Gamle kalenderbilder fra Biri

 

 

LIONSKALENDEREN 2005

17.mai vil for alltid være en gledens dag for nordmenn! Men 17.mai feiringen i 1940 ble spesiell for mange. Likevel var det mange som fant grunn til å feire med flagget, sjøl om tyskernes åk satte sitt preg på bygda. På bildet ser vi fem unger som feiret på Biristrand. Fra venstre Asmund Ekern, Kirsten Steinstad (senere Kind), Aud Norgaard (senere Nyhus), Martha Øfstedal og Johannes Ekern.

Månedens sitat:

"Bruk ikke nye tårer på gamle sorger".

Når en var lærer og rektor ved en skole før i tiden, hørte det ofte med at en var gardbruker i tillegg. Det skjedde også med Tore Østby som var den første læreren ved Biristrand skole - en jobb han hadde i 48 år! Her ser vi ham, sammen med sønnen Ivar, som senere skulle bli en habil gardbruker i Nord-Ekern, nedre, på Biristrand. Vi ser også Aslaug Østby. I alt var det 12 unger i søskenflokken.

Månedens sitat:

"Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldigheten".

Mye har endret seg i Åsroa etter at Ole Sveen tok dette bildet på 60-tallet. Det er et historisk bilde. Huset på Åsengen er borte, og det samme er de fleste husene på Opgard. Nå er det kommet opp flere hus i grenda. Dessuten er det attgrodd nå, slik at det fra dette utkikkspunktet ikke kan sees noe av grenda i dag.

Månedens sitat:

"Fremmede - er venner du ennå ikke har møtt".

LIONSKALENDEREN 2004

Snøbrøyting i Åsroa i 1937. Bildet er tatt ved Oppgard, med Haug i bakgrunnen. kjøredoningen var solid og snøføyka stod! plogen ble trukket fram av fire hester. Fra venstre ser vi Hans Øfstedal, Johannes Bratteng, Marius Taje, Magnus Løkken og Albin Løvland. Fotograf ukjent.

Månedens sitat:

"Tal en venn til rette i hemmelighet, men ros ham overfor andre".(ukjent)

Her ser vi Sørenga på Biristrand, det som nå går under navnet Myhre. Bildet er tatt i 1908 og viser folket som den gang var på garden. Fra venstre er Eline Røllesbystuen, Sina Myhre, Marthinius Myhre, Helga Lund, Magda Lund og Ingeborg Myhre.

Månedens sitat:

"Jeg er opptatt av fremtiden, for der skal jeg tilbringe resten av livet".

(ukjent)

 

BIRISTRANDKALENDEREN 2009

Gravøl etter Asmund Iversen Hellerud 19.april 1912.

"Udkjørselen ved Porten taget af Asbjørn Feiring 2den Gravelsdag"

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Tre generasjoner traugmakere.

Lars Myrstuen d.y, Petter Myrstuen og Lars Myrstuen d.e.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Strandheim 1947.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Rast ved gamle setergrinda ca. 1910.

Nr. 3 fra venstre Gustav Neraasen, nr. 5 fra venstre Johannes Hellerud. (Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Sjette klasse ved Biristrand skole 1990.

Første rekke fra venstre: Anja Taje, Kristin Veisten, Marit Irene Ringen , Brita Haslie.

Andre rekke fra venstre: Ole Sigvart Feiring, Stein Wiggo Nyhus, Simen Myhre, Lars Julius Bjørnstad, klassestyrer Åse Knapstad, Sigurd Karlstad. (Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Damelag i håndball på Biristrand.

Første rekke fra venstre: Tove Ottosen, Randi Ottosen, Solveig Bratteng, Laila Myrstuen, Ingrid Kristiansen.

Andre rekke fra venstre: Anne Grethe Ekern, Gerd Mølmen, Åse Løvland, Britt Sveen.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

 

Skuronn i Nord-Ekern. Per Haslie og Trygve Østbye.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Trøskelag på låvebrua i Myrstuen.

Fra venstre: Astrid Myrstuen, Kristian Kristiansen, Harald Myrvold, Sverre Høiby, Arnt Aasen, Petter Myrstuen, Arne Øfstedal, Osvald Kristiansen. (Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Første rekke fra venstre: Ole Feiring, Per kinn, Birger Lillo, Inge Klingenberg, Asmund Wiklund, Sverre Roset, Kåre Kinn.

Andre rekke fra venstre: Karen Ekern, Arne Kinn, Karl Øveraasen, Ole Wiklund, Alf Myhre, Einar Thorsrud.

Tredje rekke fra venstre: Marie Øveraasen, Mimmi Arneberg, Hjørdis Feiring, Helga Myrstuen, Hedvig Wiklund, Eve Jevnesveen.

Fjerde rekke fra venstre: Britta Klingenberg, Marie Wiklund, Liv Johnsen, Eve Herberg.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Ved Røllesbysaga ca. 1917.

Arnt, Agnete og Otto Aasen.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Nedre Øfstedal.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

Lars Myrstuen som jordarbeider ved Brovoll ca 1915.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2009)

BIRISTRAND KALENDEREN 2008

Alt klart for å dra på setra. Fra venstre: Hjalmar Rogne, Merete Schiager, Håkon Schiager (Rogne) og Bent Skjønsby.

(Kilde: Biristrand historielag`s kalender 2008).

Hellerud. (Kilde: Biristrand historielag`s kalender 2008)

Klassebilde fra ca 1955, elevene født i 1942 / 1943.

Jenter forfra: Berit Lilloe (Roset), Signe Nervik (Olsen), Birgit Lunn (Dahlen), Inger Grytengen (Nøkling), Ingrid Feiring (Eggen), Inga Myrstuen (Bergsengstuen). Gutter forfra: Magne Sveen, Knut Steinstad, Arne Karlstad, Magne Ødegården, Børre Feiring, Arne Moen, Arne Myhre, Jon Lunn, Åge Ødegård, Magne Sæther og Per Haslie. Lærer: Olav Klingenberg.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2008)

Den skal tidlig krøkes, som god krokket-spiller skal bli!

Alf og Aud Norgård på Steen.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2008)

Klassebilde av 6.klasse på Biristrand skole 1988.

Foran fra venstre: Anne Hilde Ekern, Siv Ragnhild Svelle, Eline Feiring, Vera Bergmann, Bente Haslie, Guri Iversen og Monica Ødegård. Bak fra venstre: Geir Ivar Andreassen, Torbjørn Anderssen, Øyvind Feiring, Bjørn Veisten, Daniel Sletten, Andreas Karlstad, Finn Erik Myhre, Reidan Kveine og lærer Berit Bergseng.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2008)

På Myrenga. Fra vestre: Ivar Thorstad, Einar Myhre, Olav Thorstad, Arne Myhre, Jon Kveine, Tordis Myhre og Olaug Thorstad.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2008)

Kristian Huskehusengen, Marie Rogne, Birgit Rogne (på fanget), Camilla Rogne, Eli Aspebakken og Håkon Rogne.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2008)

På Bratbergsetra. Magne Lunn, Albert Lunn, Sigurd Brovold og Thorstein Lunn. (Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2008)

 

BIRISTRANDKALENDEREN 2007

Borghild Steinstad og Aslaug Gaukstad.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

Skjæring til bygging av Strandheim i 1914.

Fra venstre: Jonnas Engen, Johannes Sørhaugen, Simen Roset og Oskar Bø. (Kilde: Biristrand Historiegruppe`s kalender 2007)

Kalverudsetra på 1930-tallet.

Bak fra venstre: Hans Sørum, Johannes Sørhaugen, Harald Gaukstad, Olaug Stensby, Olave Ekern, Kamilla Ekern, Bjarne Gaukstad.

Foran fra venstre: Arve Aspebakken, Sverre Haslie, Astrid Aspebakken, Ivar Olsen, ukjent, Marit Aspebakken, Knut Aspebakken. (Kilde: Biristrand Historiegruppe`s kalender 2007)

Knottfabrikken på Stenset.

Fra venstre: Olaf Sørum, Hans Hauge, Olav Myhre, Kamillo Ingvaldsen, Magnar Grønvold, Knut Aspebakken.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

Søndagsskole og syforening, ca 1930.

Bak fra venstre: Anna Lilloe, Marit Aspebakken, Marie Øveråsen, Otilie Aaseth, Helga Myrstuen, Erling Steinstad.

I midten fra venstre: Matea Benrud, Karen Benrud, Olave Ekern, Emily Aspebakken og Julie Benrud.

Foran fra venstre: Kjell Steinstad, Hallvar Steinstad, Alt Roset, Birger Lilloe, Sverre Roset.

(Kilde: Biristrand Hilstoriegruppe`s kalender 2007)

Fra venstre: Harald Myhrvold, Johan Wiklund, Alfred Steinstad, ukjent, Ole Feiring.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

Harald Gaukstad, Borghild Steinstad, Annfrid Steinstad, Ragnar Strandengen, Aslaug Gaukstad.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

Torvhus på Gråsteinsmyra.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

På Nysetra. Kristine og Karl Grønvold.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

Langsvea 1947.

Johannes Lunn og barnebarnet Anne Randi.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

Elgjakt.

Fra venstre: Arne Arneberg, Even Feiring, Birger K. Herberg, Magnus Tranberg, Julius Bjørnstad.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

Bredo Feiring med sin motorsykkel.

(Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007)

Slakting.

Slakteren er Thorstein Lunn, Hans Aaslund og Hans Opsahl er tilskuere. (Kilde: Biristrand historiegruppe`s kalender 2007).