

2021               

Lørdag 13. november kl. 12.00     Dag Landmark – En bokhandler forteller

                                                         Sted: Byscena/Musikkhuset/Gamle bedehuset

 

Vi er treffbare hver onsdag mellom 11.00 og 13.00 i annen etasje på Kauffeldtgården.

Der har vi alle årbøker og andre bøker for salg.

Svein Erik

Svein Erik

Info om Toner fra Tunet finner du her

Terminliste 2. halvår 2020

Terminliste 2 Gjøvik Historielag, Bygruppa. Høsten 2020

Onsdagstreff annenhver onsdag fram mot desember. + styremøter.

7. november Lørdagstreff AVLYST!

18. november kl. 11, onsdagstreff

2. desember kl. 11, onsdagstreff

Deretter: Juleferie!

NB Endringer kan komme!

Svein Erik

Gave til Gjøvik Historielag – Bygruppa

På gruppas onsdagstreff den 4. november 2020 kom Bjørn Blichfeldt på besøk og overleverte oss en kopier av sin samling aksjebrev.

De gir et interessant innblikk i byens næringsliv gjennom mer enn 100 år.

Det eldste er for Oplandske Dampskibsselskap utstedt i 1855. De andre er fra perioden 1901 – 1995:

Gjøvik Dampskibsselskap

AS Hovdetoppen

LL Kaffistova

Gjøviks Blad og Samhold

Samhold

Vestoppland Bilselskap

Gjøvik Sæbefabrik

Holmen Brænderi

Handels- og Landmandsbanken

Gjøviks og Oplands Kreditbank

Opplandsbanken

Gjøvik Bruk

Bjørge Gruber

Gjøviks Sanerings- og utbyggingsselskap (1972. Opphørt 1978)

Færgen Gjøvik-Nes-Ringsaker

Mjøsfærgen

Gjøvik Skifabrikk

Aktieselskabet Gjøvik Brændevinssamlag

Mjøsen Eiendomssekap

Skistua

AL Vikodden

Oplandske Dampskibsselskap

Vardal Forsamlingslokale

Gjøviks Støberi & mek. Værksted

AL Gjøvik Ungdomsherberge

Gjøvik Husflid

F. Hennigs Garveri

Hunton Bruk

Norsk Orgel – Harmoniumfabrikk

Brødrene Øveraasen Motorfabrik & Mek. Verksted

AL Sverres gate 2

 

Bjørn Blichfeldt sitter de originale aksjebrevene. Kopiene kan studeres i 2. etg. i Kauffeldtgården, f.eks. på et av våre onsdagstreff, se terminlista.

 

Svein Erik

Onsdagstreff i Bygruppa 11.03.2020 i Kauffeldtgården, 13 stk. til stede.

Nok en vellykket lørdagssamling var blitt avholdt. Lissie oppsummerte. Nær 80 fremmøtte. Det tekniske fungerte bra. Vi bør organisere en «mikrofon-bærer» som kan forsyne den enkelte i salen med mic. ved spørsmål osv. derfra. Det var kommet frem kritikk om at det ikke var ordentlig ryddet etter oss etter slutt. 

Det er tvilsomt om mimredagen kan avvikles med de restriksjoner som korona-virus-smitten har påført møtevirksomhet. Dag snakker med frivilligsentralen for å avklare detaljer i avviklingen.

Svein Erik setter sammen en komplett liste over hoppbakker etter tilbakemeldinger fra deltakere på møtet.

Torgeir har hatt kontakt med kommunen vedr. Fargerikvartalet. Fristen for innsigelse mot planene er utgått. For å kunne få innflytelse på utformingen nå, må vi kontakte kommunens plansjef.

Odd Martin hadde vært på Præstgar’n i Snertingdal hos Hans Olav Brenner.

Bjørn Aa. hadde vært i møte med kommunen om byens gatebruksplan. De vil ha impulser i et 2. møte. F. eks. hva gjør vi med Panparken?  Brosjyre kan hentes på rådhuset. Nyansatt byplanlegger, Holset, skal være lydhør for ideer. 

Ove har vært i kontakt med Terje Solheim i Mustad Industripark. De planlegger en befaring i Ringebua for å kartlegge innholdet der. Det skal visstnok være mye maskineri som presser på ytterveggene. 

Ove har hatt kontakt med «krok-kara» som skriver om sitt yrke, fiskekrok-maker. 

Han jobber videre med Tolosa-prosjektet sammen med Tore Slåtten. 

Bjørn Aa. har avtale med Kjell Sveum (Sveum Fryseri på Rambekk) om at de tar vare på en grensestein som måtte flyttes da de bygde der.

Dag har kontakt med Tor-Arne og Toner fra tunet-komiteen. 

Bjørn Aa har fått tilbakemeldinger fra Lions Gjøvik på hvilke bilder de ønsker seg til 2021-kalenderen. 8 av dem ble gjennomgått med visning i skråtaket. Flere bilder er underveis. Det kom inn mange kommentarer på de viste bildene. Skrivejobben for hvert enkelt må fordeles på medlemmer i Onsdagsgjengen som ønsker å ta det på seg.

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

 

 

Dag

Svein Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

Svein Erik

 

 

Ove, Dag

Lissie

 

Svein Erik

Svein Erik

 

Svein Erik

Bygruppa arrangerer Lørdagstreff i «Musikkens hus», tidligere Bedehuset 1.feb 2020 kl 12:00.

Tema: Øveraasen AS - I går - i dag - og i morgen v/Thor Arve Øveraasen.

Inngang kr 50,- inkl kaffe/boller.

Velkommen!

 

Svein Erik

Gjøvik Historielags 

ÅRSBERETNING 2019

Styret har bestått av følgende:

Leder: Dag Kløvstad

Kasserer: Bjørn Aamodt

Sekretær: Svein Erik Strande

Medlemmer:

Odd Martin Hesjadalen, Øivind Vegard Larsen, Lissie Norland og Håvard Lervold.

Det er avholdt 4 styremøter i løpet av 2019. Til alle møtene er også alle andre interesserte invitert.

AKTIVITETER I 2019

Lørdagsmøter

Det ble arrangert fem lørdagsmøter med forskjellige kåsører i Musikkens Hus (tidligere Bedehuset) og tre byvandringer.

2. februar: Lissie Norland om Hunn gård. Hun skriver på en bok om Hunn og det dukker stadig opp ny kunnskap. Denne delte hun med et stort og interessert publikum.

2. mars: Stein Villa presenterte by- og bygdesanger. Dårlig frammøte.

6. april: Revyhistorie med Bjørn Blichfeldt og Odd Magne Lundby, nesten fullt Musikkens Hus.

4. mai: Lissie Norland og Arve Thune om Brusveen. Oppmøte på Brufoss, der det ble orientert om starten på industrien her. Videre gikk man til plassen for Hans Mustad-støtten og «Det røde kontor», videre til Damhuggu og Mustads hovedinngang. Til slutt ble Mustads eget industrimuseum besøkt. Nesten 100 deltakere og god omtale på Facebook etterpå, men ingen av avisene viste interesse.

1. juni: Mimredag på Hovdetun, bra frammøte, men programmet ble forkortet pga regnvær.Det ble gitt informasjon om Hovdetoppen og Hovdetun. 

7. september: Rusletur på Hunnsjordet med Tom Torkehagen som hovedguide. Lissie Norland og Odd Martin Hesjadalen bidro på sine spesialområder. Stort frammøte, ca. 80 stk. Kaffe og nystekte boller etter en hustrig høsttur, varmet godt.

5. oktober: «Avisminner fra en tid som var». Terje Paulsberg, pensjonert journalist og redaktør i Oppland Arbeiderblad, fortalte om humor og alvor i Gjøviks avishistorie. Bra frammøte, 70 stk. 

2. november: Tore E. Bratlie trakk fullt hus med foredraget om sin deltagelse i motorsportenverden over: «Fra Hovdetoppen til Pikes Peak».

 

Lørdagssamlingene har vært holdt på Musikkens Hus (tidligere Bedehuset). På de fleste møtene har Kirsten S. Tangen bidratt med piano-akkompagnement. Hun fylte 80 år20.11.2019 og Bygruppa sendte henne en oppmerksomhet som takk for trofast akkompagnement på våre tilstelninger. 

 

Onsdagstreff

Også i 2019 har medlemsmøtene på dagtid annenhver onsdag i regi av Lissie Norland, vært avholdt stort sett hele perioden unntatt sommer og jul, til sammen 15 ganger. Fremmøtet har ligget på 9 – 17 stk. og en rekke små og store saker har vært diskutert og bearbeidet. Bygruppas arrangementer har vært tatt opp og mange fra onsdagstreffet har bidratt der.

På onsdagstreffet 30.01 hadde vi besøk av Solveig Rønningen og Tom Pettersen fra Gjøvik Frivilligsentral for å planlegge samarbeid under Frivilligdagen 2019. 

På onsdagstreffet 13.02 hadde vi besøk av Tore Struksnes, sønn av musikeren Bjørn Struksnes. Han fortalte om sin morfar Paul Østbys fiskefluefabrikk på Englandsjordet.

På onsdagstreffet 27.03 hadde vi besøk av Jan Gjære som sammen med Sigbjørn Hemstadsamler stoff om hoppmiljøet i Gjøvik. 

På onsdagstreffet 10.04 hadde vi besøk av brannsjef Tore Karlsen for å diskutere et opplegg om brannkorpsets historie på et lørdagsmøte. 

På onsdagstreffet 10.04 hadde vi besøk av Siri Gunn Simonsen som hadde med seg bilder, portretter og fotoalbum. Hun vil også gi bort en del kamerautstyr etter sin far.

 

Utstillinger

I samarbeid med Opplandsarkivet, Mjøsmuseet og Gjøvik-Marken viste Bygruppa en utstilling på scena i Gjøvikhallen med tema Gjøvik-industrien. Utstillingen vakte stor interesse og ble meget bra besøkt.

 

Andre aktiviteter

Bygruppa samarbeidet med Gjøvik Frivilligsentral om å arrangere frivilligdagen 11.05.2019 i en ny form der fokus ble satt på bakgårdene i sentrum. Vi monterte storformat-bilder i to rom i Kauffeldtgården, av de bakgårdene som andre foreninger skulle betjene samme dag. En Gjøvik-film gikk kontinuerlig i et annet rom. Lite besøk i Kauffeldtgården.

Vi har tatt på oss å levere tekster og bilder til Lions Gjøviks kalendere, og den første var 2020-kalenderen med ti av dens 12 bilder. Arbeidet vil bli honorert etter egen avtale. Bjørn Aamodt er kontaktperson

Vi samarbeider med Mjøsmuseet om deres nye serie med kåserier om Gjøvik gård. 

Vårt initiativ for å redde den gamle brua ved Brufoss førte til at rivningsvedtaket ble omgjort. Den står fortsatt ved siden av den nye. 

Bygruppa fortsetter samarbeidet med Gjøvik Gårds Venner og vi skal hjelpe til med en - to mannskaper hver lørdag til «Toner fra Tunet».

Arkivet etter Leif Blichfeldt som Mjøsmuseet plasserte på Kauffeldtgården og stilte til disposisjon for Gjøvik Historielag, er videre bearbeidet i 2019. Avisartikler o.a. av interesse er kopiert og satt i klipparkivet. Svein Erik Strande har organisert en gruppe som startet gjennomgangen av bildene i arkivet og skrevet korte notater om hvert enkelt. De er videre skannet, av Erland Hvalby, og nummerert etter Mjøsmuseets system for fotografier, ETF – Eiktunet Foto. Arbeidet fortsetter minst ett år til.

 

Lissie Norland har ledet et stort arbeide med innsamling av stedsnavn i Gjøvik. Bjørn Myhre og Per Kristenstuen sammen med Erland Hvalby og Åsmund Norland har jobbet med registreringen i 2019. Dette fortsetter i 2020. 

 

Bygruppa har tatt initiativ til å endre den Mjøsferga som Mjøsmuseet skal overta, fra endepåkjøring til slik den var da den seilte på Mjøsa: sidepåkjøring. Men dette var det umulig å få til. Riksantikvaren bestemte at ferga skal settes i stand slik den var siste dagen den gikk på Randsfjorden. 

 

Vi deltok med vakter i hovedbygningen under Mjøsmuseets «Jul på Gjøvik gård»

Bygruppa inviterte alle medlemmer til juleavslutning på Kauffeldtgården 11.12. med gratis julemat. Vi var også med og hjalp til i Mjøsmuseets arrangeringen av «Jul på Gjøvik gård».

 

GAVER

Bygruppa fikk fire «Lut-brev» (aksje-brev) i Kaffistova. Disse ble levert til Mjøsmuseet for registrering og oppbevaring.

 

Harald Olsen, barnebarn av Oskar Olsen, besøkte Bygruppa for å donere en samling aviser og blader fra 2. verdenskrig og en bok med rasjoneringskort, bilder, dødsannonser og avisutklipp. Dessuten en liste med navnet på alle fra Gjøvik som satt på Grini.

 

Bygruppa har fortsatt fått gamle filmer fra privatpersoner, Arne Korshavn og Knut Maurud har bearbeidet disse. Siri Gunn Simonsen har gitt oss mange filmer og filmapparater etter sin far fotograf Gunnar Simonsen.

 

Vi fikk i 2017 et treskjærerarbeid av Oddvar Barstad «Epleslang» som skal stilles ut på forskjellige steder i byen. Dette er utlånt til Gjøvik kommune som vil organisere utlånet. For tiden henger det i Gjøvik Barnehage.

Terje Paulsberg har gitt Bygruppa en samling kassetter med lydopptak av samtaler rundt gamle Gjøvik-bilder. Disse stammer fra tidligere Gjøvik Byhistoriske Samlinger. Videre fikk vi mapper med avisomtaler omkring ulike emner

 

Svein Erik

Svein Erik

Vi skal nå forsøke å samles hver onsdag.

De vanlige onsdagsmøtene med samtaler rundt bordet og planlegging av aktivitetene fortsetter som før annenhver onsdag: 23.10., 6.11. og 20.11. Alle dager kl. 11:00.

Dugnadsmøter med bildene i Blichfeldtarkivet blir 16.10., 30.10., 13.11. og 27.11. Hvis vi trenger så mange dager? - men det tror jeg!

I tillegg til disse som begynner kl. 11:00 blir det også kveldsskift: Det første:

Onsdag 16 oktober kl 17:30

Da er det også styremøter etter en times tid med bilder. Alle er som vanlig velkomne til styremøtet der aktiviteten resten av året skal gjennomgås. Det er bruk for alle ekstra som kan ta på seg å hjelpe til med et eller annet.

Onsdagstreff i Bygruppa 23.10.2019 i Kauffeldtgården, 10 stk. til stede

Kombinert møte i onsdags-treff og dugnad på bilderegistrering i Blichfeldtarkivet.

Til neste lørdagsmøte har Tore H. Bratlie sjekket at det er i orden på Musikkens Hus. Bjørn H. styrer det tekniske. Bjørn Aa har fått kinolerretet og samarbeider med Viken om bruken. Det er usikkert hvordan videokanonen i taket er.

I tillegg til de foredrag som ble nevnt i styremøtet 16.10. har vi snakker med brannvesenet som vil komme for å snakke om sin historie. 

Bjørn Aa har hatt kontakt med Mjøsmuseet og det fortelles at Riksantikvaren har et endelig standpunkt på at den første Mjøsferga skal settes i stand til slik den var på sin siste dag på Randsfjorden. Det vil bli en mget stor kostnad å gå tilbake til slik den var på Mjøsa, det vil det ikke bli bevilget penger til. Vi forfølger derfor ikke denne saken lenger.

Fire grupper arbeidet med hver sine mapper fra Blichfeldtarkivet. Den første av 15 kartonger med arkivmateriale er nå gjennomgått! Det gjenstår å registrere mange av bildene i en datafil og legge dem i syrefrie konvolutter / aktomslag. Vi er godt i gang og håper å bli ferdige med dette prosjektet i løpet av våren 2020.

 

 

 

 

Dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølgingssaker

Industrimuseum for Gjøvik. Ny aktualitet etter «Gjort på Gjøvik» under Gjøvik-Mart’n. Mjøsmuseet er interessert og må bli en hovedaktør. Vi i Bygruppa eller Historielaget klarer ikke å drifte dette alene. Et industrimuseum vil heller ikke bli noe stort trekkplaster for turister, men mye for interesserte Gjøvik-folk.

Stedsnavnprosjektet: Erland holder på med stedsnavnregistreringen for Gjøvik by. 

 

Ove, Dag

Lissie

Svein Erik

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

Hunn gård med Fastland i forgrunnen.

 

Vi inviterer til årets første mimredag.

 

Lissie Norland forteller fra Hunn gårds historie

Den første mimredagen i det nye året er førstkommende lørdag, 2. februar. Start: kl. 12.00.

Her vil Lissie Norland fortelle historien om Hunn gård, som er grunnlaget for hele Gjøvik bys eksistens. 

Gården hadde gjennom lange tider flere funksjoner, med sin sentrale beliggenhet i distriktet. 

Hunn var den eldste og største gården i området, og var det naturlige senter for kommunikasjon 

og impulser. Her møttes folk ved kirkebesøk, tingsamlinger, i gjestegården og på skysskiftet.

Det var fem generasjoner Mustad-slekt som satt på Hunn fram til 1889. Da ble gården solgt til 

Holmen Brænderi. Gården hadde mistet mange av sine inntektskilder etter at Gjøvik ble by i 1861. 

Gjøvik ble for øvrig bygd opp på Hunns grunn, som gikk helt ned til Mjøsa.

Gjøvik kommune har nå arvet en mengde unike gjenstander etter den gamle slekta på gården. 

Mjøsmuseet forvalter og registrerer nå denne dyrebare arven. Lissie Norland vil også vise bilder fra denne samlingen.

Arrangementet er som vanlig i Musikkens Hus, tidligere Bedehuset, og i regi av Bygruppa i Gjøvik Historielag.

 

Gratis adgang – vi inviterer til kaffespleis 

 

Våre arrangementer støttes av Gjøvik Kommune.

 

Hunn gård i 1949.

 

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

 

Svein Erik

Svein Erik