Krøniken

Krøniken er vårt viktigste bindeledd ut til medlemmene. Her finner du informasjon om det meste som foregår i laget. Og like viktig - har du noe på hjertet? - kom med det. Innleveringsfrist for stoff til Krøniken:

Vårnummer - 1. april

Høstnummer - 1. oktober

Ring 95279459 - eller send e-post.