Energi i Snertingdal

Publiseringsdato: Jan 19, 2012 11:29:14 AM

Tirsdag 26.oktober hadde Snertingdalstreff møte på Lindheim. Kveldens kåsør var Trygve Bjark, som snakket om energi, og Arild Brenner krydret det hele med noen friske låter på torader. 

Trygve Bjark holder foredrag om forskjellig slags energi i Snertingdal.

I et historisk perspektiv er det for Snertingdal de tre V`er:  Ved -Vann og Vind som ble brukt, inntil elektrisiteten kom til bygda for nesten 100 år siden.

Bjark nevnte fordeler og ulemper ved dagens viktigste energikilder, som vann, kull, olje, naturgass og kjerneenergi. Fremtidens energikilder ble også nevnt, som tidevann, bølgekraft, bioenergi, geotermisk energi, vind, hydrogenfusjon og solenergi. På papiret ser dette kanskje kjedelig ut, men Bjark snakket på en forståelig og pedagogisk god måte. Også de miljømessige sidene ved forskjellige energiformer ble kommentert.

Han forklarte om begrep som kilowatt og kilowatt time (KWh), og større mengder som MWh, GWh og TWh.

Energi i hjemmet og forståelse av strømregningen, med nettleie, avgifter og strøm var også tema.

Bjark kom inn på Statskrafts store overskudd, som er resultatet av en evigvarende ressurs som er fellesskapets eiendom, og som ikke bør selges til private. Staten må forvalte denne naturressursen

til fordel for alle innbyggerne.

Til slutt ble overføringssystemene for strøm et tema. Bjark kunne på rams de forskjellige distrubusjonsnett i hele Sør-Norge, og tok for seg et dagsaktuelt tema; nemlig sjøkabler eller luft fra Sima i Eidfjord til Samnanger øst for Bergen. Han fortalte at ledningen i Hardanger krever 260 master, mens det i Norge er 30 000 master av samme type og størrelse!

Eventuelle problemer ved de forskjellige alternativer ble drøftet og kommentert.

Konklusjonen ble nok at hvis dette møte skulle bestemme, så blir det master i Hardanger.

Det var mange interesserte tilhørere på Lindheim denne kvelden!

Kaffekos hører med!

Referent og foto: Per Arnulf Kristenstuen.