Krøniken

Krøniken er vårt viktigste bindeledd ut til medlemmene, men også til alle som bruker vår hjemmeside. Her finner du informasjon om det meste som foregår i laget. Og like viktig - har du noe på hjertet? - kom med det. Innleveringsfrist for stoff til Krøniken:

Vårnummer - 1. april

Høstnummer - 1. oktober

Ring 61 18 33 08 - 941 30217 - eller send e-post.

Det er to muligheter for visning av medlemsbladene på denne siden: "Vis eller Last ned"

Ved visning, er Krøniken i dårlig oppløsning. Last ned Krøniken til egen maskin

så får du en bedre utgave.